Ankety

Od 1.6.2021: Když se dozpívá sloka žalmu a lid má zpívat odpověď, je nejlepší když varhaník

zesílí varhany a je potichu, a nechá llidi, aby sami zazpívali odpověď. Jsou přece dospělí. (35)

 

zesílí varhany a slabě zpívá s lidem tu odpověď. Všichni máme stejná práva. (16)

 

nezesiluje varhany, ale zesílí hlas a vede zpěv lidu. Má pak radost, že jim takto všem posloužil. (60)

 

celkem hlasovalo 127 lidí

Od 1.4.2021: Nejraději bych teď na jaře zasadil(a)

nějaký ovocný strom. (55)

 

lípu. (8)

 

dub. (6)

 

buk. (5)

 

thúji. (2)

 

nějaký jehličnatý strom. (3)

 

nějaký keř. (4)

 

žádný strom ani keř. (7)

 

celkem hlasovalo 90 lidí

Od 1.2.2021: Nejlepší je druhému(ým) přát

hlavně to zdravíčko. (20)

 

Boží požehnáníčko. (32)

 

zdravíčko a po smrti nebíčko. (36)

 

vše nejlepší. (9)

 

vše dobré. (23)

 

to, co si sami přejí. (4)

 

beze slov. (1)

 

Nevím. (0)

 

celkem hlasovalo 125 lidí

Od 1.1.2021: Černou kávu si dám

vždy jen samotnou. (22)

 

jen s cukrem. (33)

 

jen s mlékem. (9)

 

s cukrem i mlékem. (13)

 

se šlehačkou. (29)

 

se šlehačkou a osladím. (1)

 

jedno jak. (1)

 

jen vyjímečně anebo vůbec. (17)

 

celkem hlasovalo 125 lidí

0d 1.12.2020: Sedmá hodina končí přesně, když na věži odbíjí

A) první ze čtyř úderů čtvrtí v 8 hodin. (23)

 

B) poslední ze čtyř úderů čtvrtí v 8 hodin. (1)

 

C) první z 8 úderů celých hodin. (8)

 

D) poslední z 8 úderů celých hodin. (4)

 

E) první ze čtyř úderů čtvrtí v 7 hodin. (70)

 

F) poslední ze čtyř úderů čtvrtí v 7 hodin. (5)

 

G) první ze 7 úderů celých hodin. (32)

 

H) poslední ze 7 úderů celých hodin. (6)

 

celkem hlasovalo 149 lidí

Od 1.11.2020: V Písmu svatém Nového Zákona máme zapsány

události, které se odehrály v životě Pána Ježíše, jak píše sv. Lukáš (1,1). (37)

 

příběhy, jak tomu dnes říkají moderní páni profesoři. (5)

 

legendy, jak nás to kdysi učili v socialistické občanské výchově. (7)

 

mýty (česky báje), jak se dnes všude píše o každé náboženské knize. (3)

 

celkem hlasovalo 68 lidí

Od 01.10.2020: Když někoho napadne, že by mezi své křestní jméno a příjmení měl něco přidat, má

to vydržet a nevsunovat tam nic. (21)

 

tam vložit své biřmovací jméno (jako A. C. Stojan). (18)

 

tam vložit své druhé křestní jméno (pokud mu je rodiče dali a řekli mu to). (9)

 

tam dát svou skautskou či klukovskou přezdívku českou (Kapraď a podobně). (9)

 

tam dát svou skautskou či klukovskou přezdívku v cizí řeči (Hotdog a podobně). (9)

 

Neumím a ani se nesnažím to posoudit. (5)

 

celkem hlasovalo 71 lidí

Od 1.08.2020: Když uvidím krásně vyholený trávník, řeknu si,

že tam asi chtějí hrát golf. (37)

 

že tady asi mají rádi anglické zvyky. (21)

 

že zde je vidět dobře vykonaná práce. (43)

 

že je škoda, že se tady voda nezadrží. (16)

 

že ani toho prachu tato plocha moc nezachytí. (9)

 

že tady mohlo kvést a zrát tolik rostlin. (42)

 

že tady mohla třeba vyrůst i domácí zelenina. (7)

 

celkem hlasovalo 175 lidí

Od 1.7.2020: Letní měsíce jsou

červen, červenec a srpen. (51)

 

červen, červenec, srpen a září. (11)

 

jen červenec a srpen. (6)

 

červenec, srpen i září. (7)

 

Je mi to jedno. (1)

 

Necítím se schopen(na) to posoudit. (4)

 

celkem hlasovalo 80 lidí

01.06.2020: Když uvidím někoho s čepicí kšiltem dozadu,

vzpomenu si, že na vojně se podobný omyl vůbec nevyplácel. (23)

 

nenápadně se ujistím, zda jsem se také dnes nespletl. (7)

 

lituji ho, že tak mladý a už má sklerozu. (2)

 

ptám se sám sebe, co tím asi chce říci. (12)

 

zeptám se ho, co tím chce vyjádřit. (2)

 

nevšímavě jdu dál. (18)

 

ohlížím se, zda zřízenci z blázince nehledají uprchlého klienta. (4)

 

celkem hlasovalo 68 lidí

Od 1.5.2020: Z volně žijících ptáků mi jako člověku nejbližší a téměř domácí připadá:

čáp (8)

 

holub (8)

 

hrdlička (3)

 

kominíček(rehek) (10)

 

kos (14)

 

skřivánek (4)

 

vlaštovička (29)

 

vrabčák (39)

 

celkem hlasovalo 115 lidí

Od 14.2.2020: O obou našich věrozvěstech máme správně říkat

svatý Cyril a Metoděj (8)

 

svatí Cyril a Metoděj (71)

 

nevím (10)

 

celkem hlasovalo 92 lidí

Po kterém světci či světici pojmenujeme náš třetí zvon? (zdůvodnění na stránkách vedle)

sv. Anežka (8)

 

sv. Cyril a Metoděj (3)

 

sv. Jan Nepomucký (3)

 

sv. Jan Pavel II. (17)

 

sv. Jan Sarkandr (5)

 

sv. Josef (3)

 

sv. Ludmila (54)

 

sv. Zdislava (83)

 

celkem hlasovalo 176 lidí

Od 1.11.2019: Stěhovaví ptáci

letí domů na podzim - od nás směrem jižním. (43)

 

letí domů na jaře - k nám směrem severním. (47)

 

vlastně domov nemají. (7)

 

mají domov na dvou místech. (20)

 

jsou pro mně záhadou. (17)

 

celkem hlasovalo 134 lidí

Od 1.10.2019: Nejvíc se mi líbí, když se řekne, že kněz mši svatou

slouží. (81)

 

obětuje. (12)

 

slaví. (76)

 

předsedá jí. (2)

 

vykoná obřad. (1)

 

Nejsem schopen posoudit. (8)

 

celkem hlasovalo 180 lidí

Od 1.9.2021:

- (14)

 

- (3)

 

celkem hlasovalo 24 lidí

předchozí ankety

Dnes je 26. zaří 2021

svátek má Andrea

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)