Co připravit ke svatbě v katolickém kostele - Svatba slovensky a anglicky

16.01.2023 - naše farnosti

(pro ty kdo chtějí skládat svůj slib v mateřštině).

 

1. SLOVENSKY  - 2 MOŽNOSTI

 

Je to najkrajšia forma sľubu, preto ak je to možné, vyberte si ju. Ženích s nevestou si sami navzájom vyjadrujú sľub a pritom oslovujú toho druhého menom. Ak však mávate trému a bojíte sa, že by ste sa zakoktali, je pre Vás ako stvorená druhá alebo tretia forma.

Najdôležitejšie zo všetkého je však to, aby ste vedeli, čo a komu to sľubujete. :-)

Pokiaľ si na to trúfate, naučte sa tento sľub naspamäť a pri jeho vyslovovaní sa pozerajte partnerovi do očí. Celý akt sľubu neskutočne stúpne na hodnote.

 

1. možnost:

Muž: Ja, [meno ženícha], beriem si teba, [meno nevesty], za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Žena: Ja, [meno nevesty], beriem si teba, [meno ženícha], za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

2. možnost:

Kňaz pýta ženícha:

Kňaz:[meno ženícha], berieš si [meno nevesty] za svoju manželku?

Muž: Beriem.

Kňaz: Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že jej budeš verným manželom a že ju nikdy neopustíš ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ju budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života?

Muž: Sľubujem.

Potom sa kňaz pýta nevesty:

Kňaz: [meno nevesty], berieš si [meno ženícha] za svojho manžela?

Žena: Beriem.

Kňaz: Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že mu budeš vernou manželkou a že ho nikdy neopustíš ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ho budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života?

Žena: Sľubujem.

 

2. ANGLICKY

 s laskavým svolením níže uvedených snoubenců

 

OTÁZKY:

         Kněz:

Raymonde a Anno, rozhodli jste se uzavřít manželství.

Ptám se vás před církví a před Bohem:

Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?

           Tlumočnice:

So I ask you, Raymond and Anna

Have you decided to marry each other? I ask you in front of Church and God, is this your decision free and sincere?

            Ženich a nevěsta odpovídají jednotlivě:

Ano/Yes.

           Kněz:  

Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost. Ptám se vás před církví a před Bohem:

Zavazujete se k tomu opravdu na celý život?

              Tlumočnice:

You want to promise love, respect and loyalty. I ask you in front of Church and God. Do you make this promise really for whole life?

            Ženich a nevěsta odpovídají jednotlivě:

Ano/Yes.

            Kněz:  

Chcete založit rodinu. Ptám se vás před církví a před Bohem:

Přijmete děti od Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona?

            Tlumočnice:

You want to start family. I ask you in front of Church and God, will you accept children from God willingly and will you raise them by God's law?

           Ženich a nevěsta odpovídají jednotlivě:

Ano/Yes.

            Kněz:  

Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem:

             Tlumočnice:

Confirm your decision by handshake and famous promise:

SLIB           

            Kněz:  

Raymonde, přijímáš Annu za svou manželku

a slibuješ, že jí zachováš věrnost v časech dobrých i zlých,

ve zdraví i nemoci,

v hojnosti i nedostatku,

že ji budeš milovat a ctít po celý svůj život,

dokud vás smrt nerozdělí?

             Tlumočnice:

Raymond, do you take Anna for your lawful wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part?

          Ženich:

I do.

            Tlumočnice:

Ano

             Kněz:  

Anno, přijímáš Raymonda za svého manžela

a slibuješ, že mu zachováš věrnost v časech dobrých i zlých,

ve zdraví i nemoci,

v hojnosti i nedostatku,

že ho budeš milovat a ctít po celý svůj život,

dokud vás smrt nerozdělí?

           Tlumočnice:

 Anna, do you take Raymond for your lawful husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part?

            Nevěsta:

Ano

              Tlumočnice:

I do.

              Kněz:  

Ať Bůh ve své dobrotě upevní váš slib,

který jste vyjádřili před církví,

a naplní vás svým požehnáním.

Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.

               Tlumočnice:

Let God in his goodness strengthens your promise, that you gave in front of Church,

and fulfills you with his blessing.

What God united, man do not break.

PRSTENY

Anna, accept this ring as symbol of my loyalty and love. In the name of Father, Son and Holy Spirit. Amen.

Raymond, accept this ring as symbol of my loyalty and love. In the name of Father, Son and Holy Spirit. Amen.

1. ČTENÍ

Reading  First Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians 1 Cor 12,31 - 13,8a

But  covet earnestly the best gifts and  yet shew unto you a more excellent  way. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal.  If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing.  If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing.  Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud.  It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.  Love does not delight in evil but rejoices with the truth.  It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.  Love never fails.

EVANGELIUM

The Lord be with you.  R. And also with you.

A reading from the holy gospel according to Mark.  R. Glory to you, Lord.

Jesus said: "But at the beginning of creation God 'made them male and female.'  'For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife,  and the two will become one flesh.' So they are no longer two, but one.  Therefore what God has joined together, let man not separate."

This is the gospel of the Lord.  R. Praise to you, Lord Jesus Christ.

Komentáře:

Pochvala. | Majka - 6.8.2014

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.2.2023: Když vidím kněze nebo biskupa, jak si přes civilní šat dá krásnou širokou štolu (neplatí pro husitské faráře a farářky, kteří štolu kladou na černý hábit s rudým kalichem na srdci), napadne mně:

klasické oblůečení bylo hezčí: štola na bílé rochetě a ta na černé či fialové klerice. (1)

 

je to šetření na nepravém místě. (0)

 

kdyby se viděli v zrcadle, určitě by se oblékli jinak. (0)

 

módní vlna. (0)

 

proti gustu žádný dišputát. (0)

 

vždyť na tom tolik nezáleží. (0)

 

mám jiné starosti. (0)

 

Nenapadne mě nic. (0)

 

celkem hlasovalo 1 lidí

předchozí ankety

Dnes je 2. února 2023

svátek má Nela / Hromnice

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)