Žehnání zvonu, znaku a praporu - znak a prapor (ve Studnicích u Třebíče)

03.10.2019 - lidová zbožnost

ŽEHNÁNÍ OBECNÍHO ZNAKU A PRAPORU

Slovo Boží
z listu sv. Pavla Filipanům (2, 3-5)

Nic nedělejte z hašteřivosti nebo touhy po marné slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího než je sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Ježíš Kristus.

Slovo lidské - přímluvy:

1.) kněz:
Prosme za církev na celém světě: Ať je znamení kříže pro každého znamením naděje, že s pomocí Boží vše dobře dopadne.

2.) otec:
Prosme za náš světadíl: Ať dvanáct hvězd na vlajce Evropské unie všem připomíná apoštolské a křesťanské základy naší společnosti a ať na těchto základech společně stavíme věci nové.

3.) matka:
Prosme za naši vlast: V hymně zpíváme, že je to zemský ráj na pohled, ať si považujeme všeho krásného, co je kolem nás a neporušené to předáváme dalším pokolením.

4.) mladík:
Prosme za kraj Vysočina: Nachází se na pomezí Čech a Moravy, ať přispíváme k dobrému spojení starých tradic i nejnovějších vymožeností k prospěchu člověka po stránce duševní i tělesné.

5.) dívka:
Prosme za naši obec: Rak v jejím znaku nám připomíná čistotu, ať všichni zažijí, že čistota úmyslů i srdcí je základem šťastné lásky v rodinách.

6.) chlapec:
Prosme za všechny, kdo se u nás ve Studnicích narodili a zde vyrůstali: Ať se sem rádi vrací a osvěží tu se jako poutník u studánky.

7.) děvče:
Prosme za naše zemřelé, zvláště za ty, kteří nám činili dobře: Ať poznají hlubiny Božího milosrdenství a odpočívají v pokoji.

Slovo církve - žehnací modlitba:

Bože, v tobě má původ každé pravé společenství. Požehnej + všem, které spojuje toto znamení na praporu a znaku, aby byli nositeli jednoty, vzájemné pomoci a pokoje. Ať jejich práce a snahy upevňují ty hodnoty, které jsou ve shodě s tvou vůlí a s evangeliem tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


znakstudnic.jpg

Komentáře:

přidej komentář

Od 1.10.2019: Nejvíc se mi líbí, když se řekne, že kněz mši svatou

slouží. (36)

 

obětuje. (5)

 

slaví. (34)

 

předsedá jí. (1)

 

vykoná obřad. (0)

 

Nejsem schopen posoudit. (5)

 

celkem hlasovalo 81 lidí

předchozí ankety

Dnes je 23. října 2019

svátek má Teodor

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU