NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KOSTELA

06.03.2019 - naše farnosti

- platí pro každý kostel v diecézi -

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KOSTELA
Kostel je místem modlitby, vzácným odkazem našich předků a jedinečnou kulturní památkou. Všichni
návštěvníci kostela jsou srdečně vítáni, prosíme však, aby svým chováním respektovali jeho posvátný charakter a zvláštní určení tohoto místa.
Uvnitř kostela je každý přítomný povinen zachovávat pokyny zodpovědných osob (kněze, kostelníka či jimi pověřených osob) a ustanovení tohoto návštěvního řádu.
Do kostela nemají přístup:
 • osoby, které jsou pod vlivem alkoholu či návykových a psychotropních látek
 • osoby v nedostatečném, znečištěném či zapáchajícím oděvu
 • osoby nerespektující základní hygienické a společenské normy a představující zdravotní či jiné riziko pro ostatní účastníky bohoslužeb
 • osoby se zvířaty vyjma slepeckých či asistenčních psů
V prostoru kostela není dovoleno:
 • kouřit a konzumovat jakékoliv potraviny či nápoje
 • rušit ostatní návštěvníky kostela žebráním, hlučným, agresivním či jinak nevhodným chováním
 • konat prohlídky kostela během bohoslužeb a vstupovat do vyhrazených prostor
 • prodávat jakékoliv zboží, rozdávat reklamní předměty nebo tiskoviny či konat jakoukoli propagaci
 • poškozovat mobiliář kostela či samotný chrám
 • narušovat posvátné ticho chrámu hlasitým hovorem, zpěvem, hrou na hudební nástroje apod. (při vstupu do kostela je třeba vypnout zvonění mobilních telefonů)
 • fotografovat osoby (účastníky bohoslužeb), a fotografovat interiér kostela za pomoci stativu
 • pořizovat obrazový či zvukový záznam bez souhlasu místního faráře
Osoby nedodržující tento návštěvní řád budou vyzvány k opuštění prostoru kostela. V případě
vážného porušení ustanovení tohoto návštěvního řádu či nerespektování pokynů osob zodpovědných
za jeho dodržování bude věc předána do kompetence PČR.
Děkujeme Vám za návštěvu.

Brně dne 1. června 2017 rozhodnutím biskupa brněnského

Komentáře:


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Dnes je 9. července 2020

svátek má Drahoslava

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU