Septuaginta

26.06.2021 - naše farnosti

(latinsky to znamená 70 - vysvětlivky dole)

Vážený  a milý otče Jane. 

Dostal jsem úkol a dar, jménem kněží a jáhnů našeho žďárského děkanství Ti blahopřát k Tvému jubileu.  P. Jan Pavlík nás učil jedno životní pravidlo:  "Nikam se necpi, kam tě pozvou, tam běž a služ!"   Dá-li Pán Bůh, tak 29. června naplníš biblickou míru pozemského života člověka - jak se říká v žalmu 90. -  .....dnů člověka je sedmdesát let, kdo je při síle osmdesát, většina z nich je bolest a trýzeň..... 

 

A nyní "uděláme" chvíli ticha, v které každý z nás Ti v duchu vysloví své blahopřání a vloží je do Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, kterého jsi celoživotním ctitelem. ...........

 

K tomu přidám jedno osobní přání:  P. Eduard Šikula, který nás oba mnohé  - mne jako dítě, Tebe jako bohoslovce a novokněze - mnoho naučil říkal: "Voják musí padnout na válečném poli v boji, kněz musí padnout u oltáře!" A tak Ti z celého srdce přeji a vyprošuji, aby oltář se stal Tvou bránou do nebe, kde Tě uvítá nesmírné množství poutníků, kteří budou zpívat: ......Každý z nás na této zemi, poutníkem je k věčnosti.........      jL

 

 

Septuaginta je latinsky 70 a vypráví se, že sedmdesát učenců, každý o samotě, překládalo Starý Zákon do řečtiny a když skončili, všem to vyšlo stejně. Dodnes se řecký překlad lidově nazývá tímto slovem.

Komentáře:

70 | Marie - 29.6.2021

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 27. května 2022

svátek má Valdemar

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)