Vánoční promluva P. Jiřího Hájka ze Stříbra

26.12.2012 - promluvy

VÁNOCE 2012

„Zvěstuji vám velikou radost", řekl anděl pastýřům.

 

Vánoce jsou svátky radosti. Dospělí vzpomínají na radost z napětí, bude-li pod stromkem nějaký dárek a kolik bylo potom radosti, když se tam něco našlo, co bylo jen pro mě. Byla to velká radost, když jsem se mohl pochlubit, jaké dárky jsem dostal. Na tu otázku „co ti nadělil Ježíšek" jsem přímo čekal.  A stejně tak i dnes děti s prožívají napětí spojené s očekávanou radostí, že určitě pod stromkem bude to, co očekávají. Protože je mnoho dětí, které nikoho nemají a jsou opuštěny, pořádají se všelijaké akce, aby i tyto děti něco dostaly. Pro radost. Třeba od cizích lidí.

 

Současně myslíme na ty, kteří v tento den a v tento večer žádnou radost nepocítí. Jsou sami, opuštěni, zapomenuti. Mají smutné vánoce. Nikdo jim nepřijde říci: „zvěstuji vám velikou radost". 

 

A myslím také na jinou opuštěnost. Opuštěnost, kterou způsobuje nenávist. Když se v tisku objeví nějaký článek, který se týká náboženství a církve zvl. katolické, v názorech čtenářů, kteří na článek reagují, je tolik nenávisti a nadávek, někdy velmi sprostých, na adresu církve, kněží i věřících, že to přesahuje všechny meze především meze slušnosti. Nemá smysl se tím zabývat, ale jedna věta mi přece jen nedává pokoj: „církev oblbuje lidi!" a k tomu se uvádějí i fakta. Mám pro tyto lidi a pro dnešní den tuto otázku: Jak slavíte štědrý den ? Nebo ho neslavíte a navzdory všemu a všem se domáháte zrušení vánoc a požadujete, abyste mohli jít pracovat do továren a kanceláří, a abyste prací protestovali proti oblbování lidí ? Nebo jste se nechali se také oblbnout a zavlést do vánočního obchodního a jídelního šílenství ? Ale vánoce nevymysleli ani obchodníci, ani kuchařky, ani rybníkáři. Vánoce jsou plodem křesťanské víry ve Spasitele. Fgnešní křesťané ale nemají sílu, aby vánoční shon ovlivnili, či dokonce zastavili, aby se tak vánoce staly dobou rozjímání, jak nás k tomu vybízí nejeden rozhlasový moderátor. Co slaví tito lidé, když tak nenávidí církev a někdy i Boha? Vyplatí se vyhazovat tolik peněz za „blbé vánoce" ? Letos si prý obchodníci pochvalují, že proti jiným létům byly tržby až o 80% vyšší. Kde je ta bída, proti které protestují odboráři ?Kde j to zbídačování pracujících mas ?

Proč je i při svátcích radosti a pohody tolik lidí uvězněno ve své nenávisti. Jak slaví vánoce? 

A tato otázka provokuje otázku podstatnější: kde se bere na světě zlo.

Shodou okolností jsem na internetu objevil článek, který měl název: 

Odkud se bere dobro? Autor píše. Cituji:  Se skupinou českých a německých učitelů jsem v rámci semináře Pamětní místa jako místa učení a budoucnosti navštívil i Památník Lidice. Byl jsem tam podruhé a z celé tragédie mnou opět nejvíce pohnulo sousoší dětí, které byly z větší části zplynovány v nákladních automobilech, do jejichž kabin byly odváděny zplodiny z motoru. Pohled na dvou-, tří- nebo čtyřleté děti, které odtrženy od svých rodičů neměly vůbec žádné zdání, co se děje a proč, je hodně silnou kávou asi pro každého. (Vzpomínám na to ve dnech, kdy celý svět strnul při zprávách o nedávných událostech  ve Spojených státech.(Vražda školních dětí a jejich učitelů a učitelek.) Součástí návštěvy Památníku byla i přednáška odborníka na holocaust a události v Lidicích. Zaujalo mě jedno konstatování, které jen tak mimochodem zaznělo ve výkladu: na základě nejrůznějších sociologických, psychologických, psychiatrických (a já nevím jakých) výzkumů máme docela přesnou představu o tom, jak a co spouští v lidech, co je v nich nelidské; víme i to, jak si lidé své nelidské chování dokáží racionalizovat, (rozumově) obhájit, jak ho dokonce dokáží

prezentovat jako něco nutného a jiným lidem prospěšného - na co však žádná věda nedává odpověď, je otázka, kde se naopak bere lidská humanita... Není zvláštní, že lidské zlo je tak výborně zpracované vědami o člověku, zatímco k dobru tytéž vědy nemají co říci? Odněkud z pléna zazněla otázka, zda to není jeden z důkazů Boží existence. Jediná věda, která má k otázce zdroje lidskosti co říci, je teologie...(vysvětlení: nauka o vztahu Boha k člověku vztahu a člověka k Bohu).   Konec citátu: Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid. Existuje dobro. Není sice předmětem nějakého vědeckého zkoumání, je ohlášeno velmi prostě a jednoduše, aby to každý pochopil.  Ale pochopí jen ten, kdo má bdělé srdce, nezatížené nenávistí. Jak nám to přáli andělé? Pokoj lidem dobré vůle. Nemusíme se obávat Herodesů, Pilátů a farizeů,  kteří Krista a jeho následovníky nenávidí a zabíjejí. Slovně i fyzicky: vraždění betlémských chlapců na Herodův rozkaz a trvalé už 2000 let nepřestávající pronásledování církve. Ono totiž to malé křehoučké Dítě v dnešní noci narozené a tolik připomínané a oslavované, až vyroste, řekne svým přívržencům: „Budou vás nenávidět a připisovat vám každou špatnost. Radujte se, protože máte velkou odměnu v nebesích". Ale ještě k tomu dodá důležitější větu: „Nebojte se! Já jsem přemohl svět" - a to platí i když ho ukřižovali. Jejich nenávist neměla poslední slovo. To nám připomenou velikonoce.  Odkud se bere dobro? Oznámili to andělé - Boží poslové: Pokoj lidem dobré vůle. Pokoj a dobro je jen z nebe. Od Boha, který je Dobro samo.  

Komentáře:

důležitá slova | Pavel - 26.12.2012

zobraz komentářepřidej komentář

Dnes je 19. listopadu 2019

svátek má Alžběta

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU