Vánoční promluvy ve Křtinách a okolí 2011

27.12.2011 - promluvy

 

Píseň Narodil se Kristus Pán, to je vánoční hymna, tu máme zpívat ve stoje a dobře ji znát.

1.

Vezměme už tu první sloku. Narodil se Ježíšek, to vědí všichni, a položili ho do jesliček a zabalili do plének. To děťátko, které se narodilo, je Kristus a je to Pán. Ne nějaký ustrčený úředníček, který se bojí něco povolit výjimku, ale Pán s velkým P., který může rozhodnout, který může pomoci ale který také může něco chtít. Doby, kdy zde byli páni jsou za námi, i když mnozí by si dnes na pány hráli, ale nemají na to. My si myslíme, že je ve všem demokracie, ale to platí o zemi, o pozemském životě a o lidské společnosti. Ježíš je Pán, žádné jiné náboženství se s ním nemůže srovnat. Nevím, ve kterých posvátných knihách byste našli řeč o jesličkách, ale vím naprosto jistě, že žádný z těch zakladatelů se nedal ukřižovat a žádný nevstal z mrtvých.

S úctou říkejme Pán Ježíš, třeba i při křesťanském pozdravu: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, pouze ti, kdo spěchají mají povoleno říci: Chvála Kristu. A když se octneme v nějaké duchovní nouzi a rozhlížíme se, kdo nám pomůže, vzpomeňme na české přísloví:  Nechodit ke kováříčkovi, ale přímo ke kováři. Víme, že Pán Ježíš se sice vyučil tesařem, ale právě k němu jděme, do jeho chrámu, před svatostánek, kde přebývá, v jeho církvi hledejme radu. Jinak bychom opravdu chodili ke kováříčkovi a podle toho dopadli.

2.

Jenž prorokován jest. Tak to je, proroci o něm mluvili, právě to ukřižování předpověděli a ono se to stalo. Zase si dneska hodně lidí hraje na proroky, počítají vám, kdy bude konec světa, vydávají různé kalendáře. Jen jediný je prorokován, Pán Ježíš, ty ostatní neberem, i když skoro každý den máme různé letáky, pozvánky od všech možných proroků, ve schránce, v televizi i jinde. Je to nebezpečné. Je demokracie, je svoboda slova, nikomu to nelze zakázat, jen je potřeba vědět: Jenž prorokován jest, ten na svět poslán jest, a v něm promluvil ten neviditelný Bůh.

3.

Člověčenství naše, ráčil vzíti na se. Stal se člověkem, obyčejným člověkem. A jeho učedníci vždycky měli pochopení s každým člověkem. Hrdí Sparťané zabíjeli nemocná novorozeňata, různým ideologům šlo o rasově čistou společnost, jiným zase o očištění od třídního nepřítele, a vždy na to obyčejný člověk doplatil. Křesťanům šlo o člověka jako takového. První nemocnice, starobince, sirotčince a chudobince zařizovali křesťané, protože měli pochopení pro lidskou bolest, když ani Pán Ježíš se ji nebál vzíti na sebe. Dneska to má jiné názvy a jiné zřizovatele, ale je to vše díky Pánu Ježíši, který naše člověčenství ráčil na se vzíti, který se nám podobal ve všem kromě hříchu, na kterého také přicházely zkoušky a proto umí přicházet na pomoc těm, na které zkoušky přicházejí. A ty přicházejí a my je chceme s jeho pomocí zvládnout. Když Pán rozhodne, že bude nemocný, tak se o něj budeme starat, když Pán rozhodne, že si ho vezme, tak mu ho odevzdáme. On jako Pán rozhodne, ne my, my se o človíčka postaráme, i kdyby ta nemoc trvala ještě dlouho. Proto pro křesťana byla  vždy cizí ta slova, která nám žel zdomácněla, i když nejsou česká, ale pocházejí z latiny: interrupce, euthanasie, antikoncepce.

4.

Goliáš oloupen.

Odborníci na starou hudbu vám řeknou, že tam původně bylo Beliáš. A každý, kdo se trochu zajímá o to, co Pán Ježíš učil a dělal, když vyrostl, ví, že to je název pro zlého ducha. Pán Ježíš přinesl na svět pokoj, pravdu a lásku, světlo a odpuštění. To víme všichni. Zlí duchové se proti němu postavili, a bránili mu. Nevyhráli to, on je porazil, svým utrpením je porazil. Oloupil je o vítězství. Člověk je vysvobozen, vykoupen z jejich moci. Proto se opravdu máme a můžeme radovat. A s Beliášem si nezahrávat, ani s tím, co sice vypadá nábožensky, dokonce i duchovně, ale není to podle našeho Pána. Bude to nakonec proti člověku. Můžeme říkat, že letos asi bude teplá zima, ale nikdy nemůže být teplá zmrzlina, to je nesmysl, podobně jako suchá voda. Proto také nemůže být hodný čert a dokonce ani hloupý čert. Čert je lidovým zobrazením právě toho ďábla, zlého ducha, toho, který poslouchá  Beliáše, a ten je vždycky zlý. A navíc je to duch, má tedy lepší poznání než my, kdo jsme omezeni hmotou. Jen v pohádce ho Káča přelstila, my si však dejme pozor.  

Závěr:

Narodil se Kristus Pán je pro nás vzácná píseň. Pro nás Čechy v Čechách i na Moravě a v naší části Slezska. Ve světě ji však neznají. Ale, co znají a co slyší často, je znělka vatikánského rozhlasu:Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne všem. Složil ji Jan Kunc ředitel brněnské Akademie, rodák z Doubravice nedaleko od nás.

Narodil se Kristus Pán, který vládne všem, před kterým se skloní i smrt. A proto opravdu Radujme se.    

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 14. prosince 2019

svátek má Lýdie

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU