Všechny kategorie

Od 14.2.2020: O obou našich věrozvěstech máme správně říkat

svatý Cyril a Metoděj (8)

 

svatí Cyril a Metoděj (71)

 

nevím (10)

 

celkem hlasovalo 92 lidí

Po kterém světci či světici pojmenujeme náš třetí zvon? (zdůvodnění na stránkách vedle)

sv. Anežka (8)

 

sv. Cyril a Metoděj (3)

 

sv. Jan Nepomucký (3)

 

sv. Jan Pavel II. (17)

 

sv. Jan Sarkandr (5)

 

sv. Josef (3)

 

sv. Ludmila (54)

 

sv. Zdislava (83)

 

celkem hlasovalo 176 lidí

Od 1.11.2019: Stěhovaví ptáci

letí domů na podzim - od nás směrem jižním. (43)

 

letí domů na jaře - k nám směrem severním. (47)

 

vlastně domov nemají. (7)

 

mají domov na dvou místech. (20)

 

jsou pro mně záhadou. (17)

 

celkem hlasovalo 134 lidí

Od 1.10.2019: Nejvíc se mi líbí, když se řekne, že kněz mši svatou

slouží. (81)

 

obětuje. (12)

 

slaví. (76)

 

předsedá jí. (2)

 

vykoná obřad. (1)

 

Nejsem schopen posoudit. (8)

 

celkem hlasovalo 180 lidí

Od 1.8.2019: Na otázku - Kolik je vás doma? - má dítě spočítat

své sourozence. (11)

 

své sourozence a rodiče. (3)

 

své sourozence, rodiče a případně i prarodiče či jiné blízké příbuzné žijící pod stejnou střechou. (122)

 

své sourozence a pejska(y). (3)

 

své sourozence a všechna domácí zvířátka. (2)

 

všechno, co je doma a má hlavu a dvě oči. (18)

 

celkem hlasovalo 159 lidí

Od 1.6.2019: Místo trávníku vyholeného na minimum si pořídit květinové pásy či nějaké vyšší rostliny je

správná volba. (37)

 

drahý špás. (7)

 

moc práce navíc. (14)

 

nutné pro dobré životní prostředí. (24)

 

pěkný výmysl. (3)

 

Sám(sama) nevím. (27)

 

celkem hlasovalo 112 lidí

Od 1.4.2019: Když někdo knězi radí: Udělej to kratší, budou tě mít radši!, je to

takový pokus o vtip. (51)

 

pravda pravdoucí. (51)

 

jen pěkný veršík. (82)

 

naprosté nepochopení. (32)

 

rada, kterou má vzít vážně. (7)

 

věc, kterou neznám a neumím ani nechci hodnotit. (29)

 

celkem hlasovalo 252 lidí

Od 1.3.2019: Když někdo řekne, že králíky nebo jiná domácí zvířátka pěstuje, je to

chyba jako hrom. (23)

 

roztomilé přeřeknutí. (5)

 

jedno. (1)

 

pokus o modernizaci našeho mateřského jazyka. (1)

 

znamení, jak jsme vzdáleleni od správného pohledu na chov zvířat. (29)

 

Sám se v tom nevyznám. (14)

 

celkem hlasovalo 73 lidí

Od 1.2.2019: České mluvnické pravidlo psát bůh s malým písmenem a ne s velkým jako v jiných evropských jazycích je

potvrzení našeho ateismu. (10)

 

důkaz naší omezenosti. (13)

 

svědectví naší neznalosti (je přece jen jeden Bůh). (16)

 

výraz naší lhostejnosti. (13)

 

znamení našeho povznesení nad nějaká pravidla. (2)

 

skrytou reklamou pro pohanské mnohobožství (polyteismus). (10)

 

celkem hlasovalo 64 lidí

Od 1.1.2019: Když se říká: Návrat ke kořenům a zachovaní tradic, řeknu si, že těch

kelstkých. (5)

 

slovanských. (4)

 

křesťanských. (53)

 

demokratických z 1. republiky. (5)

 

socialistických z dob totality. (2)

 

tím se zabývat nebudu. (4)

 

celkem hlasovalo 73 lidí

Od 1.12.2018: Čerti a další příšery v průvodu sv. Mikuláše jsou

zajímaví. (9)

 

odporní. (33)

 

nepostradatelní. (22)

 

nebezpeční. (26)

 

normální. (12)

 

zbyteční. (22)

 

celkem hlasovalo 124 lidí

Od 1.11.2018: Bychání (že místo: Děkuji vám, ten prosťáček řekne: Chtěl bych vám poděkovat atd.) skončí

nikdy. (33)

 

v příštím desetiletí. (0)

 

v příštím století. (4)

 

až lidé budou přemýšlet dříve než začnou mluvit. (36)

 

Vždyť je to jedno. (9)

 

Mně to připadá slavnostní a vznešené, tak proč to měnit? (2)

 

celkem hlasovalo 84 lidí

Od 28.09.2018: Sv. Václav je patron

českého národa. (22)

 

české země (31)

 

Česka. (1)

 

České republiky. (3)

 

naší vlasti. (38)

 

Nevím, neuvažuji o tom. (9)

 

celkem hlasovalo 104 lidí

Od 1.9.2018: Svatební obřad v kostele se má uzavřít:

gratulacemi novomanželům hned před oltářem. (139)

 

průvodem k vchodu a gratulacemi uvnitř kostela. (3)

 

průvodem z kostela a gratulacemi před kostelem. (5)

 

průvodem, který se zastaví až pár metrů před kostelem, aby všichni hosté mohli gratulace sledovat. (144)

 

požehnáním na závěr obřadu, dohrou varhan a pak nechat volný průběh. (1)

 

nevím přesně. (2)

 

celkem hlasovalo 294 lidí

Od 1.7.2018: Připomínám si (a oslavuji v patřičný den)

pouze své první křestní jméno. (27)

 

všechna křestní jména (v případě, že je mám). (14)

 

křestní i biřmovací jména. (22)

 

pouze narozeniny. (32)

 

Nic. (4)

 

Podle nálady. (10)

 

celkem hlasovalo 109 lidí

?

- (1)

 

- (0)

 

- (0)

 

- (2)

 

celkem hlasovalo 3 lidí

předchozí ankety

Dnes je 30. zaří 2022

svátek má Jeroným

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)