Ohlášky na tento týden

28.05.2023 - naše farnosti

Ohlášky v N. Veselí a Bohdalově od 28. 5. do 4. 6. 2023 dá-li Pán

Za případné překlepy se omlouvá P. Jan Peňáz,736529221

Nemocniční kaplan v Novém Městě má tel: 733741473

28/5 Hod Boží svatodušní, sbírka na Charitu, sv. Emila, Vilém

8:00 Nové Veselí za celou rodinu Fickovu, Šustrovu a Štefanovu

10:00 Bohdalov za Bohuslava Svobodu, jeho rodinu, za Josefa a Olgu Havelkovy, jejich rodiče, rodinu Březkovu a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

11:15  Kotlasy – poutní mše sv. za všechny občany

Matějov poslední májová v 17 h, sraz u dolní Boží muky

29/5 Pondělí sv svatodušní, Panny Marie, Matky církve - dobrovolný svátek,  sv. Maximina, sv. Pavla VI

7:00 N. Veselí za synodu, každý den v 19 májová nebo modlitba NJ

19:00 v N. Veselí a současně v Bohdalově - modlitby za synod - sami

30/5 Úterý - sv. Zdislavy nebo sv. Jany z Arku, Ferdinand

7:00 N. Veselí za farníky 4/6

17:00 Březí - na úmysl napsaný v kapli a příprava na sobotu

18:30 Chroustov - na úmysl napsaný v kapli

31/5 Středa - Navštívení Panny Marie, Kamila

18:00 N. Veselí za manžele Padalíkovy a celou živou i zemřelou rodinu

1/6 Čtvrtek - sv. Justina, Laura, svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, – od 17 h adorace a příležitost ke svátosti smíření za  

12:00 Bohdalov pohřeb Šmakové

18:00 Bohdalov za Bedřicha Blahu, dceru Marii a ž a +  rodinu a příprava dětí

2/6 Pátek - sv. Marcelina a Petra, Jarmila – od 16 h adorace a příležitost ke svátosti smíření

18:00 Nové Veselí na úmysl dárce

3/6 Sobota - sv. Karla Lwangy a druhů, Tamara, Netín v 18 h.

7:00 Nové Veselí za

13:00 Březí - za hasiče k 130. výročí, 15:00 Bohdalov - 1. svátost smíření

4/6 Neděle Nejsv. Trojice Boží - sv. Františka Caracciolo, Dalibor

8:00 !! N. Veselí za rodinu Froncovu a Zítovu, za jejich rodiče, za Jana Danihela a za duše v očistci

10:00 !! Bohdalov za děti, které jdou k 1. sv. př. Jejich rodiče, kmotry a sourozence -----Odpol.  pouť v České Mezi

NV: Dvd z 1. sv.př. Pán Bůh zaplať za vaše dnešní dary na Charitu. Bohd: Bohu díky za věž. Dostali jsme v hotovosti 2 tisíce a na účtě máme 810 tisíc.

Přijímání darů Ducha Svatého.

Slavnost Seslání Ducha Svatého je hlásána mnohými kazateli a přijímána mnohými posluchači jako narozeniny Kristovy Církve. Co se dělá o narozeninách? Jedna z lidových moudrostí říká: „Když se člověk narodí – lidé kolem něj se radují, smějí. Dokonce i maminka, která devět měsíců musela snášet různé obtíže, které byly korunovány – pro muže – nepředstavitelnými porodními bolestmi - se raduje. A narozený človíček pláče. A protože se narodíme – jak se moudře říká – ke smrti, tak dřív nebo později tato skutečnost nastane. A potom mnozí, nad tím, který zemřel pláčou (pokud nejsou napráškovaní) a zemřelý hluboce mlčí. Mělo by to být obráceně – při narození bychom měli vážně prosit o to, abychom v čase, který nám Pán Bůh dá plnili jeho vůli – není nic důležitější.

Ale vrátíme se z nebe na zem. Jednou za rok se tato událost - narozeniny - náležitě oslavuje. A protože velká většina lidí na první místo ve svém životě dala sebe a odstranila Boha, který mu vše dal a dává, tak se oslavuje náležitě a velkolepě. A k těmto oslavám patří také dary, dárky a dárečky pro oslavence.

Dnes má Kristova Církev narozeniny. Pán Ježíš jí posílá nepředstavitelný dar – Ducha Svatého, Utěšitele, Dárce a Pána života. Těm, kteří byli shromážděni kolem Panny Marie – připraveni devíti dny modliteb – přináší tento dar velký užitek – věčný život. A také naplňuje tento život na zemi tím vším krásným co Bůh člověku dává. Z ustrašených sobců dělá nadšené a horlivé hlasatele a rozdavatele Božího království. Dar přijali a dar rozdávali. Čím víc rozdávali, tím víc ho měli.

Je umění dar dávat. Větší umění je dar přijmout. Ještě větší umění je přijatý dar užívat. Proto jeden ze sedmi darů Ducha Svatého je dar umění.

O přijetí a užívání daru příběh: Muž jde do obchodu. Vedle vchodu stojí muž a hlídá šest jízdních kol. Toho prvního zdraví jako starého známého. On odpovídá, ale nemůže si vzpomenout odkud se znají. Když se vrací nákupní vozík, tak prší, u kol jsou už všichni – muž, žena a čtyři děti. Také žena zdraví. A tak se starý odhodlá a zeptá se: „Odkud se známe?“ - „No přece – my jsme ti a ti – a vy jste nás připravoval na manželství a oddával.“ V mysli mu hned naskočilo – a první dítě jsem vám pohřbíval. A teď tu stojí s krásnými čtyřmi dětmi, které jim Pán Bůh dal. Nakonec mu řekli, že to musí rychle stihnout domů (5 km), protože pan Radar říká, že za půl hodiny bude hodně pršet. Rozloučili se a muž odjel. Po dvou minutách vjel do hustého deště a vtom mu to došlo. Vrátil se zpět a nabídl jim, že je zaveze domů – muže s dětmi, žena pohlídá kola a potom se muž pro ni a pro kola jejich autem vrátí. Čekal obvyklé výmluvy: „My to zvládneme, to nemusíte, a tak dál a tak podobně.“ Ne, oni nabídku velmi rychle přijali.

A tak je to i s Duchem Svatým a jeho dary. On nám dává vše, úplně všechno a těší se, že my budeme přijímat. Nejkrásnější dar Církvi k jejím narozeninám bude, když její děti přijmou dary, které jim Duch Svatý dává a každý den za ně budou projevovat vděčnost.

J L.Kinc

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 30. května 2023

svátek má Ferdinand

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)