Sochy a obrazy v kostele v Bohdalově

31.10.2020 - naše farnosti

NOVÝ POPIS SOCH U VARHAN

KOSTEL SV. VAVŘINCE V BOHDALOVĚ

Stručné dějiny

První písemná zmínka o Bohdalově pochází z roku 1349. Farní kostel svatého Vavřince byl založen asi ve druhé polovině 13. století a v letech 1736 - 1759 byl barokně přestavěn. Střecha věže upravena 1842, další úpravy kostela po požárech roku 1872 a 1895, z gotického období je zachována sakristie, která je vlastně presbytář (kněžiště) původního kostela a kde zůstala  křížová žebrová klenba. V roce 2001 byla provedena oprava střechy a nová fasáda kostela.

Do farnosti patří Městys Bohdalov a obce Chroustov s kaplí sv. Cyrila a Metoděje z roku 1907, Kyjov s kaplí Panny Marie Růžencové z roku 1784, Pokojov s kaplí Panny Marie Bolestné z roku 1906 a Rudolec s kaplí sv. Anny z roku 1998.

Přehled kněží za posledních 100 let:

1912-1923 P. František Klimeš

1923-1937 P. Antonín Hrubý

1938-1941 P. Josef Válka

1942-1949 P. Josef Votava

1949-1949 P. František Baťka

1950-1953 P. Josef Kříž

1953-1986 P. Vlastimil Šenkýř

1986-2009 P. Alois Weigl dojíždějící z Nového Veselí

1990 - 1991 P. Josef Skála - na odpočinku

2009 - 2017 P. RNDr. Miroslav Kazík  - z N.V.

od r. 2017 Mons. Jan Peňáz

hospodyně Marie Dvořáčková (* 1927)  1957 - 2018

 

Primice ve 20. století:

P. Emanuel Koubek ml. (svěcení 1901)

P. František Augustin (svěcení 1915)

P. Josef Skála (svěcení 1935) z Rudolce

P. Jan Klíma (svěcení 1941) z Chroustova

P. Jaroslav Novotný (svěcení 1948)

P. Vladimír Novotný (svěcení 1950) - všichni ostatní z Bohdalova

 

Obrazy a sochy v kostele sv. Vavřince v Bohdalově

Hlavní oltář

Obrazy:

sv. Vavřinec, jáhen a mučedník, + v Římě L.P. 258, svátek 10. srpna, nad ním černobílý čtvrcený kruh - znak hrabat Collaltů, kteří byli majiteli brtnického panství, k němuž Bohdalov náležel, a tento kostel postavili

Panna Maria - nad svatostánkem.

Všechny obrazy maloval Josef Ignác Havelka (1716 Ústí nad Orlicí - 1788 Brno)

Sochy:

zprava sv. Jindřich - císař římský v Německu, stavitel kostelů, (+ 1024), svátek 13.7., sv. Petr, apoštol, + v Římě v 1. století, svátek 29.6., zobrazen s klíči, sv. Pavel, apoštol, + v Římě v 1. století, svátek 29.6., zobrazen s mečem, a sv. Václav, český kníže a mučedník, + 929, svátek 28.9., zobrazen se znakem orlice a praporem (stavba kostela probíhala za farářů Jindřicha a Václava Nosků), nahoře Nejsvětější Trojice Boží: Otec-Stvořitel, Syn Boží Ježíš, který zemřel na kříži a Duch Svatý v podobě holubice, ve výklenku ve zdi vlevo sv. Terezie Ježíškova, řeholnice ve Francii ( + 1897 ), svátek 1.10.,  vpravo sv. Josef, pěstoun Pána Ježíše, žil v 1. století v Palestině, svátek 19.3., patron církve, stavbařů a tesařů a šťastné smrti

 

Levá - severovýchodní strana

Kazatelna:

Čtyři evangelisté - sv. Matouš (svátek 21.9.), sv. Marek (svátek 25.4.), sv. Lukáš (svátek 18.10.) a sv. Jan - ten však je druhý zleva (svátek 27.12.), mezi nimi tři reliéfy: zleva Uzdravení slepého, Předání klíčů a Kázání sv. Pavla

Sochy vpředu vlevo na boku:

Božské Srdce Ježíšovo na pilíři a na boční stěně Panna Maria jak se zjevila v Lurdech ve Francii 11.2.1858 sv. Bernadetě

 

Oltář sv. Jáchyma

Obrazy:

sv. Jáchym, manžel sv. Anny, dědeček Pána Ježíše, dole malý obraz Svaté rodiny se sv. Annou - oba mají svátek 26.7.

 Sochy:

rodiče sv. Jana Křtitele, vlevo sv. Alžběta s novorozeným Janem v náručí, vpravo sv. Zachariáš držící v pravici tabulku, svátek obou je 5.11.

Oltář Anděla strážného

Obrazy:

Anděl Strážný a pod ním na malém obraze Panna Maria Bolestná, naproti sv. Zdislava, rodačka z Křižanova, + 1252 v severních Čechách, svátek 30.5. - je to jediný novodobý obraz v kostele

Sochy:

vpravo sv. Barbora, panna a mučednice z Malé Asie ( + 307 ), svátek 4. prosince, zobrazena s věží, kde byla vězněna, vlevo  sv. Kateřina panna a mučednice v Alexandrii ( + 307 ), svátek 25.11., zobrazena s kolem, na kterém byla umučena a

ve výklenku sv. Mikuláš, biskupa v Malé Asii ( + 397 ), svátek 6. prosince

Pravá - jihozápadní strana

Křtitelnice:

sousoší Ježíše Krista a sv. Jana Křtitele, předchůdce Páně, umučeného pro odvahu říci králi pravdu, svátek 24.6., nahoře andílkové a mezi nimi Bůh Otec,

na boku na zdi Pražské Jezulátko (asi dvouletý Ježíš)

 

Oltář sv. Jana Nepomuckého

Obrazy:

sv. Jan Nepomucký, český kněz a mučedník, protože se postavil za právo i proti králi ( + 1393 ), svátek 16. května a na malém obraze je sv. Apoléna, panna a mučednice v Alexandrii, (+ 249 ), svátek 9. února, zobrazená s kleštěmi, protože jí při mučení trhali a zuby a proto se stala patronkou lidí trpících bolestmi zubů

 

Oltář sv. Kříže

Obrazy:

 sv. Kříže , protože na něm zemřel Pán Ježíš za odpuštění našich hříchů a na malém obraze je sv. Juda Tadeáš, apoštol, který byl příbuzný Pána Ježíše a proto má v ruce jeho malý obraz, svátek 28. října a je vzýván jako pomocník v beznadějných příležitostech

Sochy u oltářů na pravé straně:

sv. Otýlie, řeholnice a abatyše v Alsasku, + 720, svátek 13. prosince, někdy 14. prosince, je zobrazena s knihou se dvěma zlatýma očima na svrchní desce a je vzývána jako pomocnice při nemocích očí, uprostřed je sv. Antonín Paduánský, kazatel v Padově v Itálii, + 1231, pomocník lidí, kteří něco ztratili a hledají to, svátek 13. června, sv. Apoléna s kleštěmi a zubem, jejíž osoba se tím v kostele opakuje, dva velcí andělé, ale celkem je všech andělů, andílků a andělíčků v kostele 66.

 

Sochy v lodi

Vlevo při pohledu na oltář:

sv. Metoděj, patron Moravy i Evropy, starší ze slovanských apoštolů, + 885, svátek 5. července, se sv. Ludmilou, českou kněžnou, matkou a mučednicí ( + 921 ), svátek 16. září

a sv. Linhart, opat ve Francii v 6. století, svátek 6. listopadu, patron rolníků.

Vpravo:

sv. Cyril mladší z obou bratří (+ 869) křtící Bořivoje

a sv. Vendelín, pastýř a poustevník v Německu v 7. století, svátek 20. října, patron pastýřů a chovatelů.

 

Sochy u varhan

Na každé straně je socha jednoho z dvojice římských mučedníků svatých JANA A PAVLA, kteří jsou společně uváděni už ve starodávných modlitbách. Byli vysokými úředníky u císaře Juliána odpadlíka a pro křesťanskou víru popraveni stětím v Římě dne 26. června 362. Ten den mají také svátek.

Bože, buď milostiv a žehnej na přímluvu sv. Vavřince

nám, naší farnosti, našemu kraji,

naší vlasti, našemu světadílu, všem lidem dobré vůle.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 25. června 2022

svátek má Ivan

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)