Svatý Mikuláš - Sv. Mikuláš L.P.2010 v kostele BM ve Slavkovicích - řeč sv. Mikuláše

22.11.2020 - lidová zbožnost

 

Pokoj vám, milé děti, pokoj i vám, drazí rodiče.


Vítám vás tady všechny přítomné - malé i velké, tatínky, maminky, dědečky, babičky a všechny příbuzné a známé. Rok s rokem se sešel a já jsem se tu mezi vámi opět objevil. Přišel jsem mezi Vás proto, abych vás potěšil svou přítomností. Přišel jsem také proto, abych vám připomenula povzbudil vás ať vytrváte v dobrém až do konce, protože kdo bude hodný a nebude zlobit, tak se určitě dostane do nebe, kde se spolu zase uvidíme. Přišel jsem také proto, abych vám tady rozdal dárečky, které jsem si pro vás nachystal. Mám dárečky jak pro hodné, tak i pro ty zlobivější děti.

 

Než začnu s rozdáváním nadílky, tak si trošku zopakujem své znalosti. Loni jsem se vás tu snažil naučit modlitbu před jídlem. Tak kdopak z vás si ji pamatuje? A kdopak z vás se ji také modlí před jídlem? Modlíte se vůbec před jídlem? Tak pojďte, zopakujem si modlitbu a kdo ji zapomněl, tak se ji zkusí naučit.

 

Bůh nám stále všechno dává - buď mu za to čest a chvála. - S velkou láskou živí nás - ať žehná i pokrm náš.

Děti, pojďte všichni za mnou. Pojďte a nebojte se. Stoupněte si tady před stupínek do presbytáře. A teď si vás ještě trošku vyzkouším. To víte, dárky zadarmo nikdo nedostane, protože to se nedělá. I v Bibli máte napsané „Kdo nechce pracovat, ať nejí". Já to pro Vás děti trošku upravím, protože vy do práce nechodíte a také ještě nemůžete moc pracovat. Já to upravím pro vás a to tak, že „Kdo se nechce učit, ať nejí" nebo třeba taky takhle „Kdo nic neumí, nic nedostane". Tak se ptám, můžu?

 

Kdo to byl svatý Mikuláš?

Byl biskupem. Proto má na všech obrazech biskupskou čepici (mitru) a hůl (berlu). Až do své smrti působil ve městě Myra, kde zažil pronásledování křesťanů.

 

Kde žil svatý Mikuláš?

Svatý Mikuláš se narodil před 1700 lety v dnešní Turecké republice. Pocházel z bohaté rodiny, ale měl soucit s lidmi, kterým se už tenkrát vedlo hůře.

 

Pomáhal lidem svatý Mikuláš? A jak?

Rozdával jim svůj majetek. Dělal to potají, protože nechtěl, aby ho za to chválili. Důležité pro něj bylo, že to ví Bůh. Ve svém městě se snažil všem pomáhat. Vypráví se o jednom tatínkovi, který byl tak zadlužený, že dokonce uvažoval o prodeji svých tří dcer do otroctví. Mikuláš se to dozvěděl a vždycky v noci přišel a hodil do jejich domku váček s penězi. Tak zachránil tři nevinné dívky, jejichž tváře byly krásné jako jablíčka. Proto ho malíři zobrazují s třemi jablíčky. Měl rád zvláště děti, snažil se jim dělat radost. Když měly svátek nebo narozeniny a rodiče jim nemohli nic koupit, přišel v noci k domu a za okno jim dal nějakou dobrotu. Nevědělo se přímo, že to je od něho, ale všichni to tušili.

 

Čeho nebo koho je patron svatý Mikuláš?
V mládí se vypravil na pouť do Svaté země. Pluli tam lodí a zažili přitom velkou bouři. Mikuláš se modlil a na jeho přímluvu Bůh bouři utišil. Proto je svatý Mikuláš vzýván jako pomocník od lidí, kteří jsou ohroženi vodním živlem, proto jsou jeho kostely v blízkosti řek (v Praze na Malé Straně i na Starém Městě) anebo mezi nimi - Velké Meziříčí a také mezi Malší a Vltavou v Českých Budějovicích.

 

 

Kdy zemřel svatý Mikuláš?

 Zemřel 6. prosince kolem roku 350. Proto má tento den svátek. Jeho tělo je dnes pohřbeno v kostele v Bari v jižní Itálii.

 

Tak vidím, že nějaké znalosti každý z vás má, tak se tedy pustíme do rozdávání dárků.  Ale ještě než s tím začnete, tak se ještě pomodlíme. Pomodlíme se proto, abychom Pánu Bohu poděkovali za to, že nás má rád, že se o nás stará, a že nám dává takové vzory svatých lidí, jako byl například i svatý Mikuláš. Pomodlíme se teď také proto, protože už vím, že jakmile dostanete dárky, tak se většina z vás otočí a rychle se ztratí a pak už Pánu Bohu v modlitbě ani nepoděkuje. A to se nedělá. Proto to poděkování modlitbou uděláme teď dopředu a všichni společně. A rodiče, babičky, dědové a všichni ostatní se k nám mohou přidat. Tak tedy začněme. Myslím, že je velice pěkné začít znamením kříže. Kdo to se mnou udělá? (sám Mikuláš udělá pěkný kříž levou rukou kvůli dětem, které ho pozorují. Proto si před tím musí dát berlu do své pravé ruky. Kříž se dělá stejně, zakončí se u téhož ramene, kterou rukou se kříž dělá.)
 Mikuláš, andělé (i kněží, pokud je to v kostele, se obrátí k oltáři a všichni) se modlí Otče náš

Pak se rozdávají dárky: kněz čte jména, děti přicházejí, Mikuláš udělá nejprve každému palcem své pravé ruky křížek na čele, anděl dítě pohladí a předá dárek. Nedá ho však dříve, dokud dítě nedostane požehnání.

Na závěr:

 

Vidím, že všechny dárky jsou již rozdané. Nyní se tedy rozejdeme a půjdeme domů.

 A večer před spaním nezapomeňte v modlitbě poděkovat i našemu nebeskému Otci za to všechno, co jsme od něj dostali a čím nás obdaroval. Neustále musíme opakovat slova modlitby:

Bůh nám stále všechno dává - buď mu za to čest a chvála. S velkou láskou živí nás - ať žehná i pokrm náš.

A nyní než odejdu Vám dám ještě jednu radu na konec. Venku na vás čekají čerti, ale ten kdo byl celý rok hodný a nezlobil se jich vůbec nemusí bát. A pamatujte si, že od čerta nepochází nikdy nic dobrého, proto i kdyby vám sebehezčí či milejší čert nabízel nějakou sladkost nebo dobrotu, neberte si ji, určitě v tom bude nějaká čertovina. Od čerta nepochází nikdy nic dobrého.

 

Mějte se tu pěkně.

 ZBYTEK VĚTY VYNECHAT a já s anděly odejdu zpět do nebe. AŽ SEM VYNECHAT

Doufám, že nebudete zlobit a budete hodné, abychom se tu mohli za rok zase sejít. Těším se s vámi za rok naviděnou. Ještě požehnání na cestu - „Požehnej nás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý. Amen."

Přitom dělají velký kříž na sobě, pouze Mikuláš dělá kříž nad lidmi, prvně shora dolů a pak zleva doprava. Pak spolu s knězem všichni poklekají a odcházejí.

S Pánem Bohem milé děti a s Pánem Bohem drazí rodiče.

Komentáře:

Co dát do pytlíčku? | Jan - 12.11.2017

Do mikulášského pytlíku | jan - 30.11.2015

mikulas | misa - 22.11.2015

K fotografiím z roku 2007 | otec Jan - 6.12.2010

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.9.2021:

- (14)

 

- (3)

 

celkem hlasovalo 24 lidí

předchozí ankety

Dnes je 26. zaří 2021

svátek má Andrea

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT K DOBRÉMU ÚČELU vše z těchto stránek kromě rozpisu bohoslužeb (NEBOŤ TAM MOHOU BÝT NÁHLÉ ZMĚNY VYNUCENÉ NOVÝMI OKOLNOSTMI)