Poutě Nový Jeruzalém v Novém Veselí a Bohdalově 2002-2020

19.03.2020 - naše farnosti

Co dělat zvláště teď: 1) HRDĚ A VDĚČNĚ VZPOMÍNAT 2) Vroucně se modlit 3) A také se těšit

Nové Veselí

13.6.2002 P. Pavel Havlát, mnich paulán z Vranova u Brna

13.11.2003 P. Petr Rossler, farář Prosiměřice u Znojma

2004 xxxx

13.5.2005 P. Zdeněk Veith, farář Křetín na Boskovicku

13.4. 2006 P. Pavel Havlát,  mnich paulán z Vranova u Brna

14.4.2007 P. Pavel Habrovec, farář Radešínská Svratka

13.6. 2008 P. František Koukal, farář Obyčtov

13.10.2009 P. Jan Peňáz, farář Křtiny

2010 xxxxx

13.5.2011 P. Marian Kuffa, Slovensko, přes hodinu kázal

13.5.2013 P. Pavel Pola, mnich karmelitán, Slané

13.5.2015 P. Anton Kasan, farář  Boršice u Buchlovic

13.5.2017 P. Jindřich Bartoš, děkan Znojmo

14.5.2019 P. Josef Pohanka, farář Žarošice

Bohdalov

13.5. 2012 P. Benedikt Hudema, farář z Neratovic

13.4.2014 P. Ambrož Petr Šámal, kaplan na Sv. Kopečku u Olomouce

13.5. 2016 P. Petr Havlík, kaplan ve Vlašimi

15.5. 2018 P. Jiří Neliba, emeritní děkan a vikář z Kladna

13.5.2020 dá-li Pán Bůh   ARCIBISKUP JAN GRAUBNER

 

Pán Bůh zaplať všem za modlitby, přípravu a všechny starosti

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 3. června 2020

svátek má Tamara

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU