Ohlášky od 4.12.2022

04.12.2022 - naše farnosti


 

Ohlášky v N. Veselí a Bohdalově od 4. do 11. 12. 2022 dá-li Pán

P. Jan Peňáz,736529221 Nemocniční kaplan má tel: 733741473

4/12 Neděle 2. adventní - sv. Jana Damašského a sv. Barbory, Barbora

8:00 N. Veselí za rodinu Urbanovu, Klimešovu, Krejčovu a Krčálovu

10:00 Bohdalov za rodinu Křehlíkovu, Pometlovu a Brabcovu

Zelená hora 14:00 a 15:30 pobožnost a prohlídky pro zdravotníky i ostatní

5/12 Pondělí – sv. Judity (Jitky), Jitka

7:00 NV na poděkování za dar života a křtu

16:00 Pokojov

6/12 Úterý – sv. Mikuláše, biskupa, Mikuláš

7:00 Nové Veselí ke cti sv. arch. Michaela za Francii a celou Evropu

16:00 Kyjov

17:30 Budeč

7/12 Středa – sv. Ambrože, Ambrož,

16:00 Kotlasy

17:00 NV za

8/12 Čtvrtek -  Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu - doporučený svátek, Květoslava

16:00 Bohdalov na úmysl dárce

17:30 Nové Veselí za  rodiče Váchovy, syna a dceru    

9/12 Pátek – sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina, Vratislav

Bohdalov 6:30 roráty za

17:00 Nové Veselí  pro rodiče s dětmi, ale i pro ostatní  za rodiče Flesarovy, syna Jana, za rodiče Perničkovy, syna Jana, Žofii Perničkovu  a rodiče Sýkorovy a Pokorných

10/12 Sobota - Panny Marie Loretánské, sv. Julie a Eulálie, Julie

Nové Veselí 6:30 roráty za

17:00  NV příprava na biřmování pro ty, kterým bude 15 let v říjnu 2023

11/12 Neděle 3. adventní, sv. Damasa I., Dana

8:00 N. Veselí za Josefa a Františku Švomovy, za Andělu a Josefa Bartoňovy a Jindřišku Bartoňovu a za živé a mrtvé rodiny

10:00 Bohdalov za Bohumíra a Růženu Tlačbabovy, dvoje rodiče, Miloslava Boháčka, sourozence, rodiče a za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Pán Bůh zaplať za vaše dary při sbírce před týdnem. Spolu s dary se z obou našich farností na pomoc misionářům z r. 2022 odeslalo 22 tisíc kč. Zase budou roráty a to pouze při svíčkách, v Bohdalově v pátek, ve Veselí v sobotu. Využijte této kající a zároveň romantické příležitosti. V adventě myslíme na dárky pro své bližní, ale také na dárky duchovní, Pánu Ježíši k narozeninám. Mezi ně patří i modlitby navíc. A když máme 9 kandidátů na prezidenta, mohli bychom se pomodlit 9 růženců, jmenovitě za každého jeden. Je možné se pomodlit i za každého z těch odmítnutých. MŮŽETE SI OBJEDNÁVAT MŠE SVATÉ NA PŘÍŠTÍ ROK. Další kaple v prosinci dá-li Pán: Matějov 12/12 v 16:00, Újezd 12/12 v 17:30, Rudolec 13/12 v 16:00, Chroustov 13/12 v 17:30 h. Březí 15/12 v 15:30 Zpovídání Bohdalov ve čtvrtek 15/12 po mši sv. s dalším zpovědníkem, ve čtvrtek 22/12 sám, Nové Veselí v pátek 16/12 večer a v sobotu 17/12 ráno po mši sv. s dalším zpovědníkem, v pátek 23. a v sobotu 24.12. sám.

Na Štědrý den: NV 6:30, Bohdalov 16:30 (věž 16:00), NV 22 h (věž 17:00 a 21:30)

Píseň o sv. Barboře a třešňových větvičkách

 1. Sbor: Dceru měl kupec bohatý - Barbora je jméno její.
Barbora: Tatínku, pročpak stále jsem - zavřena v té naší věži?
Otec: Aby tě zlákat nemohla - ta nová křesťanská víra.
Samotná budeš přemýšlet, - já pluji na moře širá.

2. Sbor:
Barbora byla křesťankou, - víru svou vážně vždy brala,
ke dvěma oknům ve věži - třetí pak udělat dala,
aby jí Boží Trojici - všechna tři připomínala.
Před křížem život v čistotě - Ježíši obětovala.
3. Otec:
Copak ta trojka znamená - a tohle znamení kříže?
Barbora:
V pohanské modly nevěřím - ty nikdy nebyly živé!
Otci i Synu i Duchu - se klaním v Trojici svaté,
Ježíši Kristu děkuji, - z kříže mi spasení kane.
4. Otec:
Marcián soudce je přísný - mučením ti spraví hlavu,
A když se k modlám nevrátíš, - předá tě k popravě katu.
Barbora:
Ježíše Krista nezapřu - i těžké proň snesu věci.
Jemu svůj život zasvětím - jiného ženicha nechci.
5. Sbor:
Barboru krutě mučili. - Když ji kat do kobky vede,
o její šaty zavadí - malinká větvička třešně.
Do vody v kobce ji dala, - za pár dní div se stal velký.
Uprostřed mrazu zimního - z větvičky pučely květy.

6. Barbora:
Zdála ses mrtvá, větvičko, - přesto jsi skrývala život.
Věřím, že smrt je branou jen - na cestě v nebeskou radost.
Zdála ses suchá, větvičko, - a přesto vykvetlas krásně,
i když kat dneska mě setne, - můj život s Ježíšem začne.

7. Sbor:
Znamením pěkným stala se - v adventě větvička třešně.
Na svatou pannu Barboru - čtvrtého prosince přesně,
děti ji venku uříznou - a doma do vázy dají,
na Štědrý večer u stromku - běloučké kvítečky mají.
8. /:Na Štědrý večer, kdy všichni, - zrození Ježíška slaví,
toho, jenž lidstvu celému - naději před oči staví. :/

Nápěv od P. Karla Břízy, rodáka z Krucemburka, najdete na poutnik-jan.cz

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 7. prosince 2022

svátek má Ambrož / Benjamín

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)