Ohlášky na tento týden

22.05.2022 - naše farnosti

 

Ohlášky v N.Veselí a Bohdalově od 22. do 29. 5. 2022 dá-li Pán

 © Jan Peňáz,736529221, penaz.vm@seznam.cz http://www.farnostnoveveseli.cz/  Kontakt na nemocničního kaplana je zde https://www.nnm.cz/duchovni-sluzby tel: 733741473

22/5 2022 - 6. neděle velikonoční, sv. Julie, Emil - sbírka na pronásledované křesťany

8:00 Nové Veselí za  Františka a Ludmilu Kujalovy a s. Boromeu Kujalovu a PŘÍPRAVA, v 19:00 MÁJOVÁ V KOSTELE, i v  Po, Út a Sob

10:00 Bohdalov za farníky místo 29/5 a PŘÍPRAVA

18:00 od kaple v Rudolci ke kapličce sv. Jana nad obcí, májová,

MÁJOVÁ PŘED KAŽDOU MŠÍ SV. - V OSTATNÍ DNY A V KAPLÍCH DLE DOMLUVY, V BOHDALOVĚ KAŽDÝ DEN V 17:30

23/5 Pondělí - sv. Jana Křtitele de Rossi, Vladimír

7:00 Nové Veselí za nemocnou osobu

18:00 Pokojov

24/5 Úterý - sv. Panny Marie, Pomocnice křesťanů, sv. Vincence Lerinského, Jana - děkanská vizitace

18:00 Březí

25/5 Středa - sv. Bedy Ctihodného, Viola

18:00 Nové Veselí za

19:00 Kotlasy

26/5 Čtvrtek Nanebevstoupení Páně, doporučený svátek, sv. Filipa Neri,

18:00 Bohdalov  za

19:00 Nové Veselí  za

27/5 Pátek - sv. Augustina z Canterbury, Valdemar

18:00 Nové Veselí za

28/5 Sobota - sv. Emila, Vilém,  13.00 z Ořechova pěšky, 17.00 Křižanov

7:00 Nové Veselí za Drahomíra Havlíka a Annu Havlíkovu

29/5 2022 - 7. neděle velikonoční - sv. Maximina, sv. Pavla VI., Maxmilián -  den modliteb za sdělovací prostředky

8:00 Nové Veselí za manžela Antonína, oboje rodiče, bratra Jana, duše v očistci a za dar zdraví

10:00 Bohdalov za Jaroslava Nejedlého, sourozence, rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu 

11:15 KOTLASY poutní mše sv. za živé a zemřelé občany a rodáky

16:00 Matějov - od Boží muky na kraji obce ke křížům - májová

Modlitby NOVÉHO JERUZALÉM V BOHDALOVĚ každý den v 17:30 h.

První svaté přijímání: 5/6  Nové Veselí v 9 h, Bohdalov v 11 h

Poutě: Chroustov už 3/7

Pán Bůh zaplať za všechnu práci ve farním lese na Holetíně.

 

Vážení a milí příbuzní! Tři závažné důvody přinutily kazatele promluvu napsat:

  • 1. Tělesná nepřítomnost kmotra - ctihodného trapisty bratra Maxmiliána.
  • 2. Tělesná přítomnost velkého množství (100%) pokrevních i nepokrevních příbuzných.
  • 3. Promluva bude vložena do písemné památky na svatý křest a touha, aby si ji jednou, až bude brát rozum nebo naopak mu bude hrozit jeho ztráta, prasynovec přečetl a zamyslel se.

Vážený a milý prasynovče, za malou chvíli - dá-li Pán -  bratře v Kristu! 

Tatínek s maminkou Ti vybrali krásná jména pro celý Tvůj život - Elias (česky Eliáš) a David.  Nezapomeň jim za to být vždy vděčný.

Tvůj kmotr, změnil rodičovský výběr  - ze svatého Davida, který žil po Kristu (16. stol.) - na mnohem známějšího a slavnějšího Davida - krále.  Jeho velikost je daná - mimo jiné tím, že Pán Ježíš je uváděn jako jeho potomek.

Důležitější než krása jmen je jejich odkaz, příklad jejich života, jejich přímluva u Boha, kde se radují a nám - Tobě - pomáhají, volají nás k sobě do věčné radosti.  Radosti, do které Ti za chvíli otevře bránu svátost křtu. Zpráva o jejich životě je velmi podrobně popsána v Bibli - dvě knihy proroka Samuela a obě knihy Královské.  Udělej si čas, přečti si to.

Dovedu si představit, jakým způsobem by se psalo dnes o těchto mužích v novinách. Velmi by záleželo čemu by novináři - zpravodajci víc věřili, co by se jim víc z jejich života líbilo.   Odpůrci by zdůrazňovali to, jak Eliáš necitlivě říkal pravdu, proslul svou nekorektností, nebral si servítky a nakonec pozabíjel vlastnoručně 400 falešných proroků.  U Davida by mluvili o tom, jak neposlechl několikrát Hospodina, jak rozmazloval své děti (a jak to s nimi dopadlo), jeho slabost proti pokušením, jeho cizoložství a jak dal rozkaz k zabití svého věrného důstojníka.

Příznivci by naopak o Eliášovi připomínali jeho obdivuhodnou poslušnost vůči Bohu, jeho věrnost, jeho statečnost, nebojácnost, pravdomluvnost a další obdivuhodné vlastnosti, včetně zázraků, které Bůh vykonal skrze svého proroka.  To vše vyvrcholilo jeho nanebevzetím nebo spíš do nebe vjetím.  U Davida  obdivujeme jeho bezmeznou víru v Hospodinovu pomoc v boji s Goliášem, Saulem a dalšími protivníky.  Jeho statečnost, moudrost, věrnost a hlavně úžasnou a pokornou schopnost konat pokání a odčinění, vždy poté, kdy zhřešil. 

Na závěr - varování a přání.  Děti, co se dělá, když se nám do zásob našich dobrot dostanou myši?  Nalíčí se na ně past.  Do pasti se dá něco moc dobrého, aby to škůdce nalákalo a přitom ve chvíli, kdy si to vezme, tak aby to byl konec jeho života a škod, které by mohl nadělat. Jednou v jedné domácnosti bylo mnoho myší, dokonce měly svou školu a paní učitelku - školitelku.  Jednou vede malé myšičky a hle: past!   Pozor! Děti - to je past - smrtelné nebezpečí! Nepřibližovat se, nesahat, ani nečichat!  Ani nečichat!  Děti poslechnou, spořádaně se pasti vyhnou, některé se na ni ani nepodívají.  Učitelka děti v pořádku odevzdá a vrací se stejnou cestou - past!  Začichá, to je vůně! Ale co, jsem už stará, velmi zkušená, nic se mně nemůže stát.  Ta vůně, alespoň si opatrně, jenom trošku čichnu.  Čichá, čichá, oči slastně přivírá..........Prásk!  Vážený  a milý prasynovče, nikdy nepodceňuj pokušení - tak jak před tím varoval velký prorok Eliáš! Pamatuj - stále platí: „Kdo uteče, ten vyhraje!" A pokud se stane a pokušení podlehneš - dej se na cestu pokání - tak jako veliký král David! On ti zcela pomůže.   A to Ti  všichni přejeme a budeme vyprošovat v následných přímluvách:  jLK

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 27. května 2022

svátek má Valdemar

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)