Ohlášky s přehledem roku spásy 2021

02.01.2022 - naše farnosti

DÁ-LI PÁN BŮH a podle platných předpisů

 

Ohlášky v N.Veselí a Bohdalově od 2.1. do 9.1.2022 dá-li Pán

 © Jan Peňáz,736529221, penaz.vm@seznam.cz http://www.farnostnoveveseli.cz/  Kontakt na nemocničního kaplana je zde https://www.nnm.cz/duchovni-sluzby tel: 733741473 Dbáme na 3 R - roušky, ruce i kliky dezinfikovat, rozestupy (kromě rodin),

Neděle 2/1 - 2. vánoční, sv. Basila Velkého a sv. Řehoře Naziánského,

8:00 N. Veselí za farníky místo 1/1 2022

10:00 Bohdalov za farníky 2/1 2022

13:30  VEJDOCH - MODLITBY od 1. zastavení  Cesty života až na vrchol kopce, tam žehnání děkanství, kraji, církvi i vlasti a rozhledy

 

3/1 Pondělí - Nejsvětějšího Jména Ježíš nebo sv. Jenovéfy, Radmila

7:00 Nové Veselí za nenarozené děti a za ochranu P. Marie pro rodiče čekající narození dítěte

17:00 Kyjov

4/1 Úterý - blah. Anděly z Foligna, Diana  

7:00 Nové Veselí za Francii a Evropu

17:00 Budeč

5/2 Středa - sv. Eduarda, Dalimil

15:30 Rudolec

17:00 Nové Veselí mše sv. v předvečer za ... a žehnání vody, kadidla a křídy

6/1 Čtvrtek - Zjevení Páně - sv. Tří králů - doporučený svátek

7:00 Nové Veselí za

17:00 Bohdalov, mše sv. a žehnání vody, kadidla a křídy, svátost smíření od 16 hod.  

7/1 Pátek, sv. Rajmunda z Penafortu, Vilma

10:00 Bohdalov pohřeb Marie Matouškové, ovd. Slámové

17:00 Nové Veselí za, svátost smíření od 15 hod.  

8/1 Sobota sv. Severina, Čestmír

7:00 Nové Veselí za

9/1 2022 neděle Křtu Páně - sv. Marcelína, Vladan

8:00 Nové Veselí za + Františka Tecla

10:00 Bohdalov za ž a + rodinu Sýkorovu a Horkých (z Kyjova)

Dáváme si pozor, aby náš dům Boží zůstal domem modlitby a usebrání. Svaté přijímání: nejprve si každý sundá roušku, pak  odpoví Amen a pak přijímá Tělo Páně, buď do úst nebo do levé dlaně, z které udělá jakoby jesličky a pravou je podepře, leváci to mohou přehodit.

Přehled roku spásy 2021 od Vtělení Páně - Ab Incarnatione Domini

A: Astronomicky a meteorologicky

Rok spásy 2021 od narození Pána Ježíše v Betlémě byl bohatý na vláhu, v lednu mrzlo, v neděli 17. ledna lovil ledňáček na nezamrzlém potoku před farou, začátek února byl bílý a slunečný, na Popeleční středu 17.2. přišla obleva, březen byl mírný, 1.3. přiletěla první čejka, 8.3. první konipas, koncem března první čápi a vlaštovka. V dubnu mrzlo a sněžilo, sníh zůstal do 16.4. Květen byl mírný, léto také, ale deštivé, podzim mírný, pršelo jen málo, koncem listopadu napadl sníh a zůstal do půli prosince, znovu napadl o vánocích, do sv. Silvestra roztál.

B: Boží služebníci a služebnice, moji milí spolupracovníci a spolupracovnice,  vám všem Pán Bůh zaplať.

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

Bohdalov: svatý křest byl udělen 11 dětem, 6 chlapcům a 5 děvčatům, oddány byly 3 páry, v kostele jsme se rozloučili s 11 farníky, zemřelo 6 mužů a 5 žen, 1 muž a 2 ženy z Bohdalova, 1 muž a 1 žena z Pokojova a 4 muži a 2 ženy z Chroustova. Tělo Páně poprvé podáno 23.5. 5 dětem, ve škole učíme 37 dětí,  

N. Veselí:  svatý křest byl udělen 9 dětem, 4 chlapcům a 5 děvčatům, bylo oddáno 7 párů, rozloučili jsme se s 13 farníky, zemřelo 9 mužů a 4 ženy, 3 muži z Nového Veselí, 3 ženy z Budče, po 2 mužích z Kotlas, Březí a Matějova a 1 žena z Újezda. Bylo 10 pohřbů do země, 7 na starý a 3 na nový hřbitov.

Tělo Páně bylo poprvé podáno 8 dětem, ve škole učíme 64 dětí.

D: Důležité události  Pán Bůh zaplať poutníkům a farníkům, že připravili vše k 70. výročí křtu sv. Pořízeny nové farní znaky. Pouť do Staré Boleslavi 28.10. Přednáška o obnově mariánského sloupu v Praze a podpisování knihy.

E: Ekonomický a stavební přehled Dvakrát jsme v obou farnostech přispěli na pomoc poškozeným tornádem na jižní Moravě.

Bohdalov

Tříkrálová sbírka, přesto, že vinou covidu se většinou přispívalo jen do kasiček v kostele a na obecních úřadech, byla dokonce o trochu vyšší než loni a to 73 428,- Kč (loni 71 096,- Kč, předloni 65 471,- Kč Kč), podle obcí: Bohdalov 41 672,- Kč,  Chroustov 8 605,- Kč,  Kyjov 2 951,- Kč,  Pokojov 7 200,- Kč a Rudolec 13 000,- Kč.

Byla dokončena oprava  vstupní haly na faře, nová sociální místnost vedle ní, dokončena všechna elektřina. V půli prosince byla fara zkolaudovaná. Opravy fary stály letos  485 517,84 Kč, celkem to za 4 roky dělá bylo 3 miliony 390 tisíc za velkého přispění ministerstva kultury, kraje Vysočina i obcí. Pán Bůh zaplať.  

Příjmy 2021: sbírky 295 620,00 Kč, dotace městyse 100 000,00 Kč, dvě dotace na lesy od Min. zemědělství přes kraj Vysočina  78 686,00 Kč, úroky 6 205,67 Kč, nájemné z polí 84 513,00 Kč, příjmy celkem 565 024,67 Kč

Výdaje: Opravy fary 485 517,84 Kč, odeslané sbírky 118 859,37 Kč - v tom příspěvek na potřeby diecéze  52 721,00 Kč, režie jen 40 217,03 kč, ale zde nutno připočítat vrácené loňské přeplatky ve výši 90740 Kč, výdaje celkem 650 238,31 Kč, rozdíl uhrazen z přebytku r. 2020.

Nové Veselí

Dole pod věží bylo zařízeno moderní WC a úklidová místnost, v prostorách za varhanami byla zbudována výstavka z dějin farnosti.

Schody na věž byly krásně opraveny, okna zajištěna proti sněhu a dešti.

Ve farním lese byly káceny stromy zasažené kůrovcem a vyvrácené větrem, většina byla prodána, zbytek poslouží jako topivo na faře.

Tříkrálová sbírka, do které vinou covidu se přispívalo jen do kasiček v kostele a na obecních úřadech, byla o trochu nižší než loni a to 100 279,- Kč (loni 132.897,-- Kč, předloni 127.536,- Kč), podle obcí . Březí nad Oslavou 10 090,- Kč, Budeč 6 500,- Kč, Kotlasy 8 400,- Kč, Matějov 6 500,- Kč, Nové Veselí 47 839,- Kč a Újezd 20 950,- Kč.

Příjmy 2021 celkem 1 172 tisíc: sbírky 480  / dary 74 / dotace na les 12 /úroky cca  16 /  za dřevo 485 (za cca 300 kubíků z Holetína po odečtení práce 447052.00 / za cca 16 kubíků 24474.00 kč)  / nájemné z polí 105  

Výdaje 2021 celkem:  1 414 962,09 kč  - v tom v tisících: daně 547 / opravy věže: 380   / oprava starého Božího hrobu 70 / úklid a sázení lesa 42 / odeslané sbírky a příspěvky 141 (v tom doplatek na PULS 37130.00) / režie a provoz 334 (v tom tisk ohlášek, obrázky, elektřina a voda pro kostel a pod), rozdíl minus 242  uhrazen z přebytku 2020

Pán Bůh zaplať za vše.

Čeká nás v Bohdalově oprava věže a ve Veselí nátěr střech na faře a oprava oken na kostele. S pomocí Boží!

F: Futurologie tj. co chystáme v budoucnu dá-li Pán a budeme živí (Jakub 4,15) a zdraví:

Vše se bude řídit podle omezení kvůli koronaviru.

MISIE: Lidové misie bychom rádi začali začátkem října - jak Pán Bůh dá.

BIŘMOVÁNÍ: bude po 5 letech, tedy v roce 2023, mohou se přihlásit všichni narození 2008 a dříve, první příprava bude poslední lednovou sobotu večer - a každou poslední sobotu v měsíci

AKCE STO KŘÍŽŮ (100+)

Bylo by pěkné sepsat a vyfotografovat všechny kříže v obou našich farnostech, vydat o tom knížku a jejich okolí udržovat. Děkuji všem, kteří už začali.

POUTĚ U NÁS A OD NÁS:

  neděle kolem sv. Šebestiána (20/1) zimní odpolední pouť u kapličky

  12. května - čtvrtek: Nový Jeruzalém v Bohdalově

  29. května: pouť v Kotlasích

  červen: 1. svaté přijímání

  19. června: Boží Tělo ve farnostech - ve čtvrtek 16. 6. v Újezdě

  10. července: pouť v Chroustově

  15. - 17. července: autobusová pouť do západních Čech

  24. července: pouť v Rudolci

  31. 7.: pouť v Budči

  7. srpna: pouť v Bohdalově

  14. srpna: pouť u kapličky  v Novém Veselí

  21. srpna: pouť v Újezdě

  22. srpna: odchod pěších poutníků na Velehrad, od cyrilometodějské lípy na hranicích u Sirákova už v neděli 21.8. odpoledne, zvu aspoň na kousek a do cíle

  28. srpna: poděkování za úrodu

  4. září: pouť v Matějově

  10. září: pouť na památku P. Kubíčka

  11. září: pouť v Březí

  18. září: pouť v Pokojově

  24. - 25. září: pouť v Novém Veselí

  2. října: pouť v Kyjově

OKOLÍ:

  5. neděli postní - 3. 4. ve 14 hodin: křížová cesta na Harusák z návsi v Radňovicích

  neděle po sv. Marku odpoledne: modlitby a žehnání polím na Vejdochu

   neděle v květnu v 16 hodin: májová u Panny Marie Bohdalovské na Havlině

  7. 5. při východu slunce v 5:25 hodin: pěší pouť od sv. Jana nad Rudolcem k sv. Janu na Zelené Hoře

  poslední neděli v květnu - 29.5. v 16 hodin: poslední májová nad Matějovem

  30.6. - 4.7. pěšky ze Sv Kopečka na Velehrad, 26. -28.9. pěšky z Velehradu na Sv. Hostýn - zvu srdečně

  třetí neděli v září - 18.9.: poděkování za úrodu na Vejdochu

  16. října poděkování za přírodu u kříže nad Kyjovem

G: Gratias = Díky Bohu i vám

Pán Bůh zaplať za hudbu, zpěvy a za každou práci pro kostel, kaple, faru, farní lesy i okolí. Pán Bůh zaplať za přímou i nepřímou pomoc farní domácnosti.

Pán Bůh zaplať vám všem za každou vaši pomoc a za všechny finanční dary ať při sbírkách, do pokladniček anebo na farní účet.

Děkujeme také Ministerstvu kultury, Ministerstvu zemědělství, kraji Vysočina, oběma městysům a všem obcím za příspěvky a ZDV a Agrasu za technickou a další pomoc.

BOHU DÍKY ZA VÁS, BOHU DÍKY, ŽE VÁS TU MÁME, ŽE JSTE SE DALI DO JEHO SLUŽEB.

SMILUJ SE NAD ZEMŘELÝMI KNĚŽÍMI A VŠEMI JEJICH SPOLUPRACOVNÍKY, MILOSRDNÝ BOŽE,

SMILUJ SE I NAD NÁMI NADE VŠEMI

A ODPLAŤ VŠEM DOBRODINCŮM NAŠEHO CHRÁMU PÁNĚ 

ŽIVOTEM VĚČNÝM. SKRZE JEŽÍŠE KRISTA, NAŠEHO PÁNA. AMEN.

Komentáře:

přidej komentář

0d 1.12.2023: Odmetat sníh kromě ze silnic a chodníků

je nutné. (1)

 

je zbytečné, protože časem stejně roztaje. (2)

 

je krásná rozcvička. (2)

 

se nesnažím. (1)

 

mě nezajímá. (1)

 

celkem hlasovalo 7 lidí

předchozí ankety

Dnes je 8. prosince 2023

svátek má Květoslava

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)