Kázání v Mariadreiechen 10.7.2011 před svátkem sv. Benedikta - česky

10.07.2011 - promluvy

 

 

PATRONI VŠECH NÁRODŮ EVROPY

(základní článek, který vyšel v Muilujte se! č. 17)

Svaté Cyrila a Metoděje nazýváme apoštoly Slovanů. Jan Pavel II. je však prohlásil za spolupatrony celé Evropy vedle sv. Beneditka. S tím musíme počítat, přestože by se mohlo někomu zdát (zcela nesprávně), že apoštolé Slovanů mají „chránit jen je a pomáhat jim proti jejich odvěkým  nepřátelům - Germánům". Svatí jsou však bohatstvím celé Církve. Nejsou tu „proti někomu", jsou „pro všechny".

V roce 2007 jsme se vydali pěšky do Cách (německy Aachen). Chtěli jsme obnovit tradici putování po staré české poutní cestě, kterou zavedl Otec vlasti Karel IV. Rozhodl, že do Cách se bude putovat jednou za sedm let a že tam půjdou z jeho zemí dva proudy, jeden z Uherska a druhý od nás. Záměr obnovit tuto tradiční pouť se - Bohu díky - podařil. Zajímavá byla i další zkušenost, o kterou se s vámi chci podělit.

Trvalo nám to měsíc, protože jsme Německo procházeli rychlostí necelých 30 kilometrů za den. Díky tomu jsme však mohli víc proniknout do smýšlení lidí této země. Zastavovali jsme se také v každém kostele a jako turisté četli všechny informace o něm a jako poutníci se modlili za své blízké i za místní farníky a místní zemřelé. Když jsme po dvou týdnech překročili Rýn, častokrát jsme někde četli, že v tomto kostele byl památný oltář, který francouzští vojáci zničili nebo ukradli. Jinde jsem četli, že sochy v kostele pocházejí z dávných dob, protože během francouzské okupace se místním lidem podařilo je pečlivě uschovat a pak mohly být vráceny na své místo.

To bylo takové první upozornění. Ve škole jsme se učili, že k nám přicházeli útočníci ze západu a ničili naše slovanské kraje. Tyto germánské kraje napadali členové románského národa a také ničili, co mohli. A všichni tím trpěli, především obyčejní lidé.

Najednou jsem začínal vidět dějiny cizího národa "jinýma očima". Vyvrcholením byl závěr pouti v samotných Cáchách. Jeho součástí bylo otevření truhlice, kde jsou uschovány ostatky - textilie, které dle staré tradice patřily Panně Marii  - košile - a Pánu Ježíši - plenky. Truhlice byly rozpečetěny, biskup vždy ukázal ostatek všemu klidu, jáhen četl patřičné evangelium, které se váže k danému ostatku.

Pak byly prosby za Církev, nevěstu Beránkovu, za pevnou víru, mocnou ochranu a věčnou spásu pro ni, za papeže a za biskupa. Následovalo trojí vzývání Spasiteli světa - Panno Maria - svatý Josefe a po každém odpověď: Tu illos adiuva - Ty jim pomáhej. Pak byly prosby

za německý národ a všechny lidi dobré vůle. A zase mohutné: Ty jim pomáhej. V této chvíli jsem upřímně prosil nimi, aby se to splnilo, aby jim pro jejich pokorné a vroucí prosby Bůh pomáhal uchovat si víru a uchránit mír.

Dál budu hrdý na to, že jsem Čech. Budu si vážit také toho, že bydlím na Moravě, kde začali svatí Cyril a Metoděj své kázání. Zároveň i toho, že jsem z Evropy, kterou tvoří národy slovanské, germánské, románské i další. Od Pána Ježíše máme základní příkaz: "Milujte se!" Ať roste naše víra, naděje a láska. Ať se nám to všem daří na přímluvu sv. Benedikta, jehož svátek zítra slavíme, i všech ostatních svatých patronů a patronek Evropy.

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 14. prosince 2019

svátek má Lýdie

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU