Farnost Nové Veselí a farnost Bohdalov

23.02.2020 - naše farnosti

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Zablokovalo mi to jednu adresu, napište mi na poutnik-jan zavináč na seznamu a já vám ohlášky obratem pošlu 

Mše sv. a bohoslužby: farnost NOVÉ VESELÍ a farnost BOHDALOV

od 23.2. do 1.3. 2020 - dá-li Pán Bůh.

Slouží Jan Peňáz, farář, mobil: 736 52 92 21 email: penaz.vm@seznam.cz,

  farní stránky: www.poutnik-jan.cz/naše farnosti   - jsou tam obě farnosti,

TRANSPARENTNÍ účet na zvony: Fiobanka 2101341225/2010, dary osobně i faráři

V NEMOCNICI v NM poslouží svátostmi O. Sylvestr z Fryšavy, má číslo 733741473

Neděle 23. 2. - 7. v mezidobí - sv. Polykarpa, Svatopluk - Sbírka Haléř sv. Petra

N.VESELÍ: 8:00   za  Stanislava Chalupu a jeho rodiče, rodiče Hanusovy a rodiče Danihelovy a dva syny

►► BOHDALOV 10:00   za Bohumíra Vondráka, rodiče a sourozence a celou živou rodinu Vondráku

Pondělí 24.2. sv. Modesta, Matěj S. Zhoř 17.00

N.VESELÍ 7:00 za

Úterý 25.2. sv. Valburgy, 70. výr. muč. smrti P. Josefa Toufara, rodáka z Arnolce

N.VESELÍ 13:00 pohřeb  Josefa Danihela na nový hřbitov

►► KYJOV 17:00 na úmysl dárce        .............

BUDEČ 18:00      

POPELEČNÍ STŘEDA 26.2. sv. Alexandra, Dorota  

►► BOHDALOV 16:00   za nejmenší 

N.VESELÍ 18:00 za P. Josefa Toufara, za živé a zemřelé kněze a za pronásledované křesťany

Čtvrtek 27.2. - sv. Gabriela od Bolestné Panny Marie, Alexandr

MATĚJOV 16:30  za            ................ ÚJEZD 18:00   za

Pátek 28.2. sv. Romana, Lumír

N.VESELÍ 17:00 za Františka Padalíka a celou rodinu

Sobota 29.2. sv. Osvalda, Osvald

N.VESELÍ 7:00 na úmysl dárce

N.VESELÍ 14:00 pohřeb Jiřího Babáčka na starý hřbitov

Neděle 1. 3. -1. POSTNÍ  - sv. Suitberta, Bedřich,  4. PŘÍPRAVA NA 1.SV.PŘ.  

N.VESELÍ:8:00 za  rodiče Nejedlých a všechny zemřelé z jejich rodiny

►► BOHDALOV 10:00   za Ladislava Boháčka, rodiče Crkalovy, Boháčkovy, Chalupovy, Vostalovy, Valovy, Boháčkovy a švagra

►► BOHDALOV 14:00   křížová cesta    N.VESELÍ:14:30  křížová cesta

N.V.11:30  KŘEST Adriany Bártové z NV, BOHDALOV 15:00   křest Valérie Veselé

OHLÁŠKY VŠUDE: V SOBOTU BUDOU ROZNÁŠENY MISIJNÍ ZPRAVPODAJE A PERNÍKY. Druhá příprava na 1. a další svaté přijímání bude teď hned, třetí za týden po mši svaté. Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby sv. Otce - haléř sv. Petra. celé děkanství je pak odesílá dohromady. Svátky v týdnu ......   Začíná doba postní, při ní bude odpověď: Zachraň nás svým křížem a v každém kostele bude stejná pokladnička jako u betléma a mnich bude vybírat na teplá jídla pro děti v Africe.        OHLÁŠKY NV: Na webu jsou stránky o našich nových zvonech, jmenují se zvonyprovaclava, je tam i stav darů a možnost, jak přispět. Pán Bůh zaplať za každý dar. Mše sv: pond, a sob, v 7, stř 18 za ...., pá v 17 za ..., za týden v 8 za .... Kaple Budeč v úterý v 18, Matějov ve čtvrtek v 16.30 a Újezd ve čtvrtek v 18, pohřby út 13, sob 14  Odpočinutí...

OHLÁŠKY BOHD:   Kyjov v úterý v 17 , zde ve středu v 16, za týden v 10 za  

V pátek 28.2.2020  po mši svaté v kostele sv. Prokopa (mše sv. je v 18.00) proběhne krátká informační schůzka všech zájemců o aktivní zapojení do Pašijových her. Na této schůzce budou rozdány harmonogramy s termíny jednotlivých zkoušek a představeních. Prosíme o vaše zapojení v co největším počtu. První zkouška na kopci proběhne v neděli 15.3.2020.

Další část rozhovoru o misiích s představeným slovenských redemptoristů o. Michalem Zamkovským z knihy NESMÍME SE BÁT,  vydané v českém překladu nakladatelstvím Doron - Uhřice L.P. 2019

 

BŮH PŮSOBÍ HLOUBĚJI, NEŽ JSOU POCITY

 

Povídali jsme si o lidech, kteří přijdou ke zpovědi po dlouhé době. Co však ti, co chodí pravidelně? V čem spočívají jejich nástrahy? Nehrozí jim formálnost?

Když lidé chodí ke zpovědi pravidelně, například před prvním pátkem, může se to zdát formální, ale stále je to dobré znamení. A katolická církev má úžasný dar, že zpověď je platná, i když naše lítost není dokonalá.

Kdy je dokonalá?

Tehdy, když je nám líto, že jsme hříchem urazili Boha, zneužili jeho dobrotu a lásku. Pro moje hříchy Ježíš trpěl a zemřel na kříži. Je to lítost z lásky, zatímco lítost ze strachu, například před trestem, je nedokonalá.

Když se člověk měsíc co měsíc zpovídá z těch samých věcí, není to znamením nějakého problému? Mnozí se trápí tím, že vždy jen zopakují stejný seznam.

Ano, je vtom trošku formálnosti, ale je tam přítomné přiznání. Už jen tím, že člověk přijde, chce říct: „Ano, jsem člověk hříšný!"

Někoho však může frustrovat, že se pořád zpovídá z toho samého.

Dobře, ale tak se ptám: „A co byste chtěli? Nové hříchy? Cizoložství nebo co?« Vezměme si babičku na vesnici, co se často zpovídá. Žije v domku se slepicemi, s kocourem, ani se nemá s kým pohádat a já jí kladu otázky: „Neposuzovala jste někoho ve svých myšlenkách? Neublížila jste někomu svojí netrpělivostí?« Nejde o těžké hříchy, ale u zpovědi nepotřebujeme mít vždycky jen těžké hříchy. Dokonce jsem přesvědčen, že u zpovědi hřích není nejdůležitější.

Jak to myslíte?

Podstatné je setkání s Bohem. Zpověď pomáhá člověku setkat se s Bohem. Jde o příležitost, kdy Bůh říká člověku, že ho má rád, i když neustále padá. Každou zpovědí jako by člověk říkal: „Bože, potřebuji tě. Jdu k Otci."

Člověk vyzná svoje hříchy, přijme odpuštění, Boží milost, a za měsíc je zase tam, kde byl předtím. Proč zpověd' nefunguje trochu účinněji?

Ona funguje. Že je tornu tak, to bychom zjistili až tehdy, kdybychom ke zpovědi nechodili. Kdybych nešel rok ke zpovědi, tak to bych to viděl. My bychom chtěli jednu dokonalou zpověď, která by vyřešila všechno. Nebo jedno dokonalé obrácení. Ale celý život se musíme obracet jaká slunečnice za sluncem. Protože slunce se pohybuje a já musím jít za ním.

Vlastně je dobré, že máme i hříchy. Já jsem také prosil jako svatý Pavel: „Pane, vezmi ten osten hříchu, protože mě trápí, bije mě do tváře." A co mu Ježíš odpověděl? „Ne, Pavle, stačí ti moje milost, moje přízeň, že jsem s tebou. To ti stačí. Ten hříšek je tu proto, abys na mně byl závislý, protože jinak bys šel kdovíkam." Kdybych už neměl žádné hříchy a nemusel bych jít ke zpovědi, tak nevím, jestli by se mnou lidé vydrželi a jestli bych uměl druhé přijímat.

Ti, kdo chodí ke zpovědi pravidelně, si někdy stěžují, ke po ní vůbec nemají pocit, že se očistili. Je to falešná touha? Musí mít člověk po zpovědi nějaký zvláštní pocit?

Je dobré, když máme vnitřní radost. „Naplníš mě radostí ze spásy,« říká Písmo. Ale nestojí to na pocitech, Bůh působí skrze svátosti hlouběji, než jsou pocity. 1 p mši máme často zkušenost, že jsme nic speciálního neprožili. Ale později cítíme, že nás to nese. Zrovna tak i zpověď Pán Bůh nás uzdravuje celý život, má na to svoje metody.

Co uzdravil při jedné zpovědi a co uzdraví při další, to já nemusím vidět. Po nějaké době to ale zpozoruju.

Jaké falešné pocity ještě při zpovědi hrozí?

Zlý se nás snaží chytit do pasti různými způsoby. Například pomocí lží, které nám podsouvá. Každý bojuje s nějakou neřestí. Zdá se mu, že do ní znovu a znovu upadá, .a když jde ze zpovědi, může mít pochybnost, jestli mu bylo úplně odpuštěno. V takovém případě jde spíš o problém, že si sám nedokáže odpustit. Trochu skryté pýchy.

Další nebezpečí je v přesvědčení, že jsem Boha svým hříchem překvapil. Přišel jsem a Bůh jako by mi říkal: „Michale, tak tohle jsem od tebe nečekal, ty, kněz, jsi tohle udělal?" Pán Bůh ale zná všechny hříchy až do konce světa. Všechny. On si mě vybral i s těmi hříchy, které páchám: „Michale, i tak budeš mým knězem.«

Také je klamné si myslet, že Pán Bůh nemá radost, když k němu přijdeme. Pravda je taková, že Bůh nás miluje bez ohledu na to, co všechno jsme pro něj udělali. Vůbec jsme ho svým hříchem nepřekvapili a má velkou radost, když k němu přijdeme.

Říkal jste, z čeho se lidé obvykle nezpovídají, i když to páchají. Zkusme se teď na to podívat opačně, z čeho se lidé na Slovensku zpovídají nejčastěji?

Často říkají, že mají špatný pocit z něčeho, co udělali. Například: „Pohádala jsem se s manželem a mám špatný pocit."

Lidé se zpovídají, že z něčeho mají špatný pocit?

Ano, špatný pocit, že jsem něco vyvedl. U zpovědi se jdu setkat s Bohem, nejde o špatný pocit, ale o to, že mi hřích brání ve vztahu s Bohem. Často se ale u zpovědi odrazí to, jak byli lidé od malička vychovávaní, k čemu je vedl kněz. Někdo vám přesně spočítá, že se osmkrát hněval.

Časté hříchy jsou také: roztržitě se modlím, v pátek jím maso. A potom se mnozí zpovídají z určitého nepokoje, že se rozčílili a podobně. To jsou rozšířené věci. Sem tam také nějaké krádeže, lži, neřekl jsem úplnou pravdu... Ale my chceme lidi vtáhnout hlouběji: „A co vůči Bohu? Věnujete mu čas?"

Zdá se mi také, že se lidé málo zpovídají z korupce. Přitom je na Slovensku tak rozšířená a krade se na úkor jiných. To jsou vážná provinění a někdy je třeba zvážit, zda dát rozhřešení, když vtom dotyčný chce pokračovat.

Už se vám někdo zpovídal z úplatkářství?

Dnes se setkáváme s novými situacemi a někdy si s nimi nevíme rady ani ve zpovědnici. Podnikatelé řeší problematiku daní, různých povinností vůči státu, zda všechno splnili, jestli nezaměstnávají někoho načerno a podobně.

Komentáře:

přidej komentář

O obou našich věrozvěstech máme správně říkat

svatý Cyril a Metoděj (1)

 

svatí Cyril a Metoděj (10)

 

nevím (3)

 

celkem hlasovalo 14 lidí

předchozí ankety

Dnes je 26. února 2020

svátek má Dorota

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU