Kronika poutníka 2018

25.08.2018 - pěší pouť na Velehrad

Start: 19.8. 2018 odpoledne v 5:05

STARÁ HRANICE Čech a Moravy

mezi Sirákovem a Újezdem u Cyrilometodějské lípy  s PŘEDÁNÍM STUHY se znakem Sirákova, kde je  krásně vyjádřeno vše o místě, na kterém jsme právě stáli: štít jako evropské rozvodí,  zemské znaky Čech i Moravy a barvy i symboly sirákovské kaple

 

Pozdrav p. Vlčka za Sirákov a sdružení, které vybudovalo celý areál na zemské hranici

Pozdrav starosty Újezda, první moravské obce

Pozdrav za rudolecké, na jejichž katastru jsme právě byli

89 poutníků vyšlo v 17.30, asi čtvrtina z diecéze Hradec Králové, pěšky z Jihlavy (30 km) došel D.N. a všechno si nesl sebou na zádech jako pravý poutník. Nesli jsme poutnický kříž O. Olivy a vlajku brněnské diecéze.

Ohlédli jsme se na západ a na obzoru viděli Vysoký kámen - kopec u Jihlavy blízko nájezdu na dálnici u Pávova - 661 m.

Vyjádřena možnost, že ODSUD se jednou také třeba bude putovat na západ, k sv. Prokopovi na Sázavě či k sv. Václavovi ver St. Boleslavi případně do Čihoště.

Na silnici se zpěv poutníků odrážel od obou lesních stěn po stranách a vytvářel nádhernou ozvěnu. Díky, Bože, Stvořiteli, za přírodu i za lidské nadání a schopnosti.

Když jsme vstoupili do matričního obvodu Nového Veselí, pozdravil nás pan starosta městyse.

V kapli v Újezdě - 15 let od jejího rozšíření, kde se lidé scházejí k modlitbám každou neděli od 1/5 do 1/1 - nás uvítal člen ERF p. Sáblík. I dnes zazněly modlitby a písně vedené  p. Karlem Štikarem a prosby o Ducha Svatého pro naše představené v církvi, představitele ve společnosti i všechny ve školství

Občerstvení - Pán Bůh zaplať, milé sestry z Újezda

Zastávka v N. Veselí ve dvoře, kde je známá chalupa na Vysočině a modlitba za všechny představitele, minulé i současné,

Zakončení v kostele - v 19,30 nás došlo 39

Te Deum, svatováclavský chorál, ale pro únavu jsme si dovolili zpívat v sedě

Všichni nám přáli, abychom dobře došli

Dej to Pán Bůh

 

Pondělí 20/8 sv. Bernarda

V N. Veselí jsme od p. starosty dostali 8. stuhu, vyšlo nás 23, od křížku za obcí pokračovalo 13, 

 občerstvení v Březí a Kotlasech, odpočinek v Radostíně, ve 14 jsme přišli do Netína, v 15.15 mše sv.

v občerstvení na faře, 31 nás pokračovalo do Laviček, modlitby a občerstvení, všem Pán Bůh zaplať.

Z Vítochova vyšlo 69, z Vranova nad Dyjí 63, celkově tedy 163

Do VM došlo 24, přespalo 12. Občerstvení bylo také, děkujem všem za vše.

Úterý 21/8

z VM 15 

 z Olešnice 67

ze Znojma 87

z Valče a Dalešic - poprvé v dějinách -  6

celkem 175

My:  dvojí občerstvení na Rudě

mohutné občerstvení v O. Bitýšce, Pán Bůh zaplať, holky z Bitýšky.

Už nás jde 24 i s p. starostou, který nás kousek doprovodí.

Díky o. Jiřímu za požehnání a zapůjčení počítače, na němž to píšu.

 

Pokračování díky p. faráři Martinovi (a počítači v Milonicích)

Středa 22/ 8

dnes začali svou pouť tito poutníci

z Brna 6

z Olomouce 10

z Prostějova (POZOR: to je pokračování etapové pouti z Levého Hradce) 13

všech  poutníků i s těmi, kdo začali už včera, celkem 204

Čtvrtek 23/8

znojemští vyšli z Blučiny, kde se k nim přidali poutníci z Brna a Valče  - 95

ze Křtin 26

z Ruprechtova 69 - spojili jsme se v Račicích a poobědvali v Rostěnicích. Pán Bůh zaplať, milí rostěničtí i pane předsedo.

olomoučtí 18

levohradečtí 14

v poledne - 222 

Bohu díky, andělům a svatým díky a zvláště Panně Marii, kterou stále prosíme o déšť.

Pán Bůh zaplať všem dobrodincům, za které se stále modlíme.

A šli jsme za pěkného větříku!

 odpoledne vyšlo z Ratíškovic (a Ostrovačičtí a okolní) 26 poutníků

Pátek 24/8

Znojemských s Valčí a Brnem 97

celá Vysočina 101

olomoučtí 19

etapoví z Levého Hradce 13

Tito se sešli na Klimentku, kde jsme prosili za vodu, vzývali Pannu Marii, ochránkyni Evropy a svaté slovanské apoštoly. Připutovala tam i sestra Jaroslava ze Slovenska. 

Ratíškovice a Říčany a Kounice ve farnosti Ostrovačice 24 

poprvé z Brankovic - 5 poutníků

Celkem 259 (před 17 lety nás na 1. pouti  bylo 244 a 1 z Uh. Brodu)

Odpoledne pršelo, na nás moc ne, ale když jsme přicházeli do Boršic, právě rozhlas svolával hasiče. 

Sobota 25/8

Brzy ráno vychází 8 poutníků z Uherského Brodu, 5 z Nedachlebic od nového kostela sv. Cyrila a Metoděje a jedna poutnice z Veselí nad Moravou.

Všech je nás tedy 273

I s poutníky, kteří za námi dojeli autobusy je nás kolem 400  poutníků

V Boršicích dává požehnání na cestu převor benediktinského kláštera v Sampore na Slovensku.

Setkáváme se v bazilice, kde počítací stroje zaznamenají, že do ní vstoupilo přes 800 lidí

Obnova zasvěcení, vstup do Společenství čistých srdcí, jeho členové vedou růženec, o. biskup Pavel Posád slouží mši svatou, pěkně a přesně připomene význam putování, rozliší cíl a cestu, všem poděkuje

Matice bělehradská nabídne se slevou jídlo a nápoje, na dvoře Stojanova gymnázia se předávají kříže, dnes poprvé i druhá ozdoba těm, kteří připutovali už po osmnácté (je nás 10). Předávání všech křížů, i když ochotné poutnice předem připravily seznamy, trvá hodinu, a to mně pomáhají rodná sestra, její dcera Ludmila a její vnučka Kateřina.

Krátká přednáška jáhna Kince o poslední papežské encyklice, svátostné požehnání vede Mons Jindřich Bartoš, čte při něm úvahu p. prof  P. Petra Piťhy o víře

Odjezd domů 

 

Bohu díky     

za počasí, za déšť i za to, že jsme překonali horko

za nohy, které nám dal a které nás donesly až sem

za dobré lidi, které nám poslal do cesty

Panně Marii díky za doprovázení na cestách

Andělům strážným díky za ochranu

Svatým Cyrilu a Metodějovi a jejich žákům díky za slovo života

 

Děkujeme všem, kteří nás poutníky přijali a po cestě nám pomáhali.

 

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 16. listopadu 2019

svátek má Otmar

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU