Slovo na začátek, UPROSTŘED a na konec

28.09.2020 - naše farnosti

 

Srdce zvonů

Zakaž očím vidět a nebude krásy.

Zakaž srdcím bít a nebude lásky.

Zakaž zvonům vyzvánět a nebude domova.

Až se v hluboké noci začnou pod víčka vkrádat sny,

přilož dlaň na ozvučnou desku svého srdce.

Ptáš se proč ! 

Zvon činí nepostradatelným právě jeho srdce.

A cožpak nejsme i my stvořeni ze žhavé hmoty, zvonoviny lásky vylité do vesmíru?

Na duté konstrukci stranou dílny visí jeden z nedávno odlitých zvonů, čeká na chvíli, až si ho lidé odvezou do svého domova.

Stojí na něm:  Zvoním všem pro krásu světa.

Není to vlastně výzva pro nás všechny, neměli bychom se méně zabývat malichernostmi

a více myslet na ty, kteří tu budou žít v dobách, kdy my už tu dávno nebudeme.

Srdce zvonu se tiše houpá, jako by sbíralo sílu úderu.

V tempu pak rozezní tu nejkrásnější píseň světa, píseň radostnou, ale i bolestnou.

Píseň, která přetváří lidská srdce.

Píseň, která bude znít staletími.

Dovol očím vidět a přibude krásy.

Dovol srdcím bít a přibude lásky.

Dovol zvonům vyzvánět a zůstane domov.

 

přednesla Vlasta Křivánková

 

Pak o našich zvonech mluvil náš pan starosta a požádal o. biskupa o jejich požehnání

Kázání o. biskupa je zde:

http://lenkafojtikova.cz/blog/biskup-konzbul-pozehnal-zvony-v-novem-veseli/

Přímluvy jsou zde:

https://www.poutnik-jan.cz/farnost-nove-veseli--c/zehnani-zvonu-v-n-veseli/primluvy-ctou-ze-vsech-obci-a-za-kazdy-vek/

Na závěr jsem poděkoval a děti předaly kytici.

 

Otče biskupe, děkuji za požehnání zvonů.

Bohu díky, že nám dopřál dožít se dnešního dne a takového nádherného slunného večera-

Bohu díky, že se našlo tolik ochotných dárců a ochotných spolupracovníků a spolupracovnic, kteří přispěli k důstojnosti dnešních posvátných obřadů. Bohu díky, že první naše farní setkání s o. biskupem Pavlem se událo právě při žehnání zvonů, události, která sahá do staletí. Díky také všem svatým, zvláště těm, které jsme vybrali pro naše zvony, díky za ochranu pro nás i budoucí i pro naše rodiny. Ještě jednou: Bohu díky za vás a Pán Bůh zaplať vám všem.   

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 22. října 2020

svátek má Sabina

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)