Putování ke kříži na Vejdochu - 5.1.2020

29.12.2022 - naše farnosti

 

První letošní modlitby u kříže - Stromu života z r. 2018 - na Vejdochu u Jam

 

Na Tři krále v neděli 5.1.2020

 se nás v 15 hodin přímo u kříže sešlo 108

Bylo nádherné počasí, slunce svítilo, jasná viditelnost

 

Byl tento program:

1. Slovo Boží 

2. Tříkrálové ohlášení svátků pro rok 2020

3. Promluva - Večer tříkrálový

4. Popis obcí, které vidíme spojené s modlitbou a žehnáním té obci ale také farnosti, děkanství, kraji, diecézi, Moravě, ČR, Slovensku, EU, vždy tím směrem, kterým je příslušné sídlo toho celku

5. ohlášky, požehnání, hymny

 

  Ad 1)

Čtení z knihy proroka Daniela

57 Všechna díla Páně, velebte Pána, *

chvalte a oslavujte ho navěky.

58 Nebesa, velebte Pána, *

59 andělé Páně, velebte Pána.

60 Všechny vody nad nebem, velebte Pána, *

61 všechny mocnosti Páně, velebte Pána.

62 Slunce a měsíci, velebte Pána, *

63 nebeské hvězdy, velebte Pána.

64 Všechny deště a roso, velebte Pána, *

65 všechny větry, velebte Pána.

66 Ohni a žáre, velebte Pána, *

67 studeno a teplo, velebte Pána.

68 Roso a jíní, velebte Pána, *

69 zimo a chlade, velebte Pána.

70 Ledy a sněhy, velebte Pána, *

71 noci a dni, velebte Pána.

72 Světlo a temno, velebte Pána, *

73 blesky a mraky, velebte Pána.

74 Země, veleb Pána, *

chval a oslavuj ho navěky.

75 Hory a vrchy, velebte Pána, *

76 vše, co na zemi roste, veleb Pána.

77 Prameny, velebte Pána, *

78 moře a řeky, velebte Pána.

79 Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána, *

80 všichni nebeští ptáci, velebte Pána.

81 Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána, *

82 lidé, velebte Pána.

 

Ad 2)

O slavnosti Zjevení Páně, po evangeliu jáhen nebo zpěvák podle starobylého církevního ustanovení ohlašuje v kostele pohyblivé svátky příslušného roku. Toto  místo je požehnané biskupem, proto i zde  může být ohlášeno::

 Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám,

že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně,

budeme se radovat také ze Vzkříšení tohoto našeho Spasitele.

Na den 26. února připadne letos (2020) Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.

Dne 12. dubna budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista,

dne 21. května bude slavnost jeho Nanebevstoupení,

dne 31. května slavnost Seslání Ducha Svatého,

dne 11. června slavnost Těla a krve Páně

a dne 29. listopadu první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Jemu buď čest a sláva na věky věků.

b)     toto někdy bývalo před kostelem  (anebo po kostele)

Na Tři krále dříve ohlašovali, kdy budou v tom roce svátky.

Díky  dobrým lidem už to všichni znáte,

před vánoci vám donesli kalendáře.

Teď jen chtějí něco doplnit: Masopust bude v úterý 25/2 končit,

ve čtvrtek 9/4 večer začne hrkání a v pondělí 13/4 zase mrskání. 

Pěkný celý rok a ještě mnoho dalších

vám přejí všichni vaši  kamarádi. JP

 

Ad 3) 

Večer tříkrálový

Wiliam Shakespeare napsal kol. r. 1600 hru Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete

Stručný děj:

Z Itálie plují na lodi dvojčata Sebeastian a Viola  - ztroskotají, zachrání se každý sám a myslí si, že ten druhý se utopil

Na pevnině -asi v Albánii - kníže Orsino a hraběnka Olivie - oba svobodní, má ji rád, ona ho odmítá

Kdo dělá spojku: Viola, převlečena za kluka, ona se do něj zamiluje (protože nepozná, že to je děvče)

Další scény: Věčně rozjařený Tobiáš Říhal tahá peníze z Ondřeje Třasořitky a slibuje mu svou neteř Olivii. Se služkou Marií a bláznem z povolání jménem Feste strojí vtipné a dost kruté léčky na samolibého Malvolia, který, podobně jako ostatní, podlehl klamnému příslibu lásky.

Objeví se dvojče - ten kluk, tím to začne, nikdo neví, kdo je kdo, každý naslibuje každému všechno   a trvá to přes 2 hodiny

Jak to dopadne - 2 svatby  - každé z dvojčat jde do toho, kluk s hraběnkou, holka s knížetem

Spíše by se podle našeho mělo říci: Masopust, ale zřejmě v té době i kolem Tří králů se něco podobného podnikalo

Závěr divadelního kritika:

Smích, hudba a moře. Moře, které vyvrhlo Violu, moře, které je ve své stálé proměnlivosti obrazem neuchopitelnosti a neukojitelnosti lidské touhy.

Vlastní slova autora:

Jsi, lásko, chtivá, lačná jako moře,
co všechno pozře. Cokoli však pojmeš,
ať by to bylo cenné navýsost,
proměníš ihned v pouhopouhé nic.
Z tolika přeludů je živa láska,
že sama je svým vlastním přeludem.

Úplně jinak o lásce  slyšíme v jedné postní písni, o které se říká že autor slov i nápěvu varhaník a skladatel Holan Rovenský Václav (*1644 +1718) se inspiroval u sv. Terezie Ježíšovy, která žila o pár desítek let dříve než W. Shakespeare.

3. Má lásko, na kříž přibitá / i ranami mých hříchů, / ty stále ke mně promlouváš; / dost nebude mých díků / za kříž, to světlo v temnotách, / jež život znovu vrací, / za každý den tvé štědrosti, / jež z tvých ran vykrvácí.  2. Tys přišel, abys zachránil / ty ovce, které hynou, / a krví platíš velký dluh, / který byl jejich vinou. / Kam zbloudily od tvé cesty, / tam za nimi přicházíš / a nástrahy všech nepřátel / mocí své lásky maříš.

Takovou lásku nám připomíná každý kříž, i tento Strom života.

Ne něco rozbouřeného jako to moře, ale láska na kříž přibitá  - Pán Ježíš z lásky k Otci a k nám poslušný až k smrti kříže. oběť

Proto sem chodíme - dost nebude mých díků, má lásko na kříž přibitá, Ježíši Kriste, Spasiteli světa, Spasiteli můj....

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti ....

 

Ad  4)

A teď prosím abyste se vždy obrátili na tu světovou stranu, kterou vám ukážu a se mnou se pokaždé pomodlili: 

JP půjde do pole vždy tím směrem a ukáže:

Směrem na JIH vidíme Jámy  za nimi Laštovičky*, Fajtův kopec nad Velkým Meziříčím. Suky* Obyčtov* Kněževes*, Lavičky, Hrbov u Velkého Meziříčí, Svařenov, Nový Telečkov, Ostrov nad Oslavou*  Netín Radostín nad Oslavou* Sazomín* Pavlov* Kotlasy*  Chroustov Pokojov*  Březí nad Oslavou*. Bohdalov*

JIŽNÍM SMĚREM se 900 km od nás nachází ŘÍM, přesně ve směru na Radostín a Netín (jak pěkný to rým).

Bože, požehnej  naši farnost a celou církev na přímluvu sv. Martina a sv. Jakuba a Panny Marie, uctívané v Obyčtově a Netíně.

Lidé: Prosíme Tě, vyslyš nás.

 

Směrem na JIHOZÁPAD vidíme Vatín Rudolec* Nové Veselí* Újezd* Matějov*,

JIHOZÁPADNÍM SMĚREM se 36 km od nás nachází naše krajské město JIHLAVA přímo za Rudolcem.

Bože, požehnej   náš kraj na přímluvu sv. Zdislavy - rodačky a svědků víry P. Buly a P. Drboly, kteří v Jihlavě byli popraveni.

 

Směrem na ZÁPAD vidíme Rosičku Budeč*, obec jménem Lípa, Lipnici nad Sázavou

ZÁPADNÍM SMĚREM se 175 km od nás nachází NEPOMUK a 712 km LUCEMBURK hlavní město velkovévodství lucemburského, kde sídlí Evropský soudní dvůr. Přibližně stejným směrem a v podobné vzdálenosti se nacházejí trochu jižněji Štrasburk a severněji Brusel.

Bože, požehnej  celý náš světadíl a zvláště země, které jsou s námi v Unii na přímluvu sv. Jana Nepomuckého a všech svatých patronů a patronek Evropy - svatého Benedikta, svatých Cyrila a Metoděje, svaté Kateřiny Sienské, svaté Brigity Švédské a svaté Terezie Benedikty od Kříže.

 

Směrem na SEVEROZÁPAD vidíme Žďár nad Sázavou se zelenou střechu poutního kostela sv. Jana na Zelené Hoře

SEVEROZÁPADNÍM SMĚREM se 130 km od nás nachází PRAHA. Přesný směr k ní nám ukazuje vysílač na Horce před námi:

Bože, požehnej   celou ČR na přímluvu sv. Václava, Jana Nepomuckého, Prokopa, Vojtěcha, Ludmily i sv. Vojtěcha, Anežky a všech svatých našeho rodu.

 

Směrem na SEVER se v korunách stromů skrývá Veselíčko, Sklené Jiříkovice* Vlachovice*.

SEVERNÍM SMĚREM se za Jiříkovicemi 15 km od nás nachází DEVĚT SKAL a za kopcem Lhotka 130 km od nás SNĚŽKA.

Bože, Stvořiteli, prosíme Tě za přírodu a životní prostředí a příhodné počasí na přímluvu sv. Františka, patrona životního prostředí.

 

Směrem na SEVEROVÝCHOD vidíme Radňovice*. Slavkovice Rokytno* Studnice Nové Město na Moravě*. Maršovice  Pohledec*,  Zubří, Petrovice*.

SEVEROVÝCHODNÍM SMĚREM se 260 km od nás nachází JASNÁ HORA U ČENSTOCHOVÉ. Bože, požehnej bratrskému Polsku a všechny Slovanům na přímluvu Panny Marie Královny Polska.

Bože, požehnej naše děkanství a jeho 27 farností na přímluvu všech svatých, kteří jsou zobrazeni v novoměstském kostele sv. Kunhuty.

 

Směrem na VÝCHOD vidíme Hlinné, vlevo od něj Karasín, Novou Ves u Nového Města na Moravě*, Bratrušín*,  kousíček Radešínské Svratky*, vpravo Rožnou* Horní Rožínku, část Zvole -Milasín, obec Blažkov*, Bukov,  Horní Rozsíčku,

VÝCHODNÍM SMĚREM - se přesně za Novou Vsí se 90 km od nás nachází OLOMOUC, hlavní město naší moravské církevní provincie.

Bože, požehnej  celou Moravu na přímluvu sv. Jana Sarkandra, který byl v Olomouci umučen.

 

VÝCHODNÍM SMĚREM  se přesně za Hlinným se 110 km od nás nachází VELEHRAD.

Bože, požehnej   všechny poutníky a turisty na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje a Panny Marie Průvodkyně na cestách.

 

VÝCHODNÍM SMĚREM  - se přímo za vrcholem Chlumku 56 km od nás nachází BRNO, sídlo našeho biskupa a už skoro 400 let hlavní město Moravy.

Bože, požehnej   naši diecézi na přímluvu sv. Petra a Pavla

Směrem na JIHOVÝCHOD vidíme šedou střechu v Hodíškově Radenice, Sklené nad Oslavou a Heřmanov

JIHOVÝCHODNÍM SMĚREM se 170 km od nás přímo za kopcem Svatá u Kadolce nachází BRATISLAVA.

Bože, požehnej  Slovensko a zvláště město Senec na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje a všech blahoslavených mučedníků slovenských.

Otče náš ........... Zdrávas Maria            O, svatá Zdislavo ..........

 

Ad 5) závěrem

Ohlášení příštích modliteb u tohoto kříže:

Dá-li Pán Bůh

26/4  prosby za přírodu - křížové dni, začneme v kostele, skončíme zde

20/9 2020 ve 13 h. na hřišti slouží o. biskup Pavel mši sv. na poděkování za úrodu, pak průvod s dožínkovými věnci sem nahoru, dole program, ukázky atd  

Kněží pallotini - požehnání

Na přímluvu všech svatých, které jsme vzývali, požehnej vás, vaše doma, zvláště nemocné, naše rodiny a všechny obce a území, které byly jmenovány všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý

Hymny ČR a SR

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 22. března 2023

svátek má Leona

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)