Ankety

Od 1.5.2023: Počasí, zdraví, ovzduší (i to rodinné ba i politické) a další věci

raději nehodnotím. (21)

 

pokud mohu tak chválím. (12)

 

často a rád kritizuji. (1)

 

skoro pořád na ně nadávám. (5)

 

něco z bodů 1-4, ale záleží kdy a jak. (7)

 

musím nějak zvládnout a vydržet. (4)

 

nevnímám. (1)

 

Sám nevím. (0)

 

celkem hlasovalo 51 lidí

Od 01.03.2023: Když slyším, jak se mezi námi katolíky mluví o české církvi, řeknu si,

že je škoda, když nemluvíme tak jak se modlíme: Věřím v jednu svatou všeobecnou (=katolickou)... (36)

 

že to zavání nacionalismem (národ na první místo a u nás jen ten český) (4)

 

že to přímo tím nacionalismem smrdí. (6)

 

že je to pěkná snaha o aggiormanmento v ČR. (5)

 

že je to pěkná snaha, ale že se úplně zapomnělo, že 80 procent věřících žije na Moravě. (8)

 

že je to snaha být originální za každou cenu. (2)

 

celkem hlasovalo 63 lidí

Od 1.2.2023: Když vidím kněze nebo biskupa, jak si přes civilní šat dá krásnou širokou štolu (neplatí pro husitské faráře a farářky, kteří štolu kladou na černý hábit s rudým kalichem na srdci), napadne mně:

klasické oblůečení bylo hezčí: štola na bílé rochetě a ta na černé či fialové klerice. (12)

 

je to šetření na nepravém místě. (1)

 

kdyby se viděli v zrcadle, určitě by se oblékli jinak. (2)

 

módní vlna. (0)

 

proti gustu žádný dišputát. (5)

 

vždyť na tom tolik nezáleží. (4)

 

mám jiné starosti. (0)

 

Nenapadne mě nic. (2)

 

celkem hlasovalo 26 lidí

Od 1.1.2023: Nejvíc se letos budu modilt

za mír. (11)

 

za kandidáty na prezidenta a pak za toho zvoleného i za ostatní představitele.. (2)

 

za nová kněžská a řeholní povolání. (2)

 

za rodiny. (3)

 

za trpící zde na zemi, zvláště za nemocné. (5)

 

za duše v očistci. (3)

 

za spásu svou i svých bližních. (2)

 

za všechny naše představené a za celou církev. (1)

 

celkem hlasovalo 29 lidí

Od 22.10.22: Na co připíjet (nemusí to být nutně jen s alkoholem)?

Na zdraví. (20)

 

Na víru, naději a lásku. (4)

 

Na spásu duše. (5)

 

Na všechny tři předcházející. (12)

 

Na děti našich rodičů. (2)

 

Nechám si to pro sebe. (4)

 

Nevím přesně. (0)

 

Nepřipíjím si. (3)

 

celkem hlasovalo 50 lidí

Od 1.08.2022: Když se to stalo před 2 roky, máme říci, že to bylo v roce

dva tisíce dvacet (36)

 

dvacet (9)

 

dva - dvacet (3)

 

nula dvacet (3)

 

je to jedno (4)

 

celkem hlasovalo 56 lidí

Od 22.6.22: Čtení z Nového Zákona při mši svaté má lektor uvést slovy:

Bratři, ... jak to píše sv.Pavel. (22)

 

Bratři a sestry,... jak to vyplývá ze složení posluchačů a posluchaček. (12)

 

Sestry a bratři, .... jak je to zvykem na občanských shromážděních. (3)

 

Hned číst slova Písma, bez úvodu, jak se to dělá v některých modlitebnách. (2)

 

Na tom nezáleží. (0)

 

Nevyznám se v tom a zdržuji se. (7)

 

celkem hlasovalo 46 lidí

Od 2.2.2022: Citáty na smuteční parte je nejlepší vybrat

z Bible. (66)

 

z kostelních písní. (11)

 

z lidových modliteb a lidové moudrosti. (6)

 

z basní křesťanských autorů našich. (10)

 

z basní křesťanských autorů zahraničních. (13)

 

od jakéhokoliv básníka či myslitele. (15)

 

od kohokoliv, na tom nezáleží. (3)

 

Zdržuji se odpovědi. (4)

 

celkem hlasovalo 128 lidí

Od 1.11.2021: Předpovědím počasí (denním i dlouhodobým) věřím na

75 % (28)

 

50 % (15)

 

25 % (5)

 

Těžko říci. (10)

 

Nesleduji to tolik. (12)

 

celkem hlasovalo 70 lidí

Od 1.6.2021: Když se dozpívá sloka žalmu a lid má zpívat odpověď, je nejlepší když varhaník

zesílí varhany a je potichu, a nechá llidi, aby sami zazpívali odpověď. Jsou přece dospělí. (37)

 

zesílí varhany a slabě zpívá s lidem tu odpověď. Všichni máme stejná práva. (16)

 

nezesiluje varhany, ale zesílí hlas a vede zpěv lidu. Má pak radost, že jim takto všem posloužil. (64)

 

celkem hlasovalo 133 lidí

Od 1.4.2021: Nejraději bych teď na jaře zasadil(a)

nějaký ovocný strom. (55)

 

lípu. (8)

 

dub. (6)

 

buk. (5)

 

thúji. (2)

 

nějaký jehličnatý strom. (3)

 

nějaký keř. (4)

 

žádný strom ani keř. (7)

 

celkem hlasovalo 90 lidí

Od 1.2.2021: Nejlepší je druhému(ým) přát

hlavně to zdravíčko. (20)

 

Boží požehnáníčko. (32)

 

zdravíčko a po smrti nebíčko. (36)

 

vše nejlepší. (9)

 

vše dobré. (23)

 

to, co si sami přejí. (4)

 

beze slov. (1)

 

Nevím. (0)

 

celkem hlasovalo 125 lidí

Od 1.1.2021: Černou kávu si dám

vždy jen samotnou. (22)

 

jen s cukrem. (33)

 

jen s mlékem. (9)

 

s cukrem i mlékem. (13)

 

se šlehačkou. (29)

 

se šlehačkou a osladím. (1)

 

jedno jak. (1)

 

jen vyjímečně anebo vůbec. (17)

 

celkem hlasovalo 125 lidí

0d 1.12.2020: Sedmá hodina končí přesně, když na věži odbíjí

A) první ze čtyř úderů čtvrtí v 8 hodin. (23)

 

B) poslední ze čtyř úderů čtvrtí v 8 hodin. (1)

 

C) první z 8 úderů celých hodin. (8)

 

D) poslední z 8 úderů celých hodin. (4)

 

E) první ze čtyř úderů čtvrtí v 7 hodin. (70)

 

F) poslední ze čtyř úderů čtvrtí v 7 hodin. (5)

 

G) první ze 7 úderů celých hodin. (32)

 

H) poslední ze 7 úderů celých hodin. (6)

 

celkem hlasovalo 149 lidí

Od 1.11.2020: V Písmu svatém Nového Zákona máme zapsány

události, které se odehrály v životě Pána Ježíše, jak píše sv. Lukáš (1,1). (37)

 

příběhy, jak tomu dnes říkají moderní páni profesoři. (5)

 

legendy, jak nás to kdysi učili v socialistické občanské výchově. (7)

 

mýty (česky báje), jak se dnes všude píše o každé náboženské knize. (3)

 

celkem hlasovalo 68 lidí

Od 1.7.2023: Tělo Kristovo přijímám

do úst a vkleče. (32)

 

do úst a ve stoje. (82)

 

na ruku a vkleče. (5)

 

na ruku a ve stoje. (32)

 

Jak kdy. (13)

 

celkem hlasovalo 168 lidí

předchozí ankety

Dnes je 28. zaří 2023

svátek má Václav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)