Ohlášky na tento týden

29.01.2023 - naše farnosti

 Ohlášky v N. Veselí a Bohdalově od 29.1. do 5.2. 2023 dá-li Pán

P. Jan Peňáz,736529221 Nemocniční kaplan má tel: 733741473

29/1 Neděle 4. v mezidobí „A“ - sv. Sulpicia, Zdislava

8:00 N. Veselí za Bohuslava a Boženu Křivánkovy a celou rodinu a za Boží pomoc a ochranu

10:00 Bohdalov za syna Tomáše Koláře, rodinu Kolářovu, Dvořákovu a Hladíkovu, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

BOHDALOV 17:00 PRVNÍ BESEDA POD VĚŽÍ Příběhy a zajímavosti z historie Bohdalova – St. Růžička, další 12/2 P. Záleský Pouť do Říma

30/1 Pondělí sv.  Martiny, Robin – Stránecká Zhoř

7:00 Nové Veselí za farníky 5/2 

31/1 Úterý – sv. Jana Boska, Marika

7:00 Nové Veselí za

Újezd 17:30

1/2 Středa – sv. Pionia, Hynek

17:00 Nové Veselí za

2/2 Čtvrtek - Uvedení Páně do chrámu, B: od 16 adorace a příl ke sv. sm.

17:00 Bohdalov za Jaroslava Vostala a za všechny živé a + ze zpřízněných rodů a za budoucí generace a žehnání svíček a SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ

18:00 Nové Veselí Za mír a naši vlast, především za rodiny, základ národa, ŽEHNÁNÍ HROMNIČEK  A SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ

3/2 Pátek – sv. Blažeje nebo sv. Ansgara (Oskara) nebo sv. Simeona a Anny, adorace a příležitost ke svátosti smíření od 15 h. SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ

17:00 Nové Veselí za rodiče Musilovy, Marii Němcovou, Františka Musila a celý rod Musilův a Štohanzlův 

4/2 Sobota – sv. Ondřeje Corsini, Jarmila, Netín v 15.30 růženec

7:00 Nové Veselí za

9.00 v N. Městě na Mor – přednášky a mše sv. pro křesť. Pedagogy,

I pro katechety, pro ty naše bude 2. díl u sv. Prokopa 4/3 od9 do 11

5.2. Neděle 5. v mezidobí, sv. Agáty (Dobromily), SVATOBLAŽ. POŽEHNÁNÍ

8:00 N. Veselí za Blažeje Špačka, jeho rodiče, syna Bohumíra a rodiče Hosovy a jejich sourozence a Bohumila Jágra a za živou rodinu

10:00 Bohdalov na úmysl dárce

(NV i BOHD) pokusíme se i po mši sv. zachovat v kostele posvátné ticho k osobní modlitbě pro ty, kdo chtějí. Pán Bůh zaplať za dary minulou neděli při sbírce na Bible: …… Přihlašujte se jako herci i lidé v zástupu na žďárské pašije, které budou dá-li Pán letos obnoveny. Plánujeme pouť do Lurd, do východních Čech a k hrobu sv. Kunhuty, také dá-li Pán Bůh..

Heslo: Mějme stále na paměti, že jsme všichni Boží děti.

29. ledna 2023 – 4. neděle v mezidobí

Cena věčného štěstí.

Každý, kdo chce něco dělat, tak se na to musí připravit. Když plánuje toto „dělání“ na delší dobu – případně celý život, tak se musí připravit důkladně. Tato příprava má většinou dvě části: získání vědomostí (teorii) a zkušeností (praxi).

Pokud se jedná o službu lidem, tak je tato příprava často velmi náročná. Strážník nebo dozorce, který hlídá lidí ve věznici musí absolvovat čtyřměsíční nástupní kurz. Lékař, který napomáhá k uzdravení nemocných, studuje pět roků a potom ho čeká několik atestací. Kněz, který slouží Bohu a záchraně lidských duší, studuje a prochází formací sedm roků, než podá žádost biskupovi o milost přijetí druhého stupně svátosti kněžství a potom se věnuje vzdělávání sebe sama a druhých celý život.

Pán Ježíš, pravý Bůh a pravý člověk po - z lidského pohledu dobrodružném (chápej ve smyslu družit se s dobrem) početí a ranném dětství prožívá přípravu na své poslání v rodině, dílně a vesnici. Ve třiceti létech absolvuje „nástupní kurz“ – poslušen Otcovy vůle přijímá křest v Jordánu a na čtyřicet dní odchází na poušť – postí se od jídla a pití, modlí se a bojuje s ďábelským pokušením. Zvítězí nad sebou a nad zlým duchem a vydává se do světa – mezi lidi. Tři roky chodí od města k městu, hlásá výzvu ke změně života, příchod Božího království, povolává učedníky, uzdravuje každou nemoc a každou chorobu. Jdou za ním zástupy. Když je vidí, vystupuje na horu, otevře ústa a učí je – zahajuje nástupní kurz pro své učedníky.

Na první místo klade touhu každého člověka, která plane v jeho srdci po celý život. Touhu po tom být šťastný. Člověk touží být šťastný teď hned – až do smrti a to často za každou cenu. Pán Bůh nabízí a dává každému člověku neskonalé štěstí – blaženost – blahoslavenství – ŠTĚSTÍ VĚČNÉ. Člověk za krátkodobé štěstí – pozlátko - dává vysokou cenu – vlastní duši. Pán Ježíš hned na začátku horského kázání seznamuje své učedníky s cenou za věčné štěstí – je jich osm. Pravá chudoba, slzy, mlčení, spravedlnost, milosrdenství, čistota, pokoj, pronásledování pro spravedlnost, pronásledování, tupení, pomluvy pro víru v Krista.

Chci být blahoslavený? Co si myslím o ceně, díky, které se mohu stát blahoslavený? Kdy pochopím, že tato cena už byla zaplacena Kristem na kříži? Jak prožívám Nejsvětější oběť mše svaté, při které znovu Pán Ježíš nekrvavým způsobem tuto cenu za mě platí? Pán Ježíš před tím, než zaplatil cenu za naše věčné štěstí - blahoslavenství prosil Otce – odejmi ode mě tento kalich, ale ne má, ale Tvá vůle ať se stane. A vůle Boží je, aby všichni lidé byli blahoslavení. Pán je stále s námi. Jemu na nás záleží –

Mějme stále na paměti, že jsme všichni Boží děti.  jLK

 

 

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.2.2023: Když vidím kněze nebo biskupa, jak si přes civilní šat dá krásnou širokou štolu (neplatí pro husitské faráře a farářky, kteří štolu kladou na černý hábit s rudým kalichem na srdci), napadne mně:

klasické oblůečení bylo hezčí: štola na bílé rochetě a ta na černé či fialové klerice. (1)

 

je to šetření na nepravém místě. (0)

 

kdyby se viděli v zrcadle, určitě by se oblékli jinak. (0)

 

módní vlna. (0)

 

proti gustu žádný dišputát. (0)

 

vždyť na tom tolik nezáleží. (0)

 

mám jiné starosti. (0)

 

Nenapadne mě nic. (0)

 

celkem hlasovalo 1 lidí

předchozí ankety

Dnes je 2. února 2023

svátek má Nela / Hromnice

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)