Všechny kategorie

Od 28.09.2018: Sv. Václav je patron

českého národa. (22)

 

české země (31)

 

Česka. (1)

 

České republiky. (3)

 

naší vlasti. (38)

 

Nevím, neuvažuji o tom. (9)

 

celkem hlasovalo 104 lidí

Od 1.9.2018: Svatební obřad v kostele se má uzavřít:

gratulacemi novomanželům hned před oltářem. (139)

 

průvodem k vchodu a gratulacemi uvnitř kostela. (3)

 

průvodem z kostela a gratulacemi před kostelem. (5)

 

průvodem, který se zastaví až pár metrů před kostelem, aby všichni hosté mohli gratulace sledovat. (144)

 

požehnáním na závěr obřadu, dohrou varhan a pak nechat volný průběh. (1)

 

nevím přesně. (2)

 

celkem hlasovalo 294 lidí

Od 1.7.2018: Připomínám si (a oslavuji v patřičný den)

pouze své první křestní jméno. (27)

 

všechna křestní jména (v případě, že je mám). (14)

 

křestní i biřmovací jména. (22)

 

pouze narozeniny. (32)

 

Nic. (4)

 

Podle nálady. (10)

 

celkem hlasovalo 109 lidí

Od 1.6.2018: Odmítání všech tělesných trestů ve výchově je

moudré. (10)

 

citlivé. (8)

 

nedomyšlené. (86)

 

riskantní. (2)

 

nebezpečné. (5)

 

Nevím. (3)

 

celkem hlasovalo 114 lidí

Od 1.5.2018: Potlesk při nebo po bohoslužbách v kostele

být nemá. (85)

 

být může. (26)

 

Zdržuji se hlasování. (25)

 

celkem hlasovalo 141 lidí

Od 1.4.2018: Misto neustálého bychání typu Chtěl bych tady přivítat ... navrhuji

Chci tady přivítat ... (22)

 

Vítám tady ... (21)

 

Rád tady vítám ... (81)

 

Nevím. (5)

 

To bychání BYCH nechal, vždyť na tom nic není, říkají to skoro všichni, dokonce i lidé s akademickými tituly. (6)

 

Jedině v případě: Chtěl bych tady přivítat ... ale zatím ho tady nevidím, asi nepřijde. (31)

 

celkem hlasovalo 166 lidí

Od 1.3.2018: Když jsou v kostele v neděli dopoledne dvě mše svaté, té první říkáme ranní a té pozdější

- velká. (105)

 

- hrubá. (26)

 

- hlavní. (7)

 

- druhá. (4)

 

- pro milovníky spánku. (13)

 

- nevím, jaké dát jméno. (10)

 

celkem hlasovalo 165 lidí

Od 1.2.2018: Nejlepší je večer nakonec říci: Přeji vám

pěkný zbytek večera. (17)

 

pěkný zbytek večera i zítřejší den. (3)

 

pěkný zbytek večera a pěkné všechny dny, které nám ještě budou darovány. (31)

 

pěkný večer a dobrou noc. (27)

 

vše dobré, protože to nejlepší nás čeká až v Božím království. (11)

 

Boží požehnání (a třeba i udělat kříž se slovy: Ve jménu Otce ...). (13)

 

celkem hlasovalo 102 lidí

Od 1.1.2018: Nejlepším čtyřnohým přítelem člověka je

pes. (27)

 

kůň. (5)

 

židle. (28)

 

postel. (58)

 

stůl. (3)

 

Neumím to rozhodnout. (3)

 

celkem hlasovalo 124 lidí

Od 1.12.2017: Je psáno, že blaženější je dávat než dostávat (Sk.ap.20,35). Já nejraději

dostávám. (5)

 

dávám. (22)

 

hlavně dostávám, ale také dávám. (35)

 

hlavně dávám, ale také rád dostávám. (51)

 

Je mi to jedno. (3)

 

Sám nevím. (3)

 

celkem hlasovalo 119 lidí

Od 1.11.2017: Svatomartinské víno a všechno kolem něho je

nápaditá reklama. (33)

 

pokus o oživení tradic. (61)

 

výraz úcty ke svatým. (3)

 

výraz hrdosti vinařů. (4)

 

zbytečný rozruch. (11)

 

Nevím, co bych dodal. (6)

 

celkem hlasovalo 118 lidí

Od 1.10.2017: ČR je můj/moje

stát. (5)

 

země. (19)

 

republika. (6)

 

vlast. (50)

 

trvalé bydliště. (9)

 

místo dočasného pobytu. (12)

 

celkem hlasovalo 101 lidí

0d 1.9.2017: Škola je

základ života. (50)

 

veliký dar. (31)

 

hlavní povinnost. (13)

 

nepříjemná nutnost. (6)

 

otrava a rohlík potrava. (5)

 

už za mnou. (10)

 

celkem hlasovalo 115 lidí

Od 15.07.2017: Každá farnost má tři nestejné třetiny, které se poznají při přeložení kněze, a já patřím k té

první - změna pro mne je (byla, bude) bolestná. (99)

 

druhé - ulevilo (by) se mně. (22)

 

třetí - chci spolupracovat s každým duchovním správcem. (45)

 

celkem hlasovalo 176 lidí

Od 1.6.2017: Až bude pouť, půjdu

ke stánkům a dalším atrakcím venku i ke svatostánku v kostele. (62)

 

jen ke stánkům. (7)

 

jen ke svatostánku. (10)

 

kam mě nohy ponesou. (14)

 

na svá obvyklá místa jako jindy (18)

 

ještě se rozhodnu. (3)

 

celkem hlasovalo 114 lidí

Dnes je 14. srpna 2020

svátek má Alan

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU