Ohlášky na tento týden

28.11.2021 - naše farnosti

DÁ-LI PÁN BŮH a podle platných předpisů

 

Ohlášky v N. Veselí a Bohdalově od 28. 11. do 5. 12. 2021 dá-li Pán Bůh

 © Jan Peňáz,736529221, penaz.vm@seznam.cz http://www.farnostnoveveseli.cz/  Kontakt na nemocničního kaplana je zde https://www.nnm.cz/duchovni-sluzby tel: 733741473 Dbáme na 3 R - roušky, ruce i kliky dezinfikovat, rozestupy (kromě rodin),

 

Neděle 28/11 - 1. neděle adventní roku „C", sv. Mansueta (Miloslava), René

8:00 Nové Veselí za farníky 4/12

10:00 Bohdalov rodinu Boháčkovu, Jandovu a Vavříčkovu, za duše v očistci a přímluvu Ducha Svatého

Nové Veselí 17:00 adventní zvonění na věži a rozsvícení vánočního stromu

29/11 Pondělí, sv.  Saturnina,

Nové Veselí 7:00 za farníky 11/12

Bohdalov 13:30 pohřeb Antonie Rychtecké z domu smutku v Bohdalově

Chroustov 17:00

30/11 Úterý, sv. Ondřeje, Ondřej

Nové Veselí 7:00 na poděkování

Březí 15:30

Kotlasy 17:00

1/12 Středa,  sv.  Edmunda Kampiána, Iva - sv. smíření a adorace od 16 hod.

Bohdalov  17:00 za

2/12 Čtvrtek, sv. Bibiány (Blanky), Blanka

Nové Veselí 6:30 roráty za rodiče Hájkovy, dceru Anežku a manžela Františka 

3/12 Pátek, sv. Františka Xaverského, Svatoslav

Bohdalov 6:30 roráty za

Nové Veselí 17:00 za rodiče Váchovy, dceru a vnuka a ostatní příbuzné, za Boží pomoc a ochranu Panny Marie - sv. smíření a adorace od 15:00

4/12 Sobota, sv. Jana Damašského a sv. Barbory,  Netín 15:30 růženec

Nové Veselí 6:30 roráty za

Bohdalov 10:00 pohřeb Jany Rosecké z Bohdalova (změna vyhrazena)

Neděle 5/12 - 2. adventní roku C, sv. Judity (Jitky), Jitka

8:00 N. Veselí za rodinu Urbanovu, Klimešovu, Krejčovu a Krčálovu

10:00 Bohdalov za ž a + rodinu Křehlíkovu, Pometlovu, Zmeškalovu a Brabcovu

Děti dostaly listy na zapisování duch. dárků Pánu Ježíši k narozeninám můžete je vyzvednout i pro nepřítomné. Dá-li Pán: Kaple v prosinci 6/12 Pondělí Matějov, Kyjov, 7/12 Úterý - Újezd, Budeč, 8/12 Středa - Bohd 15:30  a NV, čtvrtek 9/12 Pokojov Březí, 13/12 Pondělí - Kotlasy Rudolec, 14/12 Úterý Pokojov, Chroustov, pak už předvánoční zpovídání. Adventem začíná nový církevní rok, v něm si dáme pozor, aby náš dům Boží zůstal domem modlitby a usebrání, tj:  Odpoutat svou mysl od všeho, co mi brání přistoupit k Bohu. To znamená: až varhany skončí, rozejdeme se v tichu a kdo chce, zůstane chvilku k osobní modlitbě. Asi budeme čestná výjimka, ale prosím, pojďte do toho se mnou. Děkuji vám, že to se mnou tak cítíte, křesťanským Pán Bůh zaplať.

Na konci vždy adventní mariánská hymna 117 - Rodičko Boží vznešená

Boží Slovo - pro život člověka Rok svatého Josefa, manželství a rodiny

Heslo: Život plný šlechetnosti -  Bůh odmění na věčnosti!

1. neděle  adventní Texty:  Jer 33,14-16  /   1 Sol 3,12 - 4,2  / Lk 21,25-28.34 - 36 Myšlenky z nedělního Božího slova:

Dar.

Dřív než se pustíme do rozjímání textů Božího Slova první neděle adventní  a tím také do poslední promluvy naší adventní duchovní obnovy stručně připomenu několik myšlenek z předešlých promluv.  První promluva se nesla v duchu mnišského pozdravu: „Pamatuj na smrt!"  a úkolu odpovědět si na otázku: „Komu (čemu) věnuji svůj čas?"  V druhé promluvě jsme přemýšleli o tom, jak je potřeba si plnit své náboženské povinnosti, ale také hledat a nacházet Boha mimo toto plněníDuch Svatý nás stále překvapuje, často tam, kde bychom to vůbec nečekali. Ve třetí promluvě jsme  přemýšleli jak začít nebo zlepšit vzájemné naslouchání - Bohu, lidem a sobě. Také jak jsou pro nás důležité zvyky - se zlozvyky bojovat, dobré zvyky a návyky vytvářet a být jim věrní.  V další jsme si na základě průměrné délky života  zkusili uvědomit, kolik nedělí nám zbývá a jak je to důležitý den pro náš život.  Jako velmi důležité považuji naše rozjímání o tom, že žijeme ve společnosti - kultuře, která zabíjí pravdu.  Křesťané oproti tomu mají být svědci a nositelé Kristovy pravdy. Dřevo kříže svůj počátek v dřevě Betlémských jesliček:  Jednoho pátečního odpoledne přibili pravdu ke stromu. Ale o nedělním ránu vstala pravda z mrtvých.  Pravdu nemůžete zabít. Můžete ji dát do hrobu, ale nedokážete ji tam udržet  - mluv pravdu, žij pravdu, vyzdvihuj pravdu. 

Jedním ze symbolů Adventu je věnec - znamení nekonečna, znamení nekonečné Boží lásky k člověku.  Na něm jsou čtyři svíce - čtyři neděle.  V písni 126 opěvujeme čtyři příchody Pána Ježíše. První v těle - nám se narodil, aby nás uzdravoval, volal k pokání a do nebeského království. Druhý příchod - dává se nám ve Slově,  Eucharistii  a lidech, kteří jsou na tom hůř než my.  Třetí příchod bude ve chvíli naší smrti - nevíme kdy to bude, ale víme že to bude a máme být stále připraveni.  Pro neznalé - jediná jistota je snaha žít v milosti posvěcující. Čtvrtý příchod bude při vzkříšení - o kterém nemoudře mluvíme jako o konci světa.  Místo toho bychom se měli těšit na nový začátek

Pro povzbuzení k užitečnému prožití doby adventní jeden příklad.  Byl mně doporučen film, který je natočen podle biblické předlohy - o královně Ester.  Jedna z mnoha klíčových postav Starého zákona - jeden z předobrazů Panny Marie.

 Král podlehne intrikánům a lhářům a zapudí krásnou královnu Vašti. Začne hledání nové královny. Mezi uchazečkami je Ester, židovka, která tají svůj původ.  Po náležité přípravě si kandidátky mohou vybrat z královské pokladnice jakékoli šperky, kterými se ozdobí při představení se králi a které jim i přes neúspěch zůstanou. Nabrali si jich, že je sotva je unesly.  Ester si vybírá jenom jednu malou perlu na tenkém řetízku.  Když přijde její chvíle - král se diví:  „To si tak málo sama sebe vážíš - jediný a tak malý šperk?"  - Ester: „Můj pane, tato perla je pouze znamením toho největšího co ti mohu dát - všechnu svou lásku."  - „Lásku? Té si mohu koupit kolik chci." - „Skutečná a pravá láska se koupit nedá, je to dar." 

Bratři a sestry - Bůh - Láska nám dává svého Syna. Vzpřimte se, zdvihněte hlavu, dejme mu všechnu svou lásku, které jsme schopni, abychom díky Boží milosti obstáli před Synem člověka. jLK

 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.11.2021: Předpovědím počasí (denním i dlouhodobým) věřím na

75 % (9)

 

50 % (6)

 

25 % (5)

 

Těžko říci. (6)

 

Nesleduji to tolik. (3)

 

celkem hlasovalo 29 lidí

předchozí ankety

Dnes je 5. prosince 2021

svátek má Jitka

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)