Ohlášky na tento týden

26.09.2021 - naše farnosti

DÁ-LI PÁN BŮH a podle platných předpisů

 

Mše sv. za dodržení všech předpisů

 3 x R - roušky, rozestupy 2 m (kromě rodin) a ruce desinfikovat a nepodávat

Ohlášky v N. Veselí a Bohdalově od 19. do 28.9. 2021 dá-li Pán Bůh 

 © Jan Peňáz,736529221, penaz.vm@seznam.cz  http://www.farnostnoveveseli.cz/  Dbáme na 3 R - roušky, ruce i kliky dezinfekce, rozestupy (kromě rodin), VĚTRÁNÍ

Ohlášky v N. Veselí a Bohdalově od 26. 9. do 10. 10. 2021 dá-li Pán Bůh 

 © Jan Peňáz,736529221, penaz.vm@seznam.cz  www.farnostnoveveseli.cz  Dbáme na 3 R – roušky, ruce i kliky dezinfekce, rozestupy (kromě rodin),

Neděle 26/9 POUŤ (26. neděle v mez.), sv. Kosmy a Damiána, Andrea

7:00 N. Veselí za Václava a Marii Jamborovy, rodiče Chlubnovy a rodinu Kchejlovu a za duše v očistci a za živou rodinu a za budoucí pokolení a dar předání víry

8:30 Bohdalov za Jaroslava Bradáče, rodiče Bradáčovy, Hrůzovy, Jana Sobotku a Boží pomoc a ochranu

10:00 N. Veselí za MUDr Františka Dvořáka, Miloslava a Miladu Landsmanovy, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

27/9 Pondělí, sv. Vincence z Pauly, Jonáš

Nové Veselí 7:00 za farníky 26/9

28/9 Úterý – sv. Václava - doporučený svátek, Václav

Bohdalov 17:00 bohoslužba slova Nové Veselí 18:00 bohoslužba slova

29/9 Středa – sv.  Michaela, Gabriela a Rafaela, a zároveň výročí smrti arcibiskupa Stojana, Michal

Kyjov 17:00 mše sv. na daný úmysl, svátost smíření od  16:30

N. Veselí 18:00 za

30/9 Čtvrtek – sv. Jeronýma, Jeroným

Bohdalov 18:00 za   , adorace a svátost smíření od 17 h.

1/10 Pátek – sv. Terezie Ježíškovy, Igor

Nové Veselí 18:00  za     adorace a svátost smíření od 16 h

2/10 Sobota - sv. Andělů strážných, Olivie,  IV. EKUM. POUŤ

7:00 N. Veselí boh.sl. 12.30 Olešná svatba: Jiří Vencelides a Jana Havlíková

Neděle 3/10 - 27. v mezid. sv. Maxmiliána, Bohumil,    POUŤ V KYJOVĚ  

8:00 N. Veselí za Františka a Marii Pokorných, oboje rodiče, za Gustava Škanderu, duše v očistci a celou živou a + rodinu 

9:30 Bohd. za Václava Vomelu a Andělu Vomelovu a Marii Langovu a d.v oč

11:00 Kyjov za živé a zemřelé občany a rodáky kyjovské

 4/10 Pondělí, sv. Františka z Assisi, František  Újezd 18:00 za

Nové Veselí 7:00 za farníky 26/9

5/10 Úterý – sv. Faustýny Kowalské, Eliška Budeč 18:00 za

Nové Veselí 7:00 ke cti sv. arch. Michaela za Francii a Evropu  

6/10 Středa – sv.  sv. Bruna, Hanuš

N. Veselí 18:00 za Vladimír Ambrože a jeho rodiče a rodinu Ambrožovu, za rodiče Sobotkovy, syna Emila a zetě Jana a rodinu Sobotkovu

7/10 Čtvrtek – sv. Panny Marie Růžencové, Justýna

Bohdalov 18:00 za Aloise Veselého, sestry a dvoje rodiče

8/10 Pátek – sv. Simeona, Věra

Nové Veselí 17:00  s dětskými zpěvy za dary Ducha Svatého pro voliče

9/10 Sobota - sv.  Dionýsia (Denise, Diviše), Štefan  7:00 N. Veselí za ……..

Neděle 10/10 - 28. v mezid. sv. Paulina, Marina - POUŤ VE SLAVKOVICÍCH

8:00 N. Veselí za ž a + rodinu Doležalovu, Šiklovu a + rodiče Kotíkovy a na poděkování za Boží pomoc a ochranu, za + sourozence a duše v očistci

10:00 Bohdalov za ž a + žáky ZŠ Bohdalov narozené 1951-52

Nový znak farnosti Nové Veselí

Řád cisterciáků založil roku 1098 sv. Robert ve francouzském Citeaux (latinsky Cistercium). Jejich řehole přísně vyžadovala skromný život. Kláštery často zakládali na odlehlých místech, kde zúrodňovali neobdělávanou krajinu. Tím řád významně přispěl k rozvoji evropských zemí. Dokonce tehdy kdosi ironicky napsal (a pak se omlouval, že trochu přehání): Když dáš nějakým mnichům krásně vystavený klášter se zajištěnými příjmy a obrovským majetkem, za krátko z něj udělají zuboženou ruinu. Když věnuješ cisterciákům pustý kus země nebo hustého lesa, za pár let tam spatříš kostely a budovy kláštera a všude kolem vzkvétající hospodářství.

Znak žďárského kláštera  Cisterciácký klášter ve Žďáru nad Sázavou byl založen roku 1252 mnichy z Nepomuku pod Zelenou Horou (na ní stál hrad, dnes zámek, sem patří Rukopis zelenohorský, zde byla kasárna PTP známá z Černých baronů). Ačkoli byl klášter zrušen roku 1784, říká se dosud ve Žďáře - klášteře. Nesl jméno Fons Beatae Mariae, což znamená Studnice (či Pramen) blahoslavené Panny Marie. Proto měl ve znaku studnu a nad ní Pannu Marii v náručí s Ježíškem. Studna je polygonální, snad podle Santiniho úpravy klášterní Studniční kaple. Pana Maria je znázorněna jako Královna nebes (s žezlem a korunou), což může souviset se zasvěcením klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tato symbolika se v roce 1706 dostala i do znaku města Žďáru na Sázavou. Studna je zde kruhová, s vytaženým okovem, Madona s dítětem stojí vedle ní.

Znak naší farnosti  Hlavní použité tinktury (tak říkají heraldikové, znalci a tvůrci znaků místo běžného barva, zatímco myslivci zase místo běžného krev říkají barva a podobně je to i jinde) - zlato, modrá a červená barva - jsou převzaty ze znaku cisterciáků, kteří byli staviteli nového (současného) farního kostela, dokončeného v roce 1757. Cisterciáci byli také vlastníky Nového Veselí. Ze znaku cisterciáků je rovněž převzat červený lem kolem štítu.

Horní pole nese symboliku žďárského cisterciáckého kláštera – studnu (symbol názvu kláštera Studnice blahoslavené Panny Marie) a hvězdy (což je jeden z mariánských symbolů, například Panny Marie jako Hvězdy jitřní).

Dolní pole nese symbol patrona místního kostela, sv. Václava – knížecí korunu. Je doprovázena 5 modrými hvězdami, jež symbolizují 5 mariánských kaplí ve farnosti, a současně je možné je chápat i jako odkaz na sv. Jana Nepomuckého, jemuž je zasvěcen klášterní poutní kostel.na Zelené hoře. Černý kněžský klobouk s černými šňůrami a 1 střapcem je vyhrazen pro farnosti.

Autorem je heraldik Josef Plch z Jedovnic u Blanska.  

 

Děkanství má dva černé střapce, kanovníci tři, biskup má zelený klobouk a 6 zelených střapců pod sebou (1 + 2 + 3), arcibiskup má zelených střapců 10 (1 + 2 +3 + 4) a kardinál jich má 15 (1 + 2 +3 + 4 + 5) v barvě purpurové.

.

to vše DÁ-LI PÁN BŮH   (a podle platných předpisů)

 

Mše sv. najdete v souboru PDF na oficiálních stránkách farnosti

 http://www.farnostnoveveseli.cz/

POZOR:

neoficiální stránky s podobnou adresou

https://farnostnoveveseli.wordpress.com/

jsou ve věci bohoslužeb neúplné a nepřesné,

i když přinášejí novinky z Vatikánu a mnoha míst celé ČR

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.9.2021:

- (14)

 

- (3)

 

celkem hlasovalo 24 lidí

předchozí ankety

Dnes je 26. zaří 2021

svátek má Andrea

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)