Sochy a obrazy v kostele v Bohdalově

31.10.2020 - naše farnosti

NOVÝ POPIS SOCH U VARHAN

KOSTEL SV. VAVŘINCE V BOHDALOVĚ

Stručné dějiny

První písemná zmínka o Bohdalově pochází z roku 1349. Farní kostel svatého Vavřince byl založen asi ve druhé polovině 13. století a v letech 1736 - 1759 byl barokně přestavěn. Střecha věže upravena 1842, další úpravy kostela po požárech roku 1872 a 1895, z gotického období je zachována sakristie, která je vlastně presbytář (kněžiště) původního kostela a kde zůstala  křížová žebrová klenba. V roce 2001 byla provedena oprava střechy a nová fasáda kostela.

Do farnosti patří Městys Bohdalov a obce Chroustov s kaplí sv. Cyrila a Metoděje z roku 1907, Kyjov s kaplí Panny Marie Růžencové z roku 1784, Pokojov s kaplí Panny Marie Bolestné z roku 1906 a Rudolec s kaplí sv. Anny z roku 1998.

Přehled kněží za posledních 100 let:

1912-1923 P. František Klimeš

1923-1937 P. Antonín Hrubý

1938-1941 P. Josef Válka

1942-1949 P. Josef Votava

1949-1949 P. František Baťka

1950-1953 P. Josef Kříž

1953-1986 P. Vlastimil Šenkýř

1986-2009 P. Alois Weigl dojíždějící z Nového Veselí

1990 - 1991 P. Josef Skála - na odpočinku

2009 - 2017 P. RNDr. Miroslav Kazík  - z N.V.

od r. 2017 Mons. Jan Peňáz

hospodyně Marie Dvořáčková (* 1927)  1957 - 2018

 

Primice ve 20. století:

P. Emanuel Koubek ml. (svěcení 1901)

P. František Augustin (svěcení 1915)

P. Josef Skála (svěcení 1935) z Rudolce

P. Jan Klíma (svěcení 1941) z Chroustova

P. Jaroslav Novotný (svěcení 1948)

P. Vladimír Novotný (svěcení 1950) - všichni ostatní z Bohdalova

 

Obrazy a sochy v kostele sv. Vavřince v Bohdalově

Hlavní oltář

Obrazy:

sv. Vavřinec, jáhen a mučedník, + v Římě L.P. 258, svátek 10. srpna, nad ním černobílý čtvrcený kruh - znak hrabat Collaltů, kteří byli majiteli brtnického panství, k němuž Bohdalov náležel, a tento kostel postavili

Panna Maria - nad svatostánkem.

Všechny obrazy maloval Josef Ignác Havelka (1716 Ústí nad Orlicí - 1788 Brno)

Sochy:

zprava sv. Jindřich - císař římský v Německu, stavitel kostelů, (+ 1024), svátek 13.7., sv. Petr, apoštol, + v Římě v 1. století, svátek 29.6., zobrazen s klíči, sv. Pavel, apoštol, + v Římě v 1. století, svátek 29.6., zobrazen s mečem, a sv. Václav, český kníže a mučedník, + 929, svátek 28.9., zobrazen se znakem orlice a praporem (stavba kostela probíhala za farářů Jindřicha a Václava Nosků), nahoře Nejsvětější Trojice Boží: Otec-Stvořitel, Syn Boží Ježíš, který zemřel na kříži a Duch Svatý v podobě holubice, ve výklenku ve zdi vlevo sv. Terezie Ježíškova, řeholnice ve Francii ( + 1897 ), svátek 1.10.,  vpravo sv. Josef, pěstoun Pána Ježíše, žil v 1. století v Palestině, svátek 19.3., patron církve, stavbařů a tesařů a šťastné smrti

 

Levá - severovýchodní strana

Kazatelna:

Čtyři evangelisté - sv. Matouš (svátek 21.9.), sv. Marek (svátek 25.4.), sv. Lukáš (svátek 18.10.) a sv. Jan - ten však je druhý zleva (svátek 27.12.), mezi nimi tři reliéfy: zleva Uzdravení slepého, Předání klíčů a Kázání sv. Pavla

Sochy vpředu vlevo na boku:

Božské Srdce Ježíšovo na pilíři a na boční stěně Panna Maria jak se zjevila v Lurdech ve Francii 11.2.1858 sv. Bernadetě

 

Oltář sv. Jáchyma

Obrazy:

sv. Jáchym, manžel sv. Anny, dědeček Pána Ježíše, dole malý obraz Svaté rodiny se sv. Annou - oba mají svátek 26.7.

 Sochy:

rodiče sv. Jana Křtitele, vlevo sv. Alžběta s novorozeným Janem v náručí, vpravo sv. Zachariáš držící v pravici tabulku, svátek obou je 5.11.

Oltář Anděla strážného

Obrazy:

Anděl Strážný a pod ním na malém obraze Panna Maria Bolestná, naproti sv. Zdislava, rodačka z Křižanova, + 1252 v severních Čechách, svátek 30.5. - je to jediný novodobý obraz v kostele

Sochy:

vpravo sv. Barbora, panna a mučednice z Malé Asie ( + 307 ), svátek 4. prosince, zobrazena s věží, kde byla vězněna, vlevo  sv. Kateřina panna a mučednice v Alexandrii ( + 307 ), svátek 25.11., zobrazena s kolem, na kterém byla umučena a

ve výklenku sv. Mikuláš, biskupa v Malé Asii ( + 397 ), svátek 6. prosince

Pravá - jihozápadní strana

Křtitelnice:

sousoší Ježíše Krista a sv. Jana Křtitele, předchůdce Páně, umučeného pro odvahu říci králi pravdu, svátek 24.6., nahoře andílkové a mezi nimi Bůh Otec,

na boku na zdi Pražské Jezulátko (asi dvouletý Ježíš)

 

Oltář sv. Jana Nepomuckého

Obrazy:

sv. Jan Nepomucký, český kněz a mučedník, protože se postavil za právo i proti králi ( + 1393 ), svátek 16. května a na malém obraze je sv. Apoléna, panna a mučednice v Alexandrii, (+ 249 ), svátek 9. února, zobrazená s kleštěmi, protože jí při mučení trhali a zuby a proto se stala patronkou lidí trpících bolestmi zubů

 

Oltář sv. Kříže

Obrazy:

 sv. Kříže , protože na něm zemřel Pán Ježíš za odpuštění našich hříchů a na malém obraze je sv. Juda Tadeáš, apoštol, který byl příbuzný Pána Ježíše a proto má v ruce jeho malý obraz, svátek 28. října a je vzýván jako pomocník v beznadějných příležitostech

Sochy u oltářů na pravé straně:

sv. Otýlie, řeholnice a abatyše v Alsasku, + 720, svátek 13. prosince, někdy 14. prosince, je zobrazena s knihou se dvěma zlatýma očima na svrchní desce a je vzývána jako pomocnice při nemocích očí, uprostřed je sv. Antonín Paduánský, kazatel v Padově v Itálii, + 1231, pomocník lidí, kteří něco ztratili a hledají to, svátek 13. června, sv. Apoléna s kleštěmi a zubem, jejíž osoba se tím v kostele opakuje, dva velcí andělé, ale celkem je všech andělů, andílků a andělíčků v kostele 66.

 

Sochy v lodi

Vlevo při pohledu na oltář:

sv. Metoděj, patron Moravy i Evropy, starší ze slovanských apoštolů, + 885, svátek 5. července, se sv. Ludmilou, českou kněžnou, matkou a mučednicí ( + 921 ), svátek 16. září

a sv. Linhart, opat ve Francii v 6. století, svátek 6. listopadu, patron rolníků.

Vpravo:

sv. Cyril mladší z obou bratří (+ 869) křtící Bořivoje

a sv. Vendelín, pastýř a poustevník v Německu v 7. století, svátek 20. října, patron pastýřů a chovatelů.

 

Sochy u varhan

Na každé straně je socha jednoho z dvojice římských mučedníků svatých JANA A PAVLA, kteří jsou společně uváděni už ve starodávných modlitbách. Byli vysokými úředníky u císaře Juliána odpadlíka a pro křesťanskou víru popraveni stětím v Římě dne 26. června 362. Ten den mají také svátek.

Bože, buď milostiv a žehnej na přímluvu sv. Vavřince

nám, naší farnosti, našemu kraji,

naší vlasti, našemu světadílu, všem lidem dobré vůle.

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.4.2021: Nejraději bych teď na jaře zasadil(a)

nějaký ovocný strom. (8)

 

lípu. (2)

 

dub. (0)

 

buk. (0)

 

thúji. (1)

 

nějaký jehličnatý strom. (1)

 

nějaký keř. (0)

 

žádný strom ani keř. (1)

 

celkem hlasovalo 13 lidí

předchozí ankety

Dnes je 18. dubna 2021

svátek má Valérie

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)