Minimum modliteb - už od r. 1605

06.01.2023 - naše farnosti

 

Pražský arcidiecézní sněm v roce 1605

Miloš Raban

Na výslovnou žádost papeže Klementa VIII. (1592-1605) svolal pražský arcibiskup Zbyněk Berka z Dubé (1592-1606) v roce 1605 diecézní synodu , která měla s odstupem zhruba čtyřiceti let uplatnit závěry Tridentského koncilu. Synoda netrvala dlouho, pouze tři dny, a účastnili se jí kromě biskupů provincie také všichni preláti a opati a více než 200 dalších duchovních osob. Protože tato synoda zastupovala celou tehdejší českou provincii, označovala se též jako provinční. Řešila téměř výlučně praktické a konkrétní otázky: vydání tridentských dekretů a úpravu praktické stránky bohoslužeb, dále definuje zasvěcené svátky, upravuje postní řád, délku velikonočního období, světskou disciplínu během bohoslužeb. Ve všech kostelích mají být spolky nebo bratrstva, učitelé mají být jen katolíci a mají skládat vyznání víry; totéž mají činit lékaři, umělci, knihkupci a knihtiskaři. Divadelní scénáře musí být povoleny biskupem. Šlechta má všeobecně podporovat katolické náboženství. Dále byla určena úprava a povaha darů při bohoslužbách, rituál a předměty svátostin, architektura kostelů, stavba křížů na křižovatkách a při cestách. V mateřském jazyce dovoluje čtení z Písma a před svatým přijímáním pouze obecné vyznání hříchů.

 

Svátosti mohou přijímat, kdo znají alespoň Otčenáš, Zdrávas, Věřím v Boha a Desatero. Též se projednávalo zavedení křestních, svatebních a pohřebních matrik, zřízení inventářů církevního jmění a knih osadních.

 

Tohoto sněmu pražské arcidiecéze se pravděpodobně účastnil i olomoucký kardinál František z Dietrichštejnu (1599-1636) a její závěry přijal za platné i pro olomouckou diecézi, a proto se tento sněm také hodnotí jako provinční. Usnesení této synody jsou dodnes zřejmě posledním jednotným partikulárním právem v českých zemích.

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.2.2023: Když vidím kněze nebo biskupa, jak si přes civilní šat dá krásnou širokou štolu (neplatí pro husitské faráře a farářky, kteří štolu kladou na černý hábit s rudým kalichem na srdci), napadne mně:

klasické oblůečení bylo hezčí: štola na bílé rochetě a ta na černé či fialové klerice. (1)

 

je to šetření na nepravém místě. (0)

 

kdyby se viděli v zrcadle, určitě by se oblékli jinak. (0)

 

módní vlna. (0)

 

proti gustu žádný dišputát. (0)

 

vždyť na tom tolik nezáleží. (0)

 

mám jiné starosti. (0)

 

Nenapadne mě nic. (0)

 

celkem hlasovalo 1 lidí

předchozí ankety

Dnes je 2. února 2023

svátek má Nela / Hromnice

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)