Co dělat zvláště teď: 2) VROUCNĚ SE MODLIT o pomoc v nebezpečí nemoci - Prosba o dar slz

14.03.2020 - naše farnosti

1) Hrdě a vděčně vzpomínat 2) VROUCNĚ SE MODLIT o pomoc v nebezpečí nemoci 3) A také se těšit

Slovo Boží:

Z knihy Kazatel 3,4 Je čas k pláči i čas k smíchu, čas k nářku i čas k tanci.

 

Slovo nejvyššího pastýře:

Papež František píše v Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte) v bodě č. 76.

Člověk, který vidí, jak se věci skutečně mají, se nechá proniknout bolestí a pláče ve svém srdci, je schopen dosáhnout hloubky života a být opravdu šťastný (Od patristických dob si církev cení daru slz. V Římském misálu sv. Pia V. je modlitba Ad petendam compunctionem cordis - Za obdržení daru slz, a stojí za zmínku:

 

„Bože všemohoucí a nejtišší, který jsi učinil, aby ze skály vytryskla živá voda pro žíznící lid, učiň, aby z tvrdosti našeho srdce vytryskly slzy lítosti a mohli jsme tak oplakávat svoje hříchy a dosáhnout odpuštění pro tvé milosrdenství" - Missale Romanum, 1962, str. 110).

 

Latinsky najdeme v obou misálech obou římských obřadů - mimořádného i řádného:

Missale Romanum 1962, str. 110;

Missale Romanum 2002, Ad diversa, n. 38: Pro remissione peccatorum, Aliae orationes, B

Omnípotens et mitíssime Deus,
qui sitiénti pópulo fontem vivéntis aquae de petra produxísti: educ de cordis nostri durítia lácrimas compunctiónis; ut peccáta nostra plángere valeámus, remissionémque eórum, te miseránte, mereámur accípere.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spíritus Sancti, Deus, per omnia sæcula sæculorum.    Amen.

 

Český misál 2015, str. 915, oddíl: Za odpuštění hříchů - 41 B překládá takto:

 

„Všemohoucí a laskavý Bože, tys vyvedl svému žíznícímu lidu ze skály na poušti pramen životodárné vody, učiň, ať z našeho tvrdého srdce vytrysknou slzy lítosti, abychom byli schopni oplakávat své hříchy a pro tvou slitovnost si zasloužili dosáhnout jejich odpuštění. Skrze tvého Syna Ježíše Krista ....

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 3. června 2020

svátek má Tamara

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU