Ohlášky na tento týden

13.09.2020 - naše farnosti

pozor mohou být nečekané změny

 

Ohlášky v N. Veselí a Bohdalově od 13/9 do 20/9 2020

13/9 Neděle 24. v mez., - sv. Jana Zlatoústého, Lubor

8:00 N. Veselí za Františka a Marii Froncovy, rodinu Zítovu, jejich rodiče a duše v oč.

9:30 Bohdalov za rodinu Koubkovu a Urbánkovu 

11:00 Březí - za ž a + občany a rodáky z Březí a za příští pokolení a za předání víry

14/9 Pondělí Povýšení svatého Kříže, Radka

7:00 Nové Veselí za ž a + členy Matice velehradské

15/9 Úterý - Panny Marie Bolestné, patronky Slovenska, NOVÝ JERUZALÉM V PAVLOVĚ V 18 HODIN - odjezdy: NV 16,55, ÚJEZD 17,00, RUDOLEC 17.10, BOHDALOV, POKOJOV, BŘEZÍ ---- 7:00 Nové Veselí za farníky - 27/9

16/9 Středa - - sv. Ludmily, Ludmila

17:00 Nové Veselí  za rodiče Chlubnovy, syna a snachu, za rodiče Vencálkovy, dceru a zetě a za Boží ochranu pro celou rodinu

18:15 Pokojov přede mší i po ní sv. svátost smíření - za nemocné

17/9 Čtvrtek - sv. Kornélia a Cypriána, Naděžda

17:30 Bohdalov-za rodinu Němcovu, Zvolánkovu, Hrbkovu, syna a ost. příbuz. 

18/9 Pátek - sv. Josefa Kupertinského, Kryštof

18:00 Nové Veselí  za rodiče Danihelovy, jejich syny Jana a Stanislava, za rodiče Froncovy a celou živou a zemřelou rodinu

19/9 Sobota - Panny Marie LaSaletské, sv. Januária, Zita - Slavkovice - III. sobota - 8 hod - brigáda v Holetíně, zveme zástupce z každé obce

7:00 Nové Veselí   za Marii Zimovu a přízeň

11:00 Nové Veselí křest Františka Chlubny z Újezda

16:00 Bohdalov - první svátost smíření

20/9 Neděle 25. v mezidobí - sv. Ondřeje, Pavla a druhů, korejských mučed. g

8:00 Nové Veselí za rodinu Sobotkovu, Bělíkovu, Pejchalovu a za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:30 Bohdalov za 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ za Gabriela a Marii Večeřovy, sourozence, rodiče a Boží pomoc pro celou rodinu

11:30 Pokojov - za ž a + občany a rodáky z Pokojova a za příští pokolení

14:00 sraz u hřiště v Jamách a děkovné procesí za úrodu na  VEJDOCH

Je potřeba nosit roušky, z ohledu na ohrožené bratry a sestry. Příprava dětí pokračuje každou neděli, v Bohdalově i ve čtvrtek. Příprava se týká nás všech, nesmíme zapomínat, že přijímáme Nejsvětější svátost, že ve svatostánku je s námi stále Pán Ježíš - Boží Syn, a to i po skončení mše svaté.  NV: Prosíme o brigádu na úklid lesa v Holetíně, v sobotu v 8 ráno na místě. Je to práce pro šikovné lidí na jedno dopoledne. Pán Bůh zaplať.   Dnes má naše farnost službu - máme před svatostánkem prosit za celou diecézi. Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí začne ve 12.30, od 14 do 19 se zapisujte vždy po jedné hodině, ale raději po dvojicích - jedni z Nového Veselí a druzí z některé z přifařených obcí, kromě Březí, protože do farnosti patříme všichni. V 19 zakončíme společně. Žehnání zvonů bude za 14 dní, v neděli o pouti v 17 hodin. Vyjdeme z fary a do průvodu zveme družičky a chlapce i děvčata, kteří půjdou k 1. sv. přijímání v slavnostních šatech. Zveme i nové ministranty, bude pěkné říkat po celý život: Začal jsem, když se žehnaly zvony. BOHD:  Dnes naposledy se v 17.30 modlíme na úmysly Nového Jeruzaléma.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 20. zaří 2020

svátek má Oleg

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)