Další dojmy ze žehnání zvonů

28.09.2020 - naše farnosti

Naši muzikanti začali hrát před farou v 16:16 hod. Přesně v 17 h. jsme šli do kostela.

Zapomněli jsme však při procesí z fary zvonit naším zatím jediným zvonem. Má to však logiku: Proč zvonit na věži před žehnáním nových zvonů v kostele?  - Boží řízení umožnilo, že o. biskup mi při návratu z obřadů řekl, že takovou pěknou dechovku už dlouho neslyšel. A bylo to i díky tomu našemu opomenutí. ¨

Od pondělí nás každý den až do soboty večer ve všech médiích strašili, jak v neděli zmoknem, nakonec o poutní neděli ani kapka, a večer sluníčko, od našeho vyjítí z fary až do jeho západu, který je na fotografii. Vidíme zde jeden z nejkrásnějších pohledů na náš kostel.

Nadarmo jsme nežehnali zvon sv. Jana Pavla II., jehož nebojte se platí víc než kdy jindy. 

 po-sv.-zvonu.jpg  po-sv.-zvonu-1.jpg

Bohu díky. A Pán Bůh zaplať všem, živým i zemřelým, na obřadech přítomným i nepřítomným, za každou pomoc, dar, práci i starost.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 28. listopadu 2020

svátek má René

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)