Biřmování a památka pro všechny

15.10.2023 - naše farnosti

Nejen letošní, ale všichni biřmovanci dostali dnes v kostele tento obrázek:

Na památku mého biřmování - svátosti DUCHA SVATÉHO 

 Jak říká o. biskup, je to dar i úkol. 

Na památku mého biřmování svátosti DUCHA SVATÉHO

okno-ducha-svataho.jpg

Okno za hlavním oltářem baziliky sv. Petra ve Vatikáně  - dílo sklářů ze severních Čech

Otče náš ….   Zdrávas Maria …..

  1. Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
  2. Ježíš, kterého prosíme, aby svým Svatým Duchem posiloval naši víru, naději a lásku.
  3. Ježíš, kterého prosíme o dar moudrosti, abychom rozpoznali pravé životní hodnoty.
  4. Ježíš, kterého prosíme o dar rozumu, abychom pravdám Božím správně porozuměli.
  5. Ježíš, kterého prosíme o dar rady, abychom se ve spletitých životních situacích dobře rozhodovali.
  6. Ježíš, kterého prosíme o dar síly, abychom měli odvahu vykonat to, co od nás Bůh žádá.
  7. Ježíš, kterého prosíme o dar poznání, aby nás stvořené věci vedly k poznání jejich Stvořitele, našeho nejvyššího Pána.
  8. Ježíš, kterého prosíme o dar zbožnosti, abychom se modlili rádi, upřímně a s důvěrou.
  9. Ježíš, kterého prosíme o dar bázně Boží, abychom si vážili víry a milosti posvěcující a nebáli se ničeho kromě hříchu.
  10. Ježíš, o kterém chceme v síle Ducha Svatého vydávat svědectví.

 Sláva Otci …

S církevním schválením biskupa brněnského

ze dne 6.3. 2018 č.j.: Ep/323/18

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 13. dubna 2024

svátek má Aleš

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)