Farnost Nové Veselí a farnost Bohdalov

28.06.2020 - naše farnosti

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Ohlášky v N. Veselí a Bohdalově od 28/6 do 12/7 2020

Platí 4 D Dodržet počet, Dát si roušku, Dostatečný odstup, Dezinfekce rukou a klik

 

28/6 Neděle 13. v mezidobí - sv. Ireneje (Lubomíra), Lubomír - sbírka na bohoslovce - Pán Bůh zaplať za vaše dary

8:00 Nové Veselí  za rodiče Lacinovy, Fickovy, syna Bohumíra a vnuka a za všechny živé a zemřelé rodiny Fickovy

10.00 Bohdalov  za Cyrila a Marii Mokrých, syna Jana, vnuka Pavla, celou rodinu Mokrých a Matějíčkovu a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu s prosbou za Jiřího Šustra a jeho rodinu

29/6 Pondělí - sv. Petra a Pavla - doporučený svátek, Petr a Pavel

7:00 Nové Veselí za farníky

14:00 pohřeb o. děkana Jana Daňka

30/6 Úterý - sv. prvomučedníků římských nebo sv. Ladislava, Šárka,

1/7 Středa -  v církevním kalendáři je svátek sv. Theobalda (Děpolta), v občanském je uvedeno jméno Jaroslava

2/7 Čtvrtek - sv. Oty, Patricie

17:30 Bohdalov bohoslužba slova

3/7 Pátek - sv. Tomáše, apoštola, Radomír

18:00 Nové Veselí bohoslužba slova

4/7 Sobota -  sv. Prokopa nebo sv. Oldřicha, Prokop - 1. sobota v Netíně

5/7 Neděle (14. v mezidobí) sv. Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a Evropy, 16:30 pouť v Mikulčicích

8:00 Nové Veselí za farníky

10:00 Bohdalov  za Jaroslava Paříka a ž a + rodinu Paříkovu

11:11 Chroustov poutní mše sv. za ž a + občany a rodáky

6/7 Pondělí sv. Marie Goretti, J. Hus

7:00 Nové Veselí za farníky

18.00 Kyjov

7/7 Úterý - sv. Vilibalda, Bohuslava

7:00 Nové Veselí ke cti sv. Michaela za Francii a Evropu

18.00 Budeč

8/7 Středa -  sv. Kiliána, Nora

18:00 Nové Veselí

9/7 Čtvrtek - sv. Veroniky Giulianiové, Drahoslava

17:30 Bohdalov

10/7 Pátek - sv. Amálie (Libuše)

18:00 Nové Veselí

11/7 Sobota -  sv. Benedikta, patrona Evropy, Olga

7:00 Nové Veselí

12/7 Neděle 15. v mezidobí - sv. Jana Qualberta, Bořek

8:00 Nové Veselí za Evropu, za její občany i její představitele, díky jimž všem se také mohl stavět obchvat

10:00 Bohdalov za ž a + rodinu Havelkovu  a křest Nikoly Anny Kezniklové


 

Farní tábor pro děti v Jimramově 17.-20.8. tel. 731759896

Kalendáře na rok 2021 o stavbě nového kostela v Lesné za 70,- kč

30.6. začíná XIII. ročník pětidenní pěší pouti za Sv. Kopečka přes Svatý Hostýn na Velehrad, na poděkování sv. Cyrilu a Metoději za hlásání víry s prosbou, aby jejich dědictví v našem národě žilo a ožilo a na poděkování a prosbou za zdraví, ještě jsou volná místa, možno se přidat.

Pověrčiví lidé se bojí 13. dne zvláště když je v pátek (ale vodníkům dělají u rybníků sochy). Římané považovali za nešťastné číslo 17 - XVII. Pomocí přesmyčky je četli jako VIXI = žil jsem, tedy v minulosti,  a kdybych to říkal, musel bych být už mrtvý.   (Srovnej: Vivat - ať žije, vita - život, qui vivit et regnat - který žije a kraluje). My však věříme v Ježíše Krista pro nás Umučeného ale třetího dne slavně Vzkříšeného a jeho vítězství nad smrtí každou neděli oslavujeme a k jeho hostině jsme zváni

 

Ty jsi, Hospodine,

má láska,

mé všechno,

můj úděl.

Dne 23. června 2020, v předvečer slavnosti Narození sv. Jana Křtitele,

byl věčným Veleknězem k nebeskému oltáři povolán jeho věrný služebník

 

Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk

farář v Novém Městě na Moravě a děkan žďárský

 

Narodil se 11. května 1950 ve Věstíně-Věstínku (farnost Rovečné),

na kněze byl vysvěcen 29. června 1974 v Brně.

Krátce působil jako kooperátor v Blansku a poté jako výpomocný duchovní v Břeclavi-Poštorné. Během dvouleté základní vojenské služby působil rok jako výpomocný kooperátor v Žilině. Na podzim 1976 nastoupil jako kooperátor do Slavkova u Brna, v červenci 1979 byl ustanoven administrátorem ad interim ve Žďárci, po dvou letech ještě s excurrendem v Březí u Osové Bítýšky.

Koncem roku 1983 se stal farářem v Bobrové,

v říjnu 1989 navíc excurrendo administrátorem ve Žďárci.

V červnu 1992 byl ustanoven farářem v Novém Městě na Moravě a strávil zde 28 let, současně spravoval excurrendo farnosti Bobrovou (1992-2008, 2010-2012), krátkodobě pak Fryšavu pod Žákovou horou a Krásné (2002) a Bohdalov a Nové Veselí (2009). Od listopadu 1995 až do konce života zastával navíc funkci děkana žďárského.

V roce 2000 dokončil studia kanonického práva v polském Lublinu a od roku 2001 spolupracoval s Diecézním církevním soudem jako soudce a obhájce svazku.

Dne 5. prosince 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil medaili sv. Petra a Pavla za obětavou kněžskou službu. V září 2010 ho papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. V roce 2014 získal cenu za celoživotní zásluhy o rozvoj a propagaci dobrého jména Nového Města na Moravě

Posilněn svátostmi zemřel po dlouhé nemoci 23. června 2020

v nemocnici v Novém Městě na Moravě.

S otcem Janem se rozloučíme

v pondělí 29. června 2020 ve 14 hodin

v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě

a poté bude uložen do kněžského hrobu na místním hřbitově.

Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, kněží brněnské diecéze

Bedřich, Josef, Zita, Dagmar, sourozenci s rodinami, farní sestra Ludmila

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 9. července 2020

svátek má Drahoslava

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU