Dožínky, vinobraní atd - přímluvy a obětní dary - v Borech a okolí

07.09.2019 - lidová zbožnost

Při mši sv. po vyznání víry:

Kněz:

Člověk jako bytost tělesná i duchovní potřebuje potravu i milost Boží. Proto děkujeme za vše, co se nám urodilo na polích, zahradách a vinicích, za to, co nám bylo v chrámu Páně darováno pro duši. Neplatí totiž a nikdy ani neplatilo heslo dřívějších mocipánů: "Když zasejete a dobře pohnojíte, musí to vyrůst a je zbytečné se modlit."

Naopak, máme prosit za úrodu a zvláště za ni máme poděkovat.

 

Jednotliví lektoři:

 

Přinášíme ti, Pane, tento chléb, náš každodenní pokrm za všechny služebníky církve, aby nás sytili chlebem věčného života a Božím slovem.

p8310023.jpg

Přinášíme ti, Pane, toto ovoce, plody našich stromů, za ty, kdo vedou lidskou společnost, aby nám vždy ukazovali správný směr.

 

Přinášíme ti, Pane, tuto zeleninu, plody naší země za všechny nemocné a trpící, abys je na pozemském putování posiloval nadějí na nebeský domov.

p8310024.jpg

Přinášíme ti, Pane, tento věnec z obilí, které vyrostlo na polích naší farnosti, za celé naše farní společenství, abychom spolu žili svorně a dovedli si odpouštět.

p8310028.jpg

Přinášíme ti, Pane, tento med, který připravily ze sladkých šťáv květů pilné včely, za všechny narušené a rozpadlé rodiny a manželství, aby se s tvou

pomoci vrátily ke své první lásce a jednotě.

 

Přinášíme ti, Pane, tyto květiny, dary našich zahrad, za naši mládež, aby se všichni mladí lidé nadchli pro pravou krásu a zamilovali si pravdu, kterou jsi ty sám.

p8310027.jpg

Přinášíme ti, Pane, tyto koláče, které jsme díky tvým darům mohli doma upéci, za naše děti, aby si vždycky vážily toho všeho, co máme od tebe a využívaly toho k dobrému a chránily přírodu.

 

 

Kněz:

Ujmi se nás a spas nás, Bože, smiluj se nad námi a ochraňuj nás svou milostí. Shlédni na přesvatou, přečistou, nade všechny požehnanou a slavnou Paní naši, Bohorodičku a vždycky Pannu Marii, a na všechny svaté, kteří se za nás přimlouvají, a vyslyš nás, když sami sebe i jeden druhého s celým svým životem odevzdáváme tvému Kristu. Neboť tobě patří všechna sláva a čest a klanění nyní i

vždycky a na věky věků. Amen.

 

 

 

Komentáře:

děkuji | Eva, Znojmo - 14.9.2010

Děkuji za námět | Holeš - 19.9.2009

Děkuji | Jiřina Chud. - 3.9.2009

Díky | Pavel D. J. - 14.9.2008

zobraz komentářepřidej komentář

Od 1.10.2019: Nejvíc se mi líbí, když se řekne, že kněz mši svatou

slouží. (36)

 

obětuje. (5)

 

slaví. (34)

 

předsedá jí. (1)

 

vykoná obřad. (0)

 

Nejsem schopen posoudit. (5)

 

celkem hlasovalo 81 lidí

předchozí ankety

Dnes je 23. října 2019

svátek má Teodor

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU