Co připravit ke svatbě v katolickém kostele - Hlavní část svatebních obřadů

23.09.2023 - naše farnosti

Svatební obřad (střední část)

vypsáno z knihy Svatební obřady, vydané ČBK, Praha, 2007, která k ní má autorská práva 

 

58. Uzavírá-li manželství více párů snoubenců současně, vyžadují se jak otázky před vyslovením vzájemného souhlasu, tak samotný souhlas i jeho přijetí zvlášť pro každý manželský pár. Vše ostatní, včetně modlitby za manžele, se říká v množném čísle pro všechny společně.

 

59. Všichni včetně ženicha a nevěsty i svědků stojí. Kněz je osloví těmito anebo podobnými slovy:

(Oslovení,)

přišli jste na místo, kde se shromažďuje církev kolem svého Pána. Chcete uzavřít své manželství před služebníkem církve uprostřed společenství věřících, aby sám náš Pán zpečetil váš svazek svou milostí. Kristus žehná vaší lásce, a jako vás kdysi posvětil svátostí křtu, tak vás nyní chce zahrnout milostí svátosti manželství pro váš společný život, abyste jej prožili ve věrné lásce až do smrti. Před tímto shromážděním církve proto veřejně potvrďte svůj úmysl.

 

Otázky před manželským slibem

 

60. Kněz se snoubenců ptá na svobodu jejich rozhodnutí,

na jejich vůli k věrnosti a na odhodlání přijmout a vychovat

děti. (N zde znamená křestní jméno, z latinského Nomen)

 

N a N, rozhodli jste se uzavřít manželství.

Ptám se vás před církví a před Bohem:

Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?

Ženich a nevěsta odpovídají jednotlivě:

Ano.

Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost.

Ptám se vás před církví a před Bohem:

Zavazujete se k tomu opravdu na celý život?

Ženich a nevěsta odpovídají jednotlivě:

Ano.

Následující otázku je možno podle okolností vynechat, např. jsou.-li snoubenci pokročilejšího věku.

 

Chcete založit rodinu.

Ptám se vás před církví a před Bohem:

Přijmete děti od Boha ochotně

a budete je vychovávat podle Božího zákona?

Ženich a nevěsta odpovídají jednotlivě:

Ano.

 

Vzájemný slib

 

61. Kněz vyzve ženicha a nevěstu:

Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem:

SNOUBENCI SI MOHOU VYBRAT JEDNU Z NÁSLEDUJÍCÍCH ČTYŘ MOŽNOSTÍ

A)

62. Ženich říká:

Já, N, odevzdávám se tobě, N,

a přijímám tě za manželku.

Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,

že tě nikdy neopustím

a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.

K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

 

Nevěsta říká:

Já, N, odevzdávám se tobě, N,

a přijímám tě za manžela.

Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,

že tě nikdy neopustím

a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.

K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

B)

Nebo je možné užít následující formuli: 

 

Ženich říká:

Já, N, odevzdávám se tobě, N,

a přijímám tě za svou manželku.

Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých,

ve zdraví i nemoci,

v hojnosti i nedostatku.

Chci tě milovat a ctít po celý svůj život,

dokud nás smrt nerozdělí.

 

Nevěsta říká:

Já, N, odevzdávám se tobě, N,

a přijímám tě za svého manžela.

Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých,

ve zdraví i nemoci,

v hojnosti i nedostatku.

Chci tě milovat a ctít po celý svůj život,

dokud nás smrt nerozdělí.

C)

63. Z pastoračních důvodů lze projevit vzájemný souhlas následujícím způsobem: kněz klade otázku nejprve ženichovi, pak nevěstě, a oba postupně svůj souhlas stvrzují:

 

N, přijímáš N za manželku

a slibuješ, že jí zachováš lásku, úctu a věrnost,

že ji nikdy neopustíš

a že s ní poneseš všechno dobré i zlé až do smrti?

Ženich říká:

Ano.

 

N, přijímáš N za manžela

a slibuješ, že mu zachováš lásku, úctu a věrnost,

že ho nikdy neopustíš

a že s ním poneseš všechno dobré i zlé až do smrti?'

Nevěsta říká:

Ano.

D)

Nebo je možno užít následující formuli:

Kněz říká:

 

N, přijímáš N za svou manželku

a slibuješ, že jí zachováš věrnost v časech dobrých i zlých,

ve zdraví i nemoci,

v hojnosti i nedostatku,

že ji budeš milovat a ctít po celý svůj život,

dokud vás smrt nerozdělí?

Ženich říká:

Ano.

 

N, přijímáš N za svého manžela

a slibuješ, že mu zachováš věrnost v časech dobrých i zlých,

ve zdraví i nemoci,

v hojnosti i nedostatku,

že ho budeš milovat a ctít po celý svůj život,

dokud vás smrt nerozdělí?

Nevěsta říká:

Ano.

Přijetí slibu jménem církve

64. Kněz přijímá jejich vzájemný souhlas a říká:

Ať Bůh ve své dobrotě upevní váš slib,

který jste vyjádřili před církví,

a naplní vás svým požehnáním.

Kněz může položit ruku nebo štólu na spojené ruce manželů

a pokračuje:

Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.

 

Nebo:

 

Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův,

ten, který už první dvojici lidí spojil manželstvím,

ať skrze Krista posiluje,

co jste si právě před církví slíbili,

a ať vám žehná.

Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.

 

65. Kněz potom vyzve přítomné k chvále Boží:

Dobrořečme Pánu.

Všichni odpovídají:

Bohu díky.

 

Požehnání a předání prstenů

 

66. Kněz žehná prsteny některou z následujících formulí:

 

Ať Bůh + požehná tyto prsteny,

které si vzájemně chcete předat

jako znamení své věrnosti a lásky.

Odpověď: Amen.

 

Nebo:

 

V tvém jménu, Pane, + žehná církev tyto prsteny;

sešli na ně své požehnání,

aby byly znamením dokonalé věrnosti:

ať tvoji služebníci N a N ustavičně plní tvou vůli

a žijí spolu ve svornosti a vzájemné lásce až do smrti.

Skrze Krista, našeho Pána.

Odpověď: Amen.

 

Nebo:

 

Prosíme tě, Pane,

žehnej + lásce těchto svých služebníků,

ať nikdy nepřestane,

a dej, ať jejich věrnost jim neustále připomínají tyto prsteny.

Skrze Krista, našeho Pána.

Odpověď: Amen.

 

Kněz může prsteny pokropit svěcenou vodou a předá je novomanželům.

 

67. Manžel navlékne prsten manželce. Může přitom říci:

N, přijmi tento prsten

na znamení mé věrnosti a lásky.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Podobně manželka navlékne prsten manželovi. Může přitom říci:

N, přijmi tento prsten

na znamení mé věrnosti a lásky.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

 

Nyní si novomanželé mohou dát první manželské políbení.

 

68. Potom je možné zazpívat vhodný zpěv.

 Lze vybrat pouze skladby vhodné do kostela, nechtějte po nás světské písně, ty mají své pěkné místo při hostině.

 

Přímluvy

 

69. Následují přímluvy obvyklým způsobem. Lze vybrat

z následujících proseb:

Ve společenství s Matkou Boží a našimi svatými ochránci

prosme všichni Pána: Pane, smiluj se.

Prosme Pána za služebníky Boží N a N:

Odpověď: Pane, smiluj se.

Prosme za jejich víru, naději a lásku:

Odpověď: Pane, smiluj se.

Prosme za jejich zdraví a štěstí:

Odpověď: Pane, smiluj se.

Prosme za jejich trpělivost v soužení:

Odpověď: Pane, smiluj se.

Prosme za požehnání pro jejich práci:

Odpověď: Pane, smiluj se.

Prosme za jejich vytrvalost v plnění vůle Boží:

Odpověď: Pane, smiluj se.

Komentáře:

Jak to souvisí s maminkami? | Jan Peňáz - 21.2.2024

Jsem už starší svobodný muž, proto jsem nechtěl sám stanovovat limity pro mladé lidi, zvláště nevěsty. Proto jsem se zeptal několika maminek, jestli tyto zásady takhle mohu naapsat. Když souhlasily, zveřejnil jsem to. S každým párem to samozřejmě pak probíráme ještě osobně.

Tento bod byl ověřován a probírán s několika maminkami, které už vdávaly či ženily své děti. | Hana - 10.6.2023

Jak tento bod prosím souvisí s maminkami? Neměl by být probírán spíše s těmi, kdo o sňatku v kostele uvažují?

Pochvala. | Majka - 6.8.2014

Křtinské webové stránky jsou přehledné a obsahují všechny potřebné informace :-)


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Dnes je 19. dubna 2024

svátek má Rostislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)