Ohlášky na tento týden

19.03.2023 - naše farnosti

Ohlášky v N. Veselí a Bohdalově od 19. do 26.3. 2023 dá-li Pán

P. Jan Peňáz,736529221 Nemocniční kaplan má tel: 733741473

Ohlášky v N. Veselí a Bohdalově od 19. do 26.3. 2023 dá-li Pán

P. Jan Peňáz,736529221 Nemocniční kaplan má tel: 733741473

19/3 Neděle 4. postní „A“ - sv. Josefa,

8:00 N. Veselí za rodiče Fickovy, syna Bohumíra, za rodiče Mokrých a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu - a příprava na 1. a další sv. př.

10:15 !! Bohdalov za rodiny Mokrých, Březkovu, Havelkovu, za Boží pomoc  a ochranu Panny Marie pro celé rodiny - a přípr. na 1. a d.sv.př.

14:30 křížová cesta N. Veselí  - JP zpovídání ve Slavkovicích

17:00 Bohdalov 17.00 – třetí BESEDA POD VĚŽÍ  - předvelikonoční zvyky na Horácku Dr S. SMUTNÁ Z Horáckého muzea v Třebíči a šk. děti

20/3 Pondělí -  sv. Archipa, Světlana  KNĚŽÍ DŮCHODCI NA PETROVĚ

7:00 Nové Veselí za farníky 26/3

21/3 Úterý –blah. Serapiona, Radek

7:00 N. Veselí za rodiče Drápelovy 

Kotlasy 16:30 za Julia Šajdíka …

Chroustov 18:00

22/3 Středa - sv. Epafrodita, Leona, Kř. cesta od 16:30 - zveme

17:00 N. Veselí za rodiče Chlubnovy a Tlačbabovy 

18:00 Újezd za

23/3 Čtvrtek – sv. Turibia z Mongroveja, Ivona, Bohd: Kř. cesta od 16:30

17:00 Bohdalov za maminku

24/3 Pátek, sv. Kateřiny Švédské, 14 sv. pomocníků, kř.c. od 16:30

17:00 Nové Veselí za rodiče Vencálkovy, dceru a zetě, za Františku Chlubnovu, manžela a dva syny a za Boží ochranu pro celou rodinu

25/3 Sobota – Zvěstování Panně Marii, sv. Dismase, Marian

7:00 Nové Veselí za Josefa Chylíka 

14:00 Bohdalov pohřeb Ludmily Prombergerové

17:00 Nové Veselí – příprava na biřmování

26/3 Neděle 5. postní „A“ – LETNÍ ČAS - sv. Kastula (Haštala), Emanuel PŘÍPRAVA NA 1. A DALŠÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ

8:00 N. Veselí za Františka a Marii Daňkovy, za Antonii Daňkovu a Josefa a Marii Křivánkovy a ž a + rodinu 

10:15 !! Bohdalov za Miroslava Zikmunda, syna, rodiče Svobodovy a Zikmundovy a Boží pomoc a ochranu

14:30 křížová cesta N. Veselí

Nezapomeňte se každý den v 9 večer pomodlit s o. biskupem za diecézi.

NV Pán Bůh zaplať všem obětavým brigádníkům za práce ve farním lese, dříve a zvláště včera. Díky jim se už může sázet. B: PBZ za dary, od 1/1 máme už 687 781,99 Kč.   Kaple budou: Matějov a Rudolec v pondělí za týden, Pokojov a Březí v úterý za týden.

Vidím?

V určitém slova smyslu ten, kdo vidí je velmi bohatý, slepý člověk je velmi chudý. Slepec je naprosto závislý na pomoci Boha, druhých lidí, vycvičeném psovi.

Jsem já, který má v pořádku zrak a vidím - tím, který skutečně správně vidí? Nebo mám na očích pásku vlastního SOBECKÉHO JÁ, BEZBOŽNÉHO SVĚTA nebo dokonce ĎÁBLA?

Slova písně P. Pavla Jančíka o tom mluví velmi jasně: „Měl bych mít bílou hůl a na očích mít pásku, protože nevidím, jak vroucně Bůh má rád; Tu krásu květů, bohatství života, i hloubku vesmíru, i slunce zář, myriády světů, to všechno z lásky jen učinil Pán. A ještě mnohem víc lásky měl k nám, když nám to nejdražší zatoužil dát, chtěl z nás mít děti Své, tak poslal Syna nám, jak nás má rád! Nechci mít bílou hůl a na očích mít pásku, já toužím prohlédnout, jak vroucně má Bůh rád.“

K správnému vidění napomáhá soucit. Soucit je živná, úrodná půda pro milosrdenství. Jak vidím já? Jaký je náš pohled? Často je zaměřen sobecky na vlastní já, případně na vlastní – mylné představy. Vidíme – soudíme - a přitom nic nebo málo víme, tak jako židé v evangeliu. Viděli Mesiáše a přece ho neviděli. Byli slepí – tak jako většina lidí dnes – Boha nevidí nebo ho vidí v něčem nebo někom, co nebo kdo Bohem není. K vyléčení naší slepoty nám Boží lékárna nabízí dva účinné

léky: Empatii (vcítěni) – podívat se očima druhého člověka a potom lék nejúčinnější – podívat se na to pohledem Otce, Syna a Ducha Svatého.

Ve vyprávění dvou maminek si můžeme představit svůj pokřivený pohled: Představte si paní sousedko, jak se ten můj syn špatně oženil. Ona nic nedělá, on musí prát, on musí žehlit, on musí i vařit, a představte si, on jí musí v neděli ráno nosit i kávu až do postele. Druhá: Tak to moje dcera se moc dobře vdala. Má takového šikovného manžela, on všechno umí, on pere, on to vyžehlí, on i vaří a on jí v neděli donese kávu až do postele.

PANE, AŤ VIDÍM - I Z DRUHÉ STRANY, AŤ se UMÍM PODÍVAT OČIMA DRUHÉHO. Pane, ať vidím SPRAVEDLIVĚ. Pane, dej mi dar vcítění - dar EMPATIE. Pane – nade všechno Tě prosím dej mi SVŮJ POHLED – NA TEBE I NA ČLOVĚKA.

Bože Otče děkuji Ti za vše co nám dáváš. Vyslyš nás, když v Duchu Svatém – na přímluvu Panny Marie, svatého Josefa, všech andělů a svatých, tě prosím o to aby v našem vidění se naplňovala slova modlitby, kterou nás naučil náš Pán: „Buď vůle Tvá – na nebi i na zemi.“ Skrze Krista, našeho Pána. AMEN.

PANE JEŽÍŠI – PROSÍM TĚ, AŤ VIDÍM VŠE TVÝM SPASITELNÝM, LÁSKYPLNÝM POHLEDEM.  Jáhen Ladislav Kinc

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 22. března 2023

svátek má Leona

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)