Závěrečná tečka - NÁROD SOBĚ

19.01.2019 - pěší pouť na Velehrad

 

Matici velehradské se s pomocí Boží a jistě na přímluvu Panny Marie, Matky Unie, podařilo vybudovat Poutní cestu růžence. Začíná u vlakového nádraží ve Starém Městě a vede až k bazilice na Velehradě. Navrhl ji Milivoj Husák z Lelekovic u Brna a z božanovského pískovce vytesal Josef Kozel z Klepáčova  u Blanska. Stála skoro 3 miliony a uhradila se tak, že na každé z 20 zastavení věnovali potřebných 135 tisíc jednotlivci, rodiny, farnosti nebo jiné právnické osoby. Pán Bůh zaplať napořád. Požehnal ji arcibiskup Jan Graubner v roce 2010.

Dalším úkolem, který Matice dostala, jsou kamenné sochy v průčelí poutního areálu. Zde bylo třeba uspořádat výběrové řízení, toho se ujalo Arcibiskupství olomoucké, které do komise samozřejmě pozvalo i zástupce Matice. Byl vybrán návrh brněnských autorů Vladimíra Matouška a Radima Horáka za necelých 700 tisíc. Matice pak vyzvala své členy a přátele k finanční pomoci.

Ukázalo se však, že to už je úkol nad naše síly. Složité je také vyhlášení veřejné sbírky. Proto se všech těchto starostí ujalo opět arcibiskupství a vytvořilo pro veřejnou sbírku zvláštní účet. Matice na něj uložila vše, co mezi svými členy vybrala, byla to zhruba třetina. Teď už se přispívá přímo na účet 44 33 66 22 / 0800 u České spořitelny. Z něj byly uhrazeny už tři dílčí faktury za 450 tisíc, takže jsme - Bohu díky - za polovinou.

Financí stále není dostatek. Proto jsme požádali o pomoc s propagací sbírky Televizi Noe a s ní navštívili autory díla. Natáčení proběhlo v Blansku ve venkovním atelieru kameníka Jana Leitgeba, který s autory návrhu spolupracuje. Sem byly přivezeny dva bloky vytěženého vyhnanovského pískovce. Vyhnanov není daleko od Božanova, jsou to všechno lomy kolem Hořic ve východních Čechách. Božanovský pískovec je hrubozrnný, ten z teprve nedávno znovu otevřeného lomu ve Vyhnanově naopak jemnozrnný. Božanovský pískovec má zrníčka písku stmelená vápencem, ten náš křemenem. Je tedy mnohem vhodnější, z velmi podobného druhu kamene jsou i proslulé Braunovy sochy v Kuksu.

Podle modelů a plánů, které dodala autorská dvojice, kameník průběžně pracuje na hrubé podobě soch. Autoři ji pak doladí. Podle jejich slov je ještě dost času, aby se dílo stihlo dokončit a instalovat při hlavní pouti už letos v roce 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila.

Jen ještě najít vhodný počet dárců. Proto vás, milí poutníci a ctitelé našich slovanských apoštolů, prosím o příspěvek na ten účet. Všem vám děkuji upřímným Pán Bůh zaplať.

Velkorysé opravy velehradské baziliky a celého areálu byly hrazeny z příspěvků EU, ministerstva kultury a Zlínského kraje.

Bude pěkné, když tyto sochy, které poutník uvidí jako první hned u vstupu a které jsou i závěrečnou tečku za celým dílem, věnují lidé přímo. A budou si moci hned u vstupu na poutní místo říci: Na tyto sochy jsem přispěl i já.

Tak se naplní heslo známé i odjinud: Národ sobě!

Poutníci, farníci i občané z vděčnosti našim věrozvěstům.

Jan Peňáz, předseda Matice velehradské

Martin Kučera, koordinátor sbírky a člen výboru Matice velehradské

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 14. prosince 2019

svátek má Lýdie

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU