36. ročník z Levého Hradce - 5. a 6. etapa

24.04.2017 - pěší pouť na Velehrad

Cyrilometodějská pouť 2017   -   XXXVI. ročník

tau.jpg   l.hradec-vel.jpg

Levý Hradec – Poděbrady – Lanškroun – Letovice – Brno – Milonice – Boršice - Velehrad

anebo: Nový Jičín – Svatý Hostýn – Štípa – Velehrad

Pozvánka na etapovou pěší pouťpo stopách těch, kdo k nám na Moravu a do Čech přinesli křesťanskou víru a na poděkování za dar víry

 Nejbližší dvě etapy

VII.etapa sobota 13. 5.

Trasa: Holice – Horní Jelení – Choceň 26 km

VIII.etapa neděle 14.5.

Trasa: Choceň – Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí 19 km

ZPRÁVY Z ETAP - řazeny sestupně po dvojicích:

Statistika: V. etapa sobota 22. 4.

Trasa: Týnec nad Labem – Rybitví – Semtín:  32 km - 26 poutníků

VI. etapa neděle 23.4

Trasa: Semtín – Sezemice – Holice:  23 km - 16 poutníků

Duchovní zaměření v 5. a 6. etapě CMP v roce 2017

Při letošním putování oživujeme naší původní myšlenku, aby byl na trase mezi Levým Hradcem a Velehradem vystaven kostel. To se v těchto dnech začíná realizovat v Brně Lesné a tak se v každé letošní etapě chceme připojit především modlitbou – konkrétně v prvním růženci (radostném), kdy se tradičně modlíme za potřeby církve v naší vlasti.

Chrám - místo setkávání lidí s Bohem

Sobota 22. 4. 2017  Žalm 84.

K zamyšlení nad verši:

3. Jak často si stýskám po Hospodinových nádvořích? Jak často plesá mé srdce a tělo

vstříc živému Bohu?

5. Je mi blaze v Hospodinově domě a vždy zde chválím Hospodina?

6. Hledám sílu v Hospodinu a právě teď, když se vydávám na pouť?

Neděle 23. 4. 2017   Žalm 122.

K zamyšlení nad verši:

1. Zaraduji se vždy, když jdu do Hospodinova domu?

4. Jak často vzdávám Hospodinovu jménu chválu?

9. Usiluji o dobro bližních pro dům Hospodina našeho Boha?

Jaký význam má pro mne chrám a jaký mám k němu vztah.

Závěrečná poznámka: Kromě modliteb je možno na výstavbu chrámu přispět i finančně na

účet č.: 197964240/0300; variabilní symbol 2017.


3. etapa: sobota 18. 3. Ostrá – Nymburk - Poděbrady

28 poutníků

4. et.: neděle 19.3. Poděbrady-Velký Osek-Týnec n.L.

25 poutníků

Duchovní zaměření ve 3. a 4. etapě CMP v roce 2017

Při letošním putování oživujeme naší původní myšlenku, aby byl na trase mezi Levým Hradcem a Velehradem vystaven kostel. To se v těchto dnech začíná realizovat v Brně Lesné a tak se v každé letošní etapě chceme připojit především modlitbou – konkrétně v prvním růženci (radostném), kdy se tradičně modlíme za potřeby církve v naší vlasti.


Chrám - místo setkávání Boha s lidmi

Sobota 18. 3. 2017

První chrám Hospodinu postavil Šalamoun. Podrobné informace o této výstavbě viz 1. kniha královská (6,1-7). Velmi důležitý je jeho vztah k Hospodinu vyjádřený prosbou: „Dej mi srdce plné rozvážnosti, abych vládl Tvému lidu a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem“ (1Kr 3,9).

Poznámka: Chrám byl vystavěn 480 let po odchodu z Egypta tj. okolo roku 960 př. n. l.

Neděle 19. 3. 2017

Obnovu chrámu po návratu z babylonského zajetí (v létech 520 – 515) popisuje kniha Ezdrášova: „ Po svém příchodu k Jahvovu Chrámu, který je v Jeruzalémě, dali někteří z hlav rodin dobrovolné obětní dary na Boží Chrám, aby byl znovu zřízen na místě, kde stával“ (2,68). Podrobnosti viz 4,24 – 6,15. A tak v roce 515 byly v chrámě opět slaveny velikonoce (Pascha) – po 7 dní s velkou radostí (6,19 – 22).

K zamyšlení: Jaký význam má pro mne chrám a jaký mám k němu vztah.


Závěrečná poznámka: Kromě modliteb je možno na výstavbu chrámu přispět i finančně na

účet č.: 197964240/0300; variabilní symbol 2017.

I. etapa sobota 18. 2. - Den před výročím zvolení sv. Vojtěcha zde na Levém Hradci za druhého pražského biskupa v kostele sv. Klimenta – UBI CHRISTIANITAS INCEPTA EST.

2 kněží - P. Pavel Hověz z Lesné, kazatel, a Mons. Peňáz, 72 poutníků, právě v den 75. výročí zatčení sestry M. Restituty na operačním sále (18.2.1942) v Moedlingu u Vídně.

Letošní pouť povede přes Brno - Lesnou, kde už v té době -dá-li Pán Bůh - budou stavět nejmladší kostel u nás zasvěcený právě blah. M. Restitutě. Narodila se v B-Husovicích, pokřtěna v B-Zábrdovicích, na polích patřících do Husovic vyrostlo sídliště Lesná. Poutníci spojí nohama místo, kde křesťanství začalo s nejstarším místem na Moravě, kam misonáři poprvé přišli.

Přes Vltavu přejelo přívozem do Klecan 54 poutníků, do Brandejsa došli (ne úplně Hopsa hejsa, ale došli) ve dvou proudech.

II. etapa - neděle 19.2.

Dnes ze Staré Boleslavi po mši  svaté vyšlo 32 poutníků.

Další etapy - dá-li Pán:

IX.etapa sobota 17. 6.

Trasa: Ústí nad Orlicí – Lanškroun 20 km

X.etapa neděle 18. 6.

Trasa: Lanškroun – Moravská Třebová 20 km

XI.etapa sobota 15. 7.

Trasa: Moravská Třebová – Letovice 27,5 km

XII.etapa neděle 16. 7.

Trasa: Letovice – Doubravice 17,5 km

XIII.etapa úterý 22. 8.

Trasa: Doubravice – Brno Lesná 26 km

XIV.etapa středa 23. 8.

Trasa: Brno Lesná – Rousínov 26 km

XV.etapa čtvrtek 24. 8.

Trasa: Rousínov – Rostěnice – Milonice 23 km

XVI.etapa pátek 25. 8.

Trasa: Milonice – Koryčany – Sv. Klimentek – Boršice 31 km

XVII.etapa sobota 26. 8.

Trasa: Boršice – Velehrad 8 km

Celkem tedy z Levého Hradce na Velehrad v 17 etapách 385 km

Budeme vděčni každému, kdo pomůže vylepšit etapovou trasu, během etap vypomůže s dopravou auty (tzv. bafuňářům) a kdo pomůže vyhledat a domluvit noclehy (přibližně v cílových místech sobotních etap.

Srpnové etapy se jdou paralelně s XVII.ročníkem moravské Poutě na Velehrad:

úterý 23. 8. Velké Meziříčí - Osová Bitýška – Tišnov 33 km

středa 24.8. Tišnov - Vranov u Brna – Adamov - Křtiny 35 km

čtvrtek 25.8. Křtiny – Rostěnice - Kozlany - Milonice 35 km

pátek 26. 8. Milonice – Koryčany - Sv. Klimentek - Boršice 31 km sobota 27. 8 . Boršice – Velehrad 8 km

Vážení přátelé cyrilometodějské pouti!

Máme radost, že s námi letos opět chcete putovat z Levého Hradce až na Velehrad. A také ty z Vás, kteří se pouti nemůžete zúčastnit pěšky, ale chcete se s námi podílet na modlitbě, prosíme, abyste se s námi modlili vždy v den pouti, a to všechny růžence.

Modlíme se je na tyto úmysly:

Dopoledne

Radostný růženec - za církev České republice, na úmysly našich biskupů a za

farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání

Růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj

a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany

V poledne se modlíme Anděl Páně, se zastávkou u nějakého kříže nebo kapličky nebo jinde

Odpoledne

Bolestný růženec - za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly

Slavný růženec - za církev ve světě, na úmysly svatého otce Františka.

V neděli slavíme mši svatou obvykle v místě, odkud vycházíme. A tam, kde jsme ubytováni, se modlíme večerní a ranní chvály.


Kontakty na organizátory

"pražské" větve pouti:

Libor Gottfried: 739 389 158 e-mail: L.Gottfried@seznam.cz

František Reichel: 725 939 385 e-mail: f.reichel@volny.cz

a letáčky bude pro Vás rozesílat:

Uršula Janků: 731 604 392 e- mail: Ursula.Janku@seznam.cz

nebo pevná linka: 286 891 447

„novojičínské“ větve pouti:

Zdenka Urbanová 723 939 995 e- mail: zdenka.urbanova@atlas.cz

Celkové i aktuální informace jsou též webových stránkách:

www.poutnik-jan.cz a www.sfr.cz

Pořádá Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu

a společenství cyrilometodějských poutníků

Cyrilometodějská pouť Levý Hradec - Velehrad 2017

je ve svém závěru v srpnu spojená s Poutí na Velehrad (XVII. ročník),

kterou pořádá Matice velehradská a řada moravských farností.

Všechny proudy směřují na Velehrad.

Aktuální informace najdete na Internetu: www.poutnik-jan.cz a www.sfr.cz.

 

Závěrečná modlitba:

"Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen."

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.5.2017:

- (0)

 

- (0)

 

- (0)

 

celkem hlasovalo 0 lidí

předchozí ankety

Dnes je 1. května 2017

svátek má Svátek práce

Mons. Jan Peňáz

67905 Křtiny 72

telefon: 516 439 189

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU