33. neděle v mezidobí roku „B" - Druhý příchod Pána Ježíše

18.11.2012 - promluvy

 Bratři a sestry, velcí i malí, zblízka i z dáli, moji farníci ze Křtin a z přifařených obcí, poutníci z bližšího i vzdálenějšího okolí

 

Úvod:

Na začátku mše svaté jsem vás vyzval, abyste se zamysleli nad sebou a mohli se s čistým srdce zúčastnit tajemství eucharistie. Uprostřed mše svaté řeknu Tajemství víry a vy odpovíte jak jste zvyklí.

Bez tajemství to nejde ani při mši svaté, ani v životě.

1. Hrozné tajemství člověka:

A největším tajemstvím je člověk. Jak to, že každý z nás to chce dělat dobře, má nejlepší plány a pak to dopadne špatně. To je tajemství. My to vidíme na různých politicích, sportovcích, možná i na našich spolupracovnících, ale ono to platí o každém člověku, i o tobě, bratře a sestro, i o mně.  I svatý Pavel to přiznal: Chci dělat dobro, ale nakonec dělám zlo.  A to je veliké tajemství, protože když Pán Bůh stvořil svět a pak stvořil člověka, viděl, že to je dobré. Jak to, že to končí zle. Ďáblovou závistí přišel na svět hřích a jeho následky, nemoc, bolest a smrt. Ďáblovou vinou je naše přirozenost nakloněná ke hříchu. A to je tajemství.

2. Tajemství víry:

Je však i jiné tajemství, právě tajemství víry. Já to řeknu a vy odpovíte. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme. Skutečně je velikým tajemstvím Boží lásky, že Bůh poslal svého Syna a on za nás zemřel - jak zvěstujeme a pak vstal z mrtvých, jak vyznáváme.  A pak dodáme: Na tvůj příchod čekáme.

3. Na co však opravdu čekáme?

A na co jsme  čekali před 23 lety v listopadu 1989, jak si víc jak 50 procent z nás může vzpomenout. Čekali jsme, že to bude lepší. Všichni a upřímně. Upřímně si musíme říci, že na hřišti se pěkně hraje, když všichni musí  dodržovat pravidla, když jsou hráči šikovní, když si každý může zahrát, když se dávají góly, když mají diváci dost občerstvení. Ale není to ono a nemůže to být nikdy ono, když je hřiště obehnané plotem z ostnatého drátu a u dvířek stojí hlídači s kulomety. A tak to bylo.

Nemůže to být dobré, když se třeba v rodině nebo v práci musí říkat, že ona/on/ to dělá dobře a všichni vidí, že to není pravda, že to dělá špatně, že by to mělo být úplně jinak. Všichni věděli, jak divně to vede ta naše strana  a vláda, ale všichni museli být potichu a nahlas říkat a psát, jak je to nejlepší ze všeho. Proto jsme čekali, až to skončí. A pak jsme se těšili, že si svobodně vybereme nejlepší z nás a ti to budou dělat, jak nejlépe umí. A zde jsme zpátky u toho prvního tajemství: Jak to, že každý, nejen politikové, to chtějí dělat dobře, ale nakonec to dělají - děláme špatně. My všichni, nejen ti, které vidíme v televizi, nejen ti, o kterých čteme, nejen oni, ale i my, i já, všichni jsme nakloněni ke hříchu. To je to hrozné tajemství.

4. Na co můžeme čekat?

Naštěstí platí to tajemství víry celé: že Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného Syna a on nás svou smrtí a vzkříšením zachránil. To zvěstujeme, to vyznáváme a na jeho příchod čekáme. A v evangeliu jsme slyšeli, že přijde s mocí a slávou. A v katechismu na základě dalších míst z Písma čteme, že přijde a obnoví všechno a bude nové nebe a nová země, kde bude přebývat spravedlnost.  A na to čekáme. Evangelium nám naznačuje, že to bude za napjatých okolností: Slunce přestane svítit, měsíc také, hvězdy budou padat, hvězdný svět se zachvěje. Někteří se tváří, že ví, kdy to přijde, už to barvitě popisují a dokonce navrhují, jak se na to máme připravit. Po té sovětizaci před 23 a více lety teď přišla amerikanizace. Však ta anglická slova znáte, samé hrůzy, samé napjetí, schválně to říkám česky. A zavádí se to i do různých náboženských článků a časopisů. Bude to jistě napjaté, ale nikdo neví, kdy to přijde. Ani staří Májové ani Keltové to nevědí. To jen pár chytráků vydělává na tom, že tisknou a draze prodávají jejich báje. Neví to nikdo, ani Pán Ježíš jako Syn člověka po té lidské stránce to nevěděl. Každý, kdo vám dává nějaké přesnější zprávy, si je vymýšlí. Nemusíte mu věřit a a ni mu věřit nesmíte.

Závěr:

Co my teď?

Můžeme čekat na příchod Pána Ježíše, který přijde s velikou mocí a slávou. Můžeme čekat s důvěrou v tajemství  Boží lásky. Když jeho smrt zvěstujeme a jeho vzkříšení vyznáváme, můžeme s radostí čekat to, čeho se na zemi nedočkáme v žádném čase, že totiž Pán Ježíš přijde a  obnoví všechno a bude nové nebe a nová země, kde bude přebývat spravedlnost. Nastane to za okolností, které asi nebudou jednoduché, asi si to vůbec nemůžeme představit. Snad se můžeme, na toto tajemství víry a Boží lásky,  snad se opravdu na příchod našeho Pána můžeme aspoň trochu těšit. Amen.

Úvod:

Na začátku mše svaté jsem vás vyzval, abyste se zamysleli nad sebou a mohli se s čistým srdce zúčastnit tajemství eucharistie. Uprostřed mše svaté řeknu Tajemství víry a vy odpovíte jak jste zvyklí.

Bez tajemství to nejde ani při mši svaté, ani v životě.

1. Hrozné tajemství člověka:

A největším tajemstvím je člověk. Jak to, že každý z nás to chce dělat dobře, má nejlepší plány a pak to dopadne špatně. To je tajemství. My to vidíme na různých politicích, sportovcích, možná i na našich spolupracovnících, ale ono to platí o každém člověku, i o tobě, bratře a sestro, i o mně.  I svatý Pavel to přiznal: Chci dělat dobro, ale nakonec dělám zlo.  A to je veliké tajemství, protože když Pán Bůh stvořil svět a pak stvořil člověka, viděl, že to je dobré. Jak to, že to končí zle. Ďáblovou závistí přišel na svět hřích a jeho následky, nemoc, bolest a smrt. Ďáblovou vinou je naše přirozenost nakloněná ke hříchu. A to je tajemství.

2. Tajemství víry:

Je však i jiné tajemství, právě tajemství víry. Já to řeknu a vy odpovíte. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme. Skutečně je velikým tajemstvím Boží lásky, že Bůh poslal svého Syna a on za nás zemřel - jak zvěstujeme a pak vstal z mrtvých, jak vyznáváme.  A pak dodáme: Na tvůj příchod čekáme.

3. Na co však opravdu čekáme?

A na co jsme  čekali před 23 lety v listopadu 1989, jak si víc jak 50 procent z nás může vzpomenout. Čekali jsme, že to bude lepší. Všichni a upřímně. Upřímně si musíme říci, že na hřišti se pěkně hraje, když všichni musí  dodržovat pravidla, když jsou hráči šikovní, když si každý může zahrát, když se dávají góly, když mají diváci dost občerstvení. Ale není to ono a nemůže to být nikdy ono, když je hřiště obehnané plotem z ostnatého drátu a u dvířek stojí hlídači s kulomety. A tak to bylo.

Nemůže to být dobré, když se třeba v rodině nebo v práci musí říkat, že ona/on/ to dělá dobře a všichni vidí, že to není pravda, že to dělá špatně, že by to mělo být úplně jinak. Všichni věděli, jak divně to vede ta naše strana  a vláda, ale všichni museli být potichu a nahlas říkat a psát, jak je to nejlepší ze všeho. Proto jsme čekali, až to skončí. A pak jsme se těšili, že si svobodně vybereme nejlepší z nás a ti to budou dělat, jak nejlépe umí. A zde jsme zpátky u toho prvního tajemství: Jak to, že každý, nejen politikové, to chtějí dělat dobře, ale nakonec to dělají - děláme špatně. My všichni, nejen ti, které vidíme v televizi, nejen ti, o kterých čteme, nejen oni, ale i my, i já, všichni jsme nakloněni ke hříchu. To je to hrozné tajemství.

4. Na co můžeme čekat?

Naštěstí platí to tajemství víry celé: že Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného Syna a on nás svou smrtí a vzkříšením zachránil. To zvěstujeme, to vyznáváme a na jeho příchod čekáme. A v evangeliu jsme slyšeli, že přijde s mocí a slávou. A v katechismu na základě dalších míst z Písma čteme, že přijde a obnoví všechno a bude nové nebe a nová země, kde bude přebývat spravedlnost.  A na to čekáme. Evangelium nám naznačuje, že to bude za napjatých okolností: Slunce přestane svítit, měsíc také, hvězdy budou padat, hvězdný svět se zachvěje. Někteří se tváří, že ví, kdy to přijde, už to barvitě popisují a dokonce navrhují, jak se na to máme připravit. Po té sovětizaci před 23 a více lety teď přišla amerikanizace. Však ta anglická slova znáte, samé hrůzy, samé napjetí, schválně to říkám česky. A zavádí se to i do různých náboženských článků a časopisů. Bude to jistě napjaté, ale nikdo neví, kdy to přijde. Ani staří Májové ani Keltové to nevědí. To jen pár chytráků vydělává na tom, že tisknou a draze prodávají jejich báje. Neví to nikdo, ani Pán Ježíš jako Syn člověka po té lidské stránce to nevěděl. Každý, kdo vám dává nějaké přesnější zprávy, si je vymýšlí. Nemusíte mu věřit a a ni mu věřit nesmíte.

Závěr:

Co my teď?

Můžeme čekat na příchod Pána Ježíše, který přijde s velikou mocí a slávou. Můžeme čekat s důvěrou v tajemství  Boží lásky. Když jeho smrt zvěstujeme a jeho vzkříšení vyznáváme, můžeme s radostí čekat to, čeho se na zemi nedočkáme v žádném čase, že totiž Pán Ježíš přijde a  obnoví všechno a bude nové nebe a nová země, kde bude přebývat spravedlnost. Nastane to za okolností, které asi nebudou jednoduché, asi si to vůbec nemůžeme představit. Snad se můžeme, na toto tajemství víry a Boží lásky,  snad se opravdu na příchod našeho Pána můžeme aspoň trochu těšit. Amen.

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 19. listopadu 2019

svátek má Alžběta

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU