Pobožnosti na Vejdochu od r. 2018 - Písně po Cestě života

18.09.2022 - naše farnosti

Písně k 10 zastavením Cesty života na Vejdoch u Jam ke Stromu života od Petra Váni z r. 2018:

Tato zastavení vytvořil Josef Tulis z Dlouhého podle Bible (plný citát doplněn).

Některé z vybraných lidových písní se k nim stavějí pozitivně, jiné negativně. Uvádíme obojí.

 

K 1. ZASTAVENÍ  VÍRA - podle Bible: V jednoho Boha věřiti budeš.

pozitivně

1. Kdo stvořil mrkající hvězdy,

mrkající hvězdy, mrkající hvězdy?

Kdo stvořil mrkající hvězdy?

Náš Otec Bůh!

2. Kdo stvořil vlnící se moře,

vlnící se moře, vlnící se moře?

Kdo stvořil vlnící se moře?

Náš Otec Bůh!

3. Kdo stvořil létající ptáky,

létající ptáky, létající ptáky?

Kdo stvořil létající ptáky?

Náš Otec Bůh!

4. Kdo stvořil tebe jeho i mne,

tebe jeho i mne, tebe jeho i mne?

Kdo stvořil tebe jeho i mne?

Náš Otec Bůh!

5. Kdo stvořil mrkající hvězdy,

vlnící se moře, létající ptáky?

Kdo stvořil tebe jeho i mne?

Náš Otec Bůh!

 

Aby nás Pán Bůh miloval, miloval
hříchy odpustil, nebe dal, nebe dal
nic nežádáme, jenom to samé
aby nás Pán Bůh miloval, mi lo val.

Aby nás Pán Bůh potěšil, potěšil
všeho dobrého naštědřil, naštědřil
nic nežádáme, jenom to samé
aby nás Pán Bůh potěšil, potěšil.

Aby nás Pán Bůh miloval, mi lo val
hříchy odpustil, nebe dal, nebe dal
nic nežádáme, jenom to samé
aby nás Pán Bůh miloval, mi lo val.

 

K 2. ZASTAVENÍ  Úcta - podle Bible: Nevezmeš jména Božího nadarmo.

pozitivně

1. Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen,

Ježíš, slyší hlas můj každý den.

Ó, Ježíš, mne v mém pádu pozvedá,

ó, Ježíš, krásné jméno má.

2. Ježíš, chválu vzdává srdce mé,

Ježíš, stále stejný, včera, dnes.

Ó, Ježíš, zemřel též za hříchy mé,

ó, Ježíš, nejkrásnější z jmen.

3. Ježíš, přijde brzy jako král,

Ježíš, přines lásku na zem k nám.

Ó, Ježíš, jemu chválu zazpívám,

/: ó, Ježíš, krásné jméno má.:/

 

K 3. ZASTAVENÍ  Klid - podle Bible: Pomni, abys den sváteční světil.

pozitivně

1. Děti v Africe nenosí boty, nemaj lavice, neznají noty, noty.
R: Ale když se sejdou v neděli, tak se veselí:
/: Aleluja, Hosana gloria, Ježíš je Pán a Král, gloria! :/
2. Děti ve Finsku maj zmrzlý nosy, sáně jim tahají sobi a losi. R:
3. Děti v New Yourku, když mají školu, svačí na dvorku sendvič a colu. R:
4. Děti v Mexiku maj černý vlasy, baští papriku a ananasy. R:
5. Děti ze Sydney při tělocviku, skáčou s klokany v trenkách a v triku. R:
6. Děti v Japonsku maj šikmý oči, pouští si draky a Tamagoči. R:
7. Lidé na pouti jsou děti Boží, nohy bolí je, sotva se plouží. R:

K  4. ZASTAVENÍ  Vděk - podle Bible: Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.

pozitivně

Spi, děťátko, spi, zavři očka svý.
Pán Bůh bude s tebou spáti,
andělíček kolíbati.
Spi, děťátko, spi, zavři očka svý.

 

 1. Jenom jednu maminku máš v světě širém
musíš si jí považovat, dokud žije
jak jedenkrát mamku ztratíš
víc ji ničím nenahradíš
všechno ztracené máš, všechno ztracené máš
2. Za tu lásku, mamko moje, děkujem vám
dokud jste tu mezi námi, dobře je nám
vaše oči i srdíčko, vaše ruce i slovíčko
ať jsou dlouho s námi, ať jsou dlouho s námi
3. Až jedenkrát vaše oči, mamko, zhasnou
zůstaneme se vzpomínkou na vás krásnou
těžko jste nás vychovala, lásce také učívala
mamko, děkujem vám, mamko, děkujem vám.

 

Tatíčku starej náš,
ať se nám zachováš,
dokud živá tvoje hlava,
bude dobrá naše správa,
tatíčku starej náš!

 

K 4. ZASTAVENÍ  Vděk - podle Bible: Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.

negativně

Kdybys byl Jeníčku, poslouchal matičku – protože úcta a poslušnost jsou spolu spojeny

Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku,
nebyl bys teď nosil po boku šavličku;
neměl bys šavličku a koně vranýho,
nebyl bys poslouchal člověka cizího.

 

K 5. ZASTAVENÍ  Život - podle Bible: Nezabiješ.

negativně

Prijdi Jano k nám, vem si sebou kamarády …. protože tam, kde  se nedbá na 5. ZASTAVENÍ je skutečně smrtelné nebezpečí

Prídi, Jano, k nam, carara juchajdá, ale nechoď sám,
prídi, Jano, k nam, carara juchajdá, ale nechoď sám,
vem si s sebou, vem si s sebou, kamaráda, pres zelený haáááj,
vem si s sebou, vem si s sebou, kamaráda, pres zelený háj.
V zeleném háju, carara juchajdá, na Ťa čakajú,
v zeleném háju, carara juchajdá, na Ťa čakajú,
tam Ťa Jano, tam Ťa Jano, premilený, tam Ťa, tam Ťa zabijúúúú,
tam Ťa Jano, tam Ťa Jano, premilený, tam Ťa zabijú.
Nezabijú, ramcarara juchajdá, nebojím sa ja,
nezabijú, ramcarara juchajdá, nebojím sa ja,
mám šablenku, mám šablenku, ocelovú, vysekám sa jaááá,
mám šablenku, mám šablenku, ocelovú, vysekám sa ja.
Nevysekáš, ramcarara juchajdá, je jich na Ťa moc,
nevysekáš, ramcarara juchajdá, je jich na Ťa moc,
nebudeš moc, nebudeš moc, zavolati, milá dobrú noóóoc,
nebudeš moc, nebudeš moc, zavolati, milá dobrú noc.
Dobrú noc dám, ramcarara juchajdá, všem věrným panám,
dobrú noc dám, ramcarara juchajdá, všem věrným panám,
jen tej jednej, jen tej jednej, falešnici, dobrú noc nedáááám,
jen tej jednej, jen tej jednej, falešnici, dobrú noc nedám.

K 6. ZASTAVENÍ Věrnost - podle Bible: Nesesmilníš.

pozitivně

Kancionál č. 804 1. a 2. sloka o pravé lásce

1. K NEBESŮM DNES ZALEŤ PÍSNÍ, tam, kde sídlí Matka tvá, vypověz jí, co tě tísní, potěší tě Maria. Ještě nikdy neslýcháno, že kdo od ní opuštěn, pros i tobě bude dáno, budeš jistě potěšen. Maria, o Matičko, Krista Pána rodičko, ustavičná pomoc tvá útěchu nám podává.

2. Dej ať v domech našich vzkvétá pravá láska, pravá ctnost, ať mír domku z Nazareta je v nich stálý milý host. Z vůle Boží vrať nás všechny křesťanskému životu, otcům, matkám moudrost vdechni, dětem uchraň čistotu. Maria, o Matičko...

 

Už mou milou do kostela vedou,
tenkrát jsi, má panenko, tenkrát jsi má!
Ještě nejsem, můj nejmilejší,
ještě jsem maminčina.
Už mou milou ku oltáři vedou,
tenkrát jsi, má panenko, tenkrát jsi má!
Ještě nejsem, můj nejmilejší,
ještě jsem maminčina.
Už mou milou od oltáře vedou,
tenkrát jsi má panenko, tenkrát jsi má!
Už jsem tvoje, můj nejmilejší,
už nejsem maminčina!

 

K  6. ZASTAVENÍ   Věrnost - podle Bible: Nepokradeš.

negativně

1./: Když jsem šel od vás, byl překrásný čas :/
/: kapr se ve vodě házel, když jsem milou doprovázel
dnes a dnes už naposled :/
2. /: Andulko milá, máš-li mě ráda :/
/: vem si klíček od komůrky, lehneme si do postýlky
dnes a dnes už naposled :/
3. /: Pepíčku milý, to není možný:/
/: přijďi k nám až zítra ráno, až bude vše uděláno
dnes a dnes už naposled :/

 

1. [: Akú si pěsničku zazpěvá
veselá partija z Mistřína? :]
[: Oni si ju prevesele zpěvajú,
keď sa večer za děvčaty trajdajú.
Trajdajú, trajdajú velice,
keď idú pres pole k muzice.:]
2. Z Mistřína chlapci sa sháňajú,
nikomu dobiť sa nědajú.
A kdo cekne, už ho bijú vesele
po paštěce, po paprčách, po čele.
Potom sa šikovno ztrácajú,
domů sa pres pole vracajú.
3. Anička, dušička, někašli,
aby ma při těba něnašli.
Já ťa chytím, pomilujem, postískám
a pritom si prevesele zavýskám.
Zavýskám na celú dědinu,
akú mám šikovnú děvčinu.

 

K 7. ZASTAVENÍ  Čest- podle Bible:  Nepokradeš.

 negativně

ANDULKO ŠAFÁŘOVA, husičky nemáš doma ! Husy jsou v ječmeně, Andulko, vyžeň je ! Vyžeň je z ječmene ven dřív, než bude bílej den.

2. Já bych je ven vyhnala, jen kdybych se nebála Paňmáma lehce spí, jak se hnu, všecko ví ! Já nesmím z komůrky ven dřív, než bude bílej den.

 

Já do lesa nepojedu, já do lesa nepudu, kdyby na mě hajný přišel, on by mě vzal sekeru.
Sekera je za dva zlatý, a topůrko za tolar, kdyby na mě hajný přišel, on by mě to všecko vzal,
sekera je za dva zlatý, a topůrko za tolar, kdyby na mě hajný přišel, on by mě to všecko vzal.

 

K 8. ZASTAVENÍ Pravda - podle Bible: Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.

negativně

Okolo Súče voděnka teče………… kde se jasně ukazuje ošklivost lži a přetvářky a dívka sama přiznává, že toho jednou nechá

*** Okolo Súče voděnka teče, okolo Súče voděnka teče, vzkázal mně syneček, že už mňa nechce, vzkázal mně syneček, že už mňa nechce.
2. Když Ty mňa nechceš, ja o Ťa nedbám, Když Ty mňa nechceš, ja o Ťa nedbám, smutek neponesu, ani ho nemám, smutek neponesu, ani ho nemám.
3. Proč bych já přesmutná, smutek nosila, proč bych já přesmutná, smutek nosila, šak som Ťa, synečku, nemilovala, šak som Ťa, synečku, nemilovala.
4. Milovala som Ťa, bylo to špásom, milovala som Ťa, bylo to špásom, nevěděls, synečku, že falešná som, nevěděls, synečku, že falešná som.
5. Falešná som byla, falešná budu, falešná som byla, falešná budu,
chlapce som šidila, a šidit budu, chlapce som šidila, a šidit budu.

6. A keď sa vydám, faloš zanechám, a keď sa vydám, faloš zanechám,
potom ju zas iným, dievkam preněchám potom ju zas iným, dievkam preněchám.

 

K 9. ZASTAVENÍ  Rodina - podle Bible: Nepožádáš manželky bližního svého.

pozitivně

 1. Já mám panenku za horama,
cesta je dlouhá k ní,
vyšlapu já jí koníčkama,
až pojedu za ní.
Hija hou, pojedou
za pannou rozmilou.
Svážu jim hřívy pentličkama,
pak vesele klusat budou.

 2. Vstávej, kováři, koně kovej,
ať dlouho nečekám,
dvě podkověnky pro mě schovej,
ty já si ponechám.
Jednu z nich chtěl bych dát
té, co mám tolik rád.
Vstávej, kováři, koně kovej,
vždyť můžeš zítra dlouho spát.

REFRÉN
Čtyři páry bílejch koní,
podkovy jim pěkně zvoní,
ty mě povezou
jednou za tebou.
Čtyři páry bílejch koní,
a ty nikdo nedohoní,
až za naší zahradou
prásknu bičem nad hlavou.

 

Prosba o soudržnost rodiny, aby každý v rodině zvládl různé typy pokušení  707 Ježíši Králi 1. a 4. sloka –

1. Ježíši Králi, nebe a země, / tobě se koří andělů chór, / velebnost tvoji v hymnech a písních, / opěvá svatých a světic sbor. / Nám zahaluješ tvář ve svátosti, / víra však zří ji oslavenou / a svému králi ve svatostánku, / vzdáváme úctu na kolenou.

4. Ježíši, Králi nebe a země, / svůj pokoj sešli do rodin všech, / ze Srdce svého lásku a věrnost, / do srdcí jejich prouditi nech. / Dej mužům stálost pěstouna svého, / dej ženám mírnost matičky své, / ať v denním díle i s dětmi slyší / tvůj hlas, jak všechny k nebesům zve.

5. Ježíši, Králi nebe a země, / přitáhni k sobě náš český lid, / ať v jeho srdci a v jeho mysli / vládne tvůj řád a bezpečný klid. / Ó, dej mu víru, naději, lásku, / uchraň ho hříchů, nesvornosti, / ať opět uzná království tvoje, / sklání se před tvou velebností.

 

K  9. ZASTAVENÍ  Rodina  - podle Bible: Nepožádáš manželky bližního svého.

negativně

1. Když jsem k vám chodíval přes ty lesy,
ach, ouvej, přes ty lesy,
bejvalas, má milá, veselejší,
ach, ouvej, veselejší.
Ale teď jsi, holka, bledá,
snad se ti srdéčko vyspat nedá,
ach, ouvej, vyspat nedá.
2. Když jsem k vám chodíval přes kaluže,
ach, ouvej, přes kaluže,
bejvalas, má milá, jako růže,
ach, ouvej, jako růže.
Ale teď jsi, holka, bledá,
snad se ti srdéčko vyspat nedá,
ach, ouvej, vyspat nedá.
3. Když jsem k vám chodíval pod okýnko,
ach, ouvej, pod okýnko,
bejvalas, má milá, krev a mlíko,
ach, ouvej, krev a mlíko.
Ale teď jsi, holka, bledá,
snad se ti srdéčko vyspat nedá,
ach, ouvej, vyspat nedá.
4. Když jsem k vám chodíval na dvoreček,
ach, ouvej, na dvoreček,
chodíval za tebou mysliveček,
ach, ouvej, mysliveček.
Mysliveček šel za lesy,
nynčko má panenka smutek nosí,
ach, ouvej, smutek.

 

K  10. ZASTAVENÍ  Dar - podle Bible: Aniž požádáš statku jeho.

pozitivně ale s otázkou

Nestarej se, ženo má

Nestarej se, ženo má, že my nic nemáme,

zabijeme komára, masa naděláme.

2. Půl ho dáme do komína, půl ho uvaříme,

nestarej se, ženo má, že se nenajíme.

3. Pročpak bych se starala, můj zlatý mužíčku,

vždyť mám ještě v komoře  z komára nožičku.

 

K  10. ZASTAVENÍ  Dar - podle Bible: Aniž požádáš statku jeho.

negativně

1. (:ZASPALA NEVĚSTA v strážnickej dolině.:) (:Přišla na ňu mamka, přišla na ňu mamka: Vstaň nevěsto hore, vstaň nevěsto hore.: )

2. (:Vstaň nevěsto hore, však sas dosť vyspala.:) (:Běž podojit krávy, běž podojit krávy, které´s nedostala, které´s nedostala.:)

3. (:Když vy ste chtěli mět kravičku rohatú.:) (:Měli jste si vybrat, měli jste si vybrat nevěstu bohatú s kravičkú rohatú.:)

 

Píseň na závěr Cesty života  POZITIVNĚ

728 O srdce Páně 1. – 4. sloka – prosba o sílu k plnění ZASTAVENÍ a přechod k Božímu milosrdenství

1. Ó Srdce Páně nejsvětější, / přijmi dnes vděčný pozdrav náš, / odvěká touho tvorstva všeho, / jež mezi námi přebýváš.

2. Tichý jsi, srdce pokorného, / Ježíši, lásko vtělená. / Učiň nám srdce podle svého, / hlubino ctnosti tajemná.

3. Odpouštíš, léčíš, vléváš sílu, / Srdce tvé všem se rozdává, / těší se hříšný, jásá smutný, / každý tvou lásku poznává.

4. Na kříži, Srdce Spasitele, / kopím ses dalo otevřít, / aby se mohlo lidstvo všechno / v milosrdenství jeho skrýt.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 30. května 2023

svátek má Ferdinand

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)