Co dělat zvláště teď: 2) VROUCNĚ SE MODLIT o pomoc v nebezpečí nemoci - Píseň k Panně Marii v době epidemií

14.03.2020 - naše farnosti

1) Hrdě a vděčně vzpomínat 2) VROUCNĚ SE MODLIT o pomoc v nebezpečí nemoci 3) A také se těšit

 

STELLA COELI

k Panně Marii v dobách moru

zde zpěv, slova latinsky, po nimi slova česky a nápěv

 

Stélla cœli extirpávit, Quæ lactávit Dóminum,

Mórtis péstem, quam plantávit, Prímus párens hóminum.

Ipsa stélla nunc dignétur Sídera compéscere,

Quórum bélla plébem cædunt Díræ mórtis úlcere.

O piíssima Stélla máris, A péste succúre nóbis.

Audi nos, Dómina, nam Fílius tuus Níhil négans, te honórat.

Sálva nos, Jésu, Pro quíbus Vírgo Mater te órat.

℣. Ora pro nobis, piíssima Dei Génitrix.
. Quæ contrivísti caput serpéntis, auxiliáre nobis.

Orémus. Deus misericórdiæ, Deus pietátis, Deus indulgéntiæ, qui misértus es super afflictiónem populi tui, et dixísti Angelo percutiénti pópulum tuum : Cóntine manum tuam, ob amórem illíus Stellæ gloriósæ, cujus úbera pretiósa contra venénum nostrórum delictórum dúlciter suxísti ; præsta auxilium gratiæ tuæ, ut intercedente Beata Virgine Maria Matre tua et Beato Bartholomæo apostolo tuo dilecto, ab omni peste & improvísa morte secúre liberémur, et a totíus perditiónis incúrsu misericórditer salvémur. Per te Jesu Christe, Rex glóriæ, qui cum Patre & Spíritu Sancto vivis et regnas, Deus in sæcula sæculorum.  Amen.

HVĚZDA NEBE

Hvězda nebe, jež kojila Pána, zničila mor smrti,

který zasadil praotec lidstva.

Tato Hvězda ať nyní ráčí upokojit nebe,

jež ničí lid vředem hrozné smrti.

Ó milostivá Hvězdo moří, přispěchej nám  pomoz proti moru,

vyslyš nás, Paní, vždyť Tvůj Syn ti nic neodmítne ve své úctě k Tobě.

Zachraň nás, Ježíši, za něž se panenská Matka u Tebe přimlouvá.

K. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko.

L. Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Bože milosrdenství, Bože slitování, Bože odpuštění, jenž jsi, pohnut lítostí nad trápením svého lidu, řekl andělu bijícímu tvůj lid „Zastav svou ruku." pro lásku této slavné Hvězdy, z jejíchž drahých prsou jsi přijímal mléko protijedu našeho hříchu, zadrž svou ruku a uděl nám pomoc své milosti, abychom byli vysvobozeni od moru, nenadálé smrti a nebezpečí záhuby. Skrze Tebe, Ježíši Kriste, Králi slávy, Spasiteli světa, který žiješ a kraluješ na věky věků.  Amen.

stella-coeli-latinsky.jpg

Komentáře:


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Dnes je 3. června 2020

svátek má Tamara

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU