Putování ke kříži na Vejdochu - 6.1.2019

29.12.2022 - naše farnosti

 

První modlitby u kříže - Stromu života z r. 2018 - na Vejdochu u Jam

Na Tři krále v neděli 6.1.2019

- sraz v 15 hodin přímo u kříže na vyhlídce

- 500 m od hřiště se 40 m převýšením

Bylo 140 účastníků

 

ZAČNEME ZA KAŽDÉHO POČASÍ, V PŘÍPADĚ NUTNOSTI TO BUDE ZKRÁCENO

PROGRAM:

1. Slovo Boží

2. Tříkrálové ohlášení svátků pro rok 2019

3. Popis obcí, které vidíme spojené smodlitbou a žehnáním té obci ale také farnosti, děkanství, kraji, diecézi, Moravě, ČR, Slovensku, EU, vždy tím směrem, kterým je příslušné sídlo toho celku

(písně a hudba dle možností)

 

Ad 1)

Čtení z knihy proroka Daniela

57 Všechna díla Páně, velebte Pána, *

chvalte a oslavujte ho navěky.

58 Nebesa, velebte Pána, *

59 andělé Páně, velebte Pána.

60 Všechny vody nad nebem, velebte Pána, *

61 všechny mocnosti Páně, velebte Pána.

62 Slunce a měsíci, velebte Pána, *

63 nebeské hvězdy, velebte Pána.

64 Všechny deště a roso, velebte Pána, *

65 všechny větry, velebte Pána.

66 Ohni a žáre, velebte Pána, *

67 studeno a teplo, velebte Pána.

68 Roso a jíní, velebte Pána, *

69 zimo a chlade, velebte Pána.

70 Ledy a sněhy, velebte Pána, *

71 noci a dni, velebte Pána.

72 Světlo a temno, velebte Pána, *

73 blesky a mraky, velebte Pána.

74 Země, veleb Pána, *

chval a oslavuj ho navěky.

75 Hory a vrchy, velebte Pána, *

76 vše, co na zemi roste, veleb Pána.

77 Prameny, velebte Pána, *

78 moře a řeky, velebte Pána.

79 Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána, *

80 všichni nebeští ptáci, velebte Pána.

81 Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána, *

82 lidé, velebte Pána.

Evangelium

Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: „Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit." Když krále vyslechli, vydali se na cestu.
A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou.

 • Ad 2)

O slavnosti Zjevení Páně, po evangeliu jáhen nebo zpěvák podle starobylého církevního ustanovení ohlašuje v kostele pohyblivé svátky příslušného roku. Toto  místo je požehnané biskupem, proto i zde  může být ohlášeno::

 Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám,

že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně,

budeme se radovat také ze Vzkříšení tohoto našeho Spasitele.

 

Na den 6. března připadne letos (2019) Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.

Dne 21. dubna budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista,

dne 30. května bude slavnost jeho Nanebevstoupení,

dne 9. června slavnost Seslání Ducha Svatého,

dne 20. června slavnost Těla a krve Páně

 

a dne 1. prosince první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Jemu buď čest a sláva na věky věků.

 • Ad 3)
 • Vždy si ukážeme, které obce vidíme, řekneme si která města jsou tím směrem a jak daleko od nás a za ty lidi se pomodlíme (vždy jednu modlitbu). Pak jim požehnám(e), protože žehnat může každý pokřtěný, pouze při mši svaté nebo bohoslužbě slova jen jáhen nebo kněz a samozřejmě i biskup může zvolat Pán svámi a po odpovědi lidu mu požehnat a dělat nad ním velké znamení kříže. Obyčejný kříž a běžná slova kněmu může dělat a říkat každý pokřtěný, třeba i nad celým krajem či zástupem.
 • Zastavení bude deset.
 • Vidíme za prvé:
 • 1. Jámy přímo pod sebou. Pomodlíme za své drahé na hřbitově, za celou tuto farnost ....... a požehnám své rodné farnosti.
 • 2. Sazomín, Kotlasy, Pavlov, Pokojov, Bohdalov, Chroustov, vysílač na Havlině, Rudolec a kapličku sv. Jana Nepomuckého, a přímo za ním se ve vzdálenosti 36 km nachází hlavní město našeho kraje - Jihlava. Pomodlíme se za náš kraj ... a požehnám(e) mu.
 • 3. Vatín, kousek Březí, Nové Veselí, Újezd, Matějov, Rosičku a nad ní rozhlednu a Budeč. Pomodlíme se za obě moje farnosti ... a požehnám jim.
 • 4. komíny sléváren Žďas, pojmenovaných podle Žďáru nad Sázavou, za nimi dva menší a vyšší lesy zvláštního tvaru na kopci u Pořežína. Vtom směru 130 km vzdušnou čarou od nás je PRAHA. Pomodlíme se za ČR ... a požehnám(e) jí.
 • 5. Zelenou Horu, kopec Vrchy, za kterým jsou schované Mělkovice, Veselíčko a za jeho střechami Český kopeček, Tisůvku, blíže knám je nižší kopec, který se jmenuje Lhotka, za ním 130 km je Sněžka. Pomodlíme se za náš světadíl ... a požehnám(e) celé Evropě, ale zvláště zemím, kterou jsou snámi vUnii.
 • 6. Radňovice, Jiříkovice, Vlachovice, Slavkovice schované za nejbližším lesem, Nové Město na Moravě, Rokytno, Pohledec a na obzoru Zubří. Pomodlíme se za naše děkanství ... a požehnám(e) všem 27 farnostem, které do něho patří.
 • 7. stožár u obce Olešná, Novou Ves u Nového Města na Moravě a za ní se ve vzdálenosti 80 km vzdušnou čarou od nás nachází nám samozřejmě neviditelná Olomouc, historické hlavní město Markrabství moravského a sídlo metropolity Moravy, blíže knám vidíme také Petrovice. Pomodlíme se za Moravu ... a požehnám(e) naší rodné zemi.
 • 8. Hlinné, které zakrývá Řečici, Radešínskou Svratku i obě Bobrové a 56 km vzdušnou čarou od nás je sídlo našeho biskupa a už skoro 400 let hlavní město Moravy Brno. Pomodlíme se za naši diecézi ... a požehnám(e) jí i všem, kteří za ni nesou odpovědnost - to můžeme, pouze, když je zde biskup přítomen osobně, žehná on sám zase nám.
 • 9. střechu škrobárny v Hodiškově a za ní ještě 6 lesních pásem, která jsou čím dál šedší a mezi nimi prosvítají dvě louky. Poslední les na obzoru je vrch Svatá hora (679 m) a za ní je 180 km vzdušnou čarou od nás Bratislava. Dále doprava jsou také vidět Radenice, stožáry u Cyrilova, blikající rozhledna na Fajtově kopci u dálnice nad Velkým Meziříčím, Laštovičky a Suky. Pomodlíme se ... a požehnám(e) všem na Slovensku zvláště hasičům ze Sence, kteří zasadili lípu na úpatí Vejdocha.
 • 10. Ostrov nad Oslavou, železniční most u něj, blíže k nám Obyčtov, Kněževes, vdáli pak Hrbov u Velkého Meziříčí a Nový Telečkov, kousek dál Radostín nad Oslavou, věž kostela v Netíně a tím směrem se 900 km od nás vzdušnou čarou nachází Řím. Pomodlíme se za církev na celém světě, zvláště za pronásledované křesťany a také za Svatého otce a jeho poradce ... a požehnám(e) jim všem. To také můžeme.

Závěrečné kněžské požehnání.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 23. března 2023

svátek má Ivona

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)