Ankety

Od 1.4.2024: Nejlepší je začít děkování slovy:

Chtěl bych vám poděkovat za ... (28)

 

Rád bych vám poděkoval za .... (1)

 

Chci vám poděkovat za .... (0)

 

Musím vám poděkovat za .... (0)

 

Děkuji vám za .... (32)

 

celkem hlasovalo 64 lidí

Od 1.3.2024: Když mně něco udělá radost, řeknu: Jsem ... rád.

Jsem tomu rád. (15)

 

Jsem za to rád. (9)

 

Jsem kvůli tomu rád. (0)

 

Jsem pro to rád. (2)

 

Jsem rád. (5)

 

Sám nevím. (0)

 

celkem hlasovalo 31 lidí

Od 1.2.2024: Když prochladnu, nejlépe mě zahřeje

grog. (3)

 

svařené víno. (6)

 

lok slivovice. (6)

 

horká polévka. (9)

 

chvilku běhat. (2)

 

zalézt do peřin. (1)

 

dát nohy do vřelé vody. (1)

 

sprcha. (2)

 

celkem hlasovalo 30 lidí

0d 1.1.2024: RANNÍ KŘESŤANSKÝ POZDRAV ZNÍ:

Dej Pán Bůh dobré ráno. (24)

 

Dobré ráno. (1)

 

Chvála Kristu. (4)

 

Chvála Kristu a Panně Marii. (0)

 

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. (2)

 

Ahoj (na Slovensku Ahojky). (0)

 

Dej Pán Bůh dobrý den. (0)

 

Dobrý den. (0)

 

celkem hlasovalo 31 lidí

0d 1.12.2023: Odmetat sníh kromě ze silnic a chodníků

je nutné. (4)

 

je zbytečné, protože časem stejně roztaje. (4)

 

je krásná rozcvička. (16)

 

se nesnažím. (4)

 

mě nezajímá. (3)

 

celkem hlasovalo 31 lidí

0d 1.11.2023: U kolika křížů jsem před zimou udělal(a) pořádek a uklidila(a) okolí?

1 (3)

 

2-3 (3)

 

4-5 (2)

 

6-10 (1)

 

víc jak 10 (4)

 

celkem hlasovalo 13 lidí

oD 1.10.2023: VENKU SE MI NEJVÍCE LÍBÍ

trávník vysečený na celé ploše úplně dohola. (2)

 

pásmové sečení, tedy vyséci dohola pouze cestičky. (12)

 

cokoliv, protože mi je to jedno. (1)

 

nevím přesně a proto se zdržuji. (3)

 

celkem hlasovalo 21 lidí

Od 1.7.2023: Tělo Kristovo přijímám

do úst a vkleče. (32)

 

do úst a ve stoje. (82)

 

na ruku a vkleče. (5)

 

na ruku a ve stoje. (33)

 

Jak kdy. (13)

 

celkem hlasovalo 169 lidí

Od 1.5.2023: Počasí, zdraví, ovzduší (i to rodinné ba i politické) a další věci

raději nehodnotím. (21)

 

pokud mohu tak chválím. (12)

 

často a rád kritizuji. (1)

 

skoro pořád na ně nadávám. (5)

 

něco z bodů 1-4, ale záleží kdy a jak. (7)

 

musím nějak zvládnout a vydržet. (4)

 

nevnímám. (1)

 

Sám nevím. (0)

 

celkem hlasovalo 51 lidí

Od 01.03.2023: Když slyším, jak se mezi námi katolíky mluví o české církvi, řeknu si,

že je škoda, když nemluvíme tak jak se modlíme: Věřím v jednu svatou všeobecnou (=katolickou)... (36)

 

že to zavání nacionalismem (národ na první místo a u nás jen ten český) (4)

 

že to přímo tím nacionalismem smrdí. (6)

 

že je to pěkná snaha o aggiormanmento v ČR. (5)

 

že je to pěkná snaha, ale že se úplně zapomnělo, že 80 procent věřících žije na Moravě. (8)

 

že je to snaha být originální za každou cenu. (2)

 

celkem hlasovalo 63 lidí

Od 1.2.2023: Když vidím kněze nebo biskupa, jak si přes civilní šat dá krásnou širokou štolu (neplatí pro husitské faráře a farářky, kteří štolu kladou na černý hábit s rudým kalichem na srdci), napadne mně:

klasické oblůečení bylo hezčí: štola na bílé rochetě a ta na černé či fialové klerice. (12)

 

je to šetření na nepravém místě. (1)

 

kdyby se viděli v zrcadle, určitě by se oblékli jinak. (2)

 

módní vlna. (0)

 

proti gustu žádný dišputát. (5)

 

vždyť na tom tolik nezáleží. (4)

 

mám jiné starosti. (0)

 

Nenapadne mě nic. (2)

 

celkem hlasovalo 26 lidí

Od 1.1.2023: Nejvíc se letos budu modilt

za mír. (11)

 

za kandidáty na prezidenta a pak za toho zvoleného i za ostatní představitele.. (2)

 

za nová kněžská a řeholní povolání. (2)

 

za rodiny. (3)

 

za trpící zde na zemi, zvláště za nemocné. (5)

 

za duše v očistci. (3)

 

za spásu svou i svých bližních. (2)

 

za všechny naše představené a za celou církev. (1)

 

celkem hlasovalo 29 lidí

Od 22.10.22: Na co připíjet (nemusí to být nutně jen s alkoholem)?

Na zdraví. (20)

 

Na víru, naději a lásku. (4)

 

Na spásu duše. (5)

 

Na všechny tři předcházející. (12)

 

Na děti našich rodičů. (2)

 

Nechám si to pro sebe. (4)

 

Nevím přesně. (0)

 

Nepřipíjím si. (3)

 

celkem hlasovalo 50 lidí

Od 1.08.2022: Když se to stalo před 2 roky, máme říci, že to bylo v roce

dva tisíce dvacet (36)

 

dvacet (9)

 

dva - dvacet (3)

 

nula dvacet (3)

 

je to jedno (4)

 

celkem hlasovalo 56 lidí

Od 22.6.22: Čtení z Nového Zákona při mši svaté má lektor uvést slovy:

Bratři, ... jak to píše sv.Pavel. (22)

 

Bratři a sestry,... jak to vyplývá ze složení posluchačů a posluchaček. (12)

 

Sestry a bratři, .... jak je to zvykem na občanských shromážděních. (3)

 

Hned číst slova Písma, bez úvodu, jak se to dělá v některých modlitebnách. (2)

 

Na tom nezáleží. (0)

 

Nevyznám se v tom a zdržuji se. (7)

 

celkem hlasovalo 46 lidí

Dnes je 29. května 2024

svátek má Maxmilián / Maxim

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)