Farní kronika Nové Veselí 1960 - 2019 - L.P. 2017

18.03.2020 - naše farnosti

Co dělat zvláště teď: 1) HRDĚ A VDĚČNĚ VZPOMÍNAT 2) Vroucně se modlit 3) A také se těšit

Přehled roku spásy 2017 v Novém Veselí

od A do E

A: Astronomicky a meteorologicky

Rok spásy 2017 od narození Pána Ježíše v Betlémě začal studeným lednem, pak byla zima mírná, jaro včasné, ale přišly mrazíky. Léto bylo také velmi teplé, září studené, ale říjen teplý. 29. 10. však byla vichřice, která na den vyřadila z provozu elektřinu a napáchala velké polomy i ve farním lese na Holetíně. Sníh napadal, ale dlouho nevydržel, Vánoce byly bez sněhu.

B: Boží služebníci a služebnice

V srpnu odešel do farnosti Ivančice o. Miroslav Kazík i katechetka Marie Chmelařová. Ze Křtin přišel na jeho místo Jan Peňáz, původem z farnosti Jámy a první mši sv. sloužil na slavnost Nanebevzetí Panny Marie. O farní domácnost se stará Marie Malcová z Velkého Meziříčí. Při výuce náboženství ve škole velmi pomáhá katechetka Jana Jurková. Na varhany hrají Jiří a Petr Vencelidesovi. Mnoho dalších farníků má na starosti kostel, farnost, farní lesy, faru i farní topení.

C: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

1) Základem života v milosti Boží, o který nám jde, je svatý křest - ve 2. pádě křtu, v množném čísle křty. To jen v ZOO nebo na výstavách dělají křesty. Nikdy se těchto parodií nezúčastňujme.

Letos byl ve farnosti udělen svatý křest v Novém Veselí 6 osobám, 4 chlapcům a 2 děvčatům, pár z Nového Veselí a po jednom dítěti z každé obce kromě Matějova.

2) Základem společnosti je rodina. Letos byly oddány 2 páry - jedna nevěsty z Nového Veselí a jedna nevěsta z Kotlas.

Za všechny letos pokřtěné a oddané se pomodlíme: Maria, pomoz ... a zazpíváme 4. sloku písně 707: Ježíši Králi, nebe a země, svůj pokoj sešli do rodin všech ...

3) Pozemský život končí a nám zůstává jen život Boží, který jsme dostali na křtu svatém a obnovujeme ve svátosti smíření. Letos jsme se v kostele rozloučili s 3 farníky: Věrou Popkovou, roz. Pelikánovou z Nového Veselí, s Blaženou Musilovou z Újezda a s Jiřím Kupou z Březí. Za všechny zemřelé farnosti, kteří nás letos předešli na cestě k Božímu království - cíli všech našich cest, byla obětována půlnoční mše sv. Kdybyste s někým o tom mluvili a on se vás ptal, řekněte mu podle pravdy, že pohřební obřady ve Žďáře stejně nejsou ani kratší ani levnější, navíc je to dost neosobní. My se naopak rádi pomodlíme za každého, koho jsme znali z kostela nebo ze sousedství. A  o modlitbu za nesmrtelnou duši  jde především, proto byla sloužena ta mše sv.  Za všechny zemřelé se vkleče pomodlíme Zdrávas Královno a pak zazpíváme celou píseň: Odpočiňte v pokoji, č. 924

4) Tělo Páně  bylo 7/5 poprvé podáno 11 dětem (4 chlapcům a 7 děvčatům).

5) Svátost nemocných přijali naši nemocní společně v kostele  12. února -  63 bratří a sester.

6) Ve škole učíme s paní katechetkou Janou Jurkovou  68 dětí.

Radost však působí každá rodina s více dětmi, těšíme se, že jich bude mezi námi co nejvíce.

NEBOJTE SE MÍT VÍCE DĚTÍ. MÁMA, KTERÁ ŘEKNE, ŽE SE DALA NA DĚTI A PODLE TOHO JEDNÁ, JE HRDINKA.

Za ochranu všech dětí na všech cestách i za všechny, kdo je vedou a vychovávají zazpíváme: Anděle Boží ...

D: Důležité události (kromě osobních změn a svátostí, které jsou nejdůležitější)

Velikonoční vigilie se 31.3. slavila v Bohdalově. Svátost křtu, eucharistie a biřmování při ní přijali dva katechumeni - 1 žena z Bohdalova a 1 muž z Nového Veselí. Obřady trvaly od 20.00 h do 23.30 h, muži a ministranti z obou farností přečetli 9 čtení, žalmy a litanie byly zpívané.

Pouť Nový Jeruzalém byla tradičně v květnu  a kázal

Letos byla v květnu až červenci opravena věž. Celý vršek byl jeřábem sundán na zem, tam opraven a silnějším jeřábem dne 10. 7. vyzdvižen nazpět. Právě když vše dosedlo na zděné základy, rozezněl se zvon, protože bylo pravé poledne. Zajímavé řízení Boží.

Proběhla tříkrálová sbírka. V květnu hostila naše farnost pouť Nový Jeruzalém. 20. května byla farní pouť do Dobré Vody a Nových Hradů v jižních Čechách a do Světlé v Dolních Rakousích. Už po 17.  jsme putovali na Velehrad. Do kostela přišel opravdický svatý Mikuláš a o Vánocích u nás svítilo světlo z Betléma.

 

E: Ekonomický a stavební přehled

1. Tříkrálová sbírka

Nové Veselí      45.622,- Kč

Újezd             27.585,- Kč

Březí nad Oslavou    11.243,- Kč

Matějov            11.081,- Kč

Budeč           10.505,- Kč

Kotlasy         8.210,- Kč

Celkem:         114.246,- Kč

 Pán Bůh zaplať dárcům i koledníkům i všem v zázemí.

 

2. Naše opravy

Oprava věže stála celkem 2 miliony 448 tisíc. Přispěli na ni farníci svými sbírkami a městys Nové Veselí 1 milion korun, okolní obce 245 tisíc, kraj Vysočina 350 tisíc a ministerstvo kultury 600 tisíc. Štědře přispěli i místní podnikatelé. Po uhrazení režie a drobných oprav nám na účtě zbývá 162 164,06 Kč. Na transparentním farním účtě na zvony u Fiobanky máme 2000 Kč, ale brzy tam budou přesunuty dosavadní úspory pořízené na tento účel, aby všichni mohli sledovat výši konta č. 2101341225/2010.

 

Děkujeme vám za každou pomoc a podporu.

Pán Bůh zaplať.

A především:

BOHU DÍKY.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 3. června 2020

svátek má Tamara

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU