LIDOVÉ MISIE 2020 - 1. PŘEDMISIJNÍ PROMLUVA

04.01.2020 - naše farnosti

Pochválen buď Ježíš Kristus!

Otče Jane, bratři a sestry, milé děti!

Svatý Jan Křtitel - mocný, hříšníkům do morku kostí pronikající hlas. Hlas, který připravuje cestu Zachránci člověka a celého lidstva. Kam? Do srdce člověka. Hlas, o kterém pravý Bůh a pravý člověk říká - nepovstal nikdo větší než Jan. Tento Boží hlas je zbaven svobody, je ve vězení. A v té těžké chvíli ho ďábel topí v pochybnosti. Člověk, který svým odříkavým životem a ohnivým slovem přivedl k pokání a k očistnému křtu za hříchy zástupy lidí - pochybuje: Ty jsi ten, který má přijít? Nebo máme čekat jiného? V klíčové chvíli života, těsně před mučednickou smrtí, kterou má zpečetit hlásanou pravdu, se mu dostává odměna za jeho celoživotní práci a úsilí. Jane vše cos dělal mělo úžasný smysl: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťování hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. Jan předchází svého Pána i v mučednické smrti. Položí život za jednu z cest do nebe, která je pro většinu lidí, obětuje se za manželství. Jane - tvůj úkol je splněn. Ale Jan k nám mluví dál, stále nás burcuje - ze spánku, z otroctví hříchu, vede nás k správnému životu a ten je jediný - život s Kristem. S Kristem, který je cesta, pravda a život. Jaký je můj život s Kristem? Jak žije naše rodina víru? Jaká je víra v naší farnosti? Pozná se to podle naplněného kostela v neděli nebo podle takřka prázdného ve všední den? Je náš život jen otázkou plnění povinností nebo otázkou obětující se lásky? Jak užíváme takřka bezbřehé náboženské svobody, kterou si užíváme neskutečně dlouhých třicet let? Statistiky mluví velmi tvrdě. Měřeno čísly - je to cesta - ne od desíti k pěti, ale od desíti k nule. Ale Bůh není statistický úřad. Církev naše matka - i když to tak často vypadá - není podnik, firma. Bohu jde o srdce člověka, Církvi jde především o spásu duší.

Bratři a sestry - Bůh a Církev nám nabízí spoustu různých prostředků na cestě do nebe. Jedním z nich jsou staletími prověřené Lidové nebo Svaté misie. Dá-li Pán Bůh, andělé, všichni svatí i nesvatí, tak v týdnu od 22. do 27. března 2020. se budou konat Lidové misie v Novém Veselí a Bohdalově.

Jaký je cíl misií? Encyklopedie říká toto: Cílem misií je obrácení k víře a přijetí a dodržování morálních zásad z toho vyplývajících, oživení života farností a prohloubení víry farníků. Na tuto velmi náročnou duchovní akci je nutné se dobře připravit. Každého z vás prosím o toto:

Modlitba za zdar lidových misií - pokud můžete, alespoň jednou denně - soukromě nebo ve společenství.

Přemýšlejme a vytvořme si misijní předsevzetí. V čem se polepším? Pokud si nevíš rady v čem to má být - zeptej člověka, který je ti nejblíž nebo kněze.

Vyber si ve svém příbuzenstvu nebo okolí člověka, které chceš zachránit - pomoct mu získat věčný život.... a každý den na něj pamatuj v modlitbě. To vše můžeš podpořit přečtení modré brožurky o misiích. Bratři a setry, čas je krátký - za tři měsíce začínáme. Jde záchranu víry. Kdo zachrání život je hrdina. Předpokládám, že 28. října 2020 dostane - pokud to nebude dřív - posmrtně medaili za statečnost kolega z vězeňské služby, který při úterním atentátu na život v Ostravě svým tělem zakryl svou dceru. Sám o život přišel, dítě zachránil. Zachránit pozemský život má cenu, ale daleko větší cenu má záchrana nesmrtelné duše - a o to při misiích jde.

MODLITBA:

Pane Ježíši, chceš udělit naší farnosti velkou milost svatých misií. Děkujeme Ti z hloubi srdce za tento dar. Prosíme Tě - na přímluvu Panny Marie, sv. Josefa, sv. Václava, sv. Vavřince, svatých Cyrila a Metoděje, svatých Petra a Pavla: - Uděl nám k tomuto dílu hojnost své milosti. - Dej misionářům sílu Ducha Svatého, aby hlásali Tvé slovo bez bázně a smiřovali nás s milosrdným Bohem.- Pohni srdce hříšníků, probuď ze spánku vlažné, osviť zaslepené, dodej důvěry zoufalým, povzbuď k větší horlivosti spravedlivé. - Dej nám všem srdce ochotné, abychom Tvému svatému slovu porozuměli, věrně je zachovali a skutkem naplnili. - Zvláště prosíme, uděl nám milost dobré svaté zpovědi, abychom se upřímnou lítostí k Tobě obrátili, od hříchů očištěni Tobě sloužili, Tebe celým srdcem milovali, a tak v Tobě byli na věky blaženi.

Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi a nad našimi bratřími a sestrami. Amen.

Komentáře:

přidej komentář

Po kterém světci či světici pojmenujeme náš třetí zvon? (zdůvodnění na stránkách vedle)

sv. Anežka (2)

 

sv. Cyril a Metoděj (0)

 

sv. Jan Nepomucký (1)

 

sv. Jan Pavel II. (4)

 

sv. Jan Sarkandr (0)

 

sv. Josef (1)

 

sv. Ludmila (8)

 

sv. Zdislava (19)

 

celkem hlasovalo 35 lidí

předchozí ankety

Dnes je 23. ledna 2020

svátek má Zdeněk

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU