NJ ve Vel. Meziříčí v úterý 15.1.2018 v 17 h.

08.01.2018 - ostatní poutě

Milí přátelé!

Děkuji za blahopřání k Vánocům a do roku 2018.

Vyprošuji Vám u Všemohoucího Otce vše po čem toužíte, o čem sníte a co Vám a Vašim blízkým bude k trvalému prospěchu.

Nejlepší a nejradostnější dar je DAR.

V přílohách máte zpravodaj NJ s pozváním od Mons. Petra Piťhy- muže, kněze, vlastence, ctitele sv. Anežky, který nás vybízí k ochraně daru svobody, který jsme od Boha dostali v roce 1989. 

Václav Havel, když v roce 1990 vítal v naší osvobozené zemi sv. Jana Pavla II., mluvil o zázraku.

Pokusme se svými modlitbami a svým činem o další zázrak v naší milované zemi:  PF 2018.

Všem Vám a Vašim drahým žehnám - Váš jáhen Ladislav

Nový Jeruzalém č. 1/2018

                                 Zpravodaj  pro 217. prosebnou mariánskou pouť,

která se bude konat (dá-li Pán Bůh) ve Velkém Meziříčí - v úterý 16. ledna 2017 v 17 hod.

                     Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb  v Olešnici.

  Ve středu13. prosince přijelo a přišlo na pouť NJ do Olešnice čtyřmi autobusy, auty a pěšky přes 400 poutníků. Svátost smíření udělovalo 13 zpovědníků - Pán Bůh zaplať za jejich obětavou službu.         Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:

1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání   2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních    

   3) o vzrůst víry v našem kraji                            4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách      

      5) o život těla a duše pro všechny počaté děti      6) na smír za hříchy celého světa

Kázání Mons. Martina Holíka  na pouti NJ v Olešnici:

Máme – milí – před očima několik KVĚTŮ do kytice našeho adventního úsilí žít čistým srdcem a velikou a radostnou nadějí.  Když je nás tady více – nebo vás více starších – a víme, jaká různá trápení na člověka různě přijdou – jak je člověk sám, nemá mu, kdo říct: „Dobrou noc.“ Máme různá zklamání – dělali jsme co jsme mohli – a děti nebo vnuci se nevyvedli, tak jako jsme si představovali.  Jsou tady ty různé havárie nesplatitelných hypoték.  Je tady velká neurvalost mezi lidmi, která se rozmáhá.  Co má člověk dělat?  A my sami cítíme, že je to buď Bůh přímo a nebo také skrze někoho, kdo malou škvírkou světla řekne:  „Já tě mám rád.  Tenhle člověk se na tebe usmál, tenhle tě vzal za ruku, tenhle ti řekl dobré slovo, přesně to cos v tu chvíli potřeboval.  A tak k tomu nám slouží Církev, abychom se také opírali a jeden krásný KVĚT je svatá Lucie.  Syrakusy 305, Dioklecián, pronásledování, hrob objeven, velká úcta k této světici, že se dostala i do prvního římského kánonu v misálu.  Další krásný KVĚT - obraz je Panna Maria v Guadalupe a ten, který ji viděl a s ní mluvil – svatý Jan Didak, který  měl před pár dny narozeniny pro nebe.  To bylo 1531 – bílí dobyvatelé a  teď tam jsou mexičtí Indiáni – v dospělosti uvěřil, i s manželkou se nechal pokřtít,  a chodil přes kopec na mši svatou.  Když byl jednou na tom kopci, objevila se Panna Maria a řekla: „Já chci zdejší lid těšit, chci ho chránit, chci být s ním. Jdi prosím tě za otcem biskupem a řekni, ať je tady postavena kaplička.“  On jde za otcem biskupem a on logicky řekne:  „Dej důkaz Jane.“  Jan jde a Panna Maria říká: „Natrhej kvítí. V zimě žádné není, ale tamhle za tou skálou je.“  Jan objeví to co v zimě růst nemůže, donese květy a  donese  jí to  k nohám.  Ona z toho má radost, jako žena a říká: „Děkuji, ty jsi hodný.  Vezmi to a dones biskupovi, jako důkaz.“  On sundává svůj papyrový plášť, zabalí do něj ty květy a donáší to k biskupovi.  Když ty květy vybalí – naráz úžas – na vnitřku toho pláště je celý výjev toho setkání Marie s tím Janem.  Ne jakoby ho on namaloval, když stál před ní,  ale jako by ona si udělala fotografii.  Maria si dělá fotku mého srdce. Záleží jí na mě. A tak to tomu Janovi změnilo zbytek života o on se dožil úžasných 72 let – na tehdejší dobu.  Ve službě toho chrámu, který byl větší a větší a dnes je to asi největší poutní místo světa.  Až do 20. a 21. století nám Bůh uschoval takovou legrácku:  že rentgenovými tomografy a atomovými rozbory zjišťujeme, že v každém milimetru čtverečním zorničky toho výjevu Panny Marie na látce, která má životnost 50 let – teď už pět set let je ta barva stále čerstvá – je celý ten obraz v každém milimetru čtverečním.  Panna Maria si udělala fotku mého srdce.

Pak mám třetí KVĚT do té kytice a to je svatý otec František, který za pár dnů dosáhne 81 let.  Kolik čerstvosti, kolik chuti, kolik radosti je v tomto muži.  Co všechno prožil.  Mám opravdu obrovský zážitek, když on jede do země, kam by si asi nikdo z nás netroufl jet – ten Nyanmar, dříve  Barma. Víte, že tam muselo uprchnout třičtvrtě milionu lidí, kteří patřili k etnické skupině a jakési náboženství, jakási odnož islámu a vyháněli je většinoví budhisté.  Třičtvrtě milionu lidí, kteří přešli  do mimořádně chudé země – do Bangladéže – a ona je přijala.  A on přijíždí za nimi a říká:  „Já se vám omlouvám za celý svět. Já vás prosím za odpuštění, že vás vaši spoluobčané vyhnali z vaší rodné země.  Já se stydím.“ V tu chvíli je František svědomím celého světa, i svědomím mým.  Dohlédne ve své roli dál než já.  Já mohu přitakat jenom tím, že  pošlu někam pětistovku a řeknu: „Snad se v této části světa pomůže.“  On nám vlastně připomíná, že jsme jen poutníci na této zemi.  Tak jako do toho Babylonu, když už se končilo to zajetí, posílá Bůh Izaiáše a on:  těší, chlácholí, laská svůj lid.  A říká – zase to bude dobré, zase se vrátíte do své země, zase bude obnoveno všechno co vás spojuje. A je to váš Bůh, který vás spojuje.  A tak je to krásné, že dodnes platí – a to jsou ty malé škvírky, skrze které my docházíme radostné naděje a ukazujeme také druhým lidem, že jsme stejní hříšníci, stejně chybující, ale máme víc naděje.  Víc radostné naděje, víc chuti milovat, víc odvahy odpouštět.  A že to není jen tak.  Stále znovu platí, to co řekl Ježíš:  Pojďte, ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občerstvím.  Mé jho netíží, mé břemeno netíží. Když půjdete ke mně, tak to všechno bude pravda.  A tak se z toho, milí, těšme.

Blahopřání farníků z Olešnice:  Otče Martine, dnes je to přesně třicet let, co jste byl vysvěcen na kněze – chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši obětavou kněžskou službu – nejen za nás olešnické farníky, ale také za poutníky Nového Jeruzaléma a posluchače radia Proglas, protože Váš kněžský život je především spojen s tímto rádiem. A do dalších let Vám přejeme hodně Božího požehnání, ochranu Panny Marie a hodně spokojených a štědrých posluchačů.

Otče Martine, protože Tvůj život je také spojen s táborem Radost v Orlických horách, děkujeme Ti za všechno co jsi  dělal, děláš a budeš dělat pro toto středisko.  A protože práce pro Církev nepřináší jenom radost, ale také bolest a neuznání, přejeme Ti, aby radosti bylo ze všeho nejvíc.

 Odpověď otce Martina:  Mockrát děkuji za toto přání.  V Olešnici se narodila moje maminka – katechetka, která přivedla s tatínkem na svět tři kluky.   Ještě tady žije moje tetička a strýček.   

    Ještě bych se chtěl rozdělit o radost z kněžství se svatým otcem Františkem:  dnes je to přesně 48 roků, kdy byl také on vysvěcen na kněze.  To datum máme společné.  Mimochodem – na biskupa byl vysvěcen přesně v den mých narozenin. Tak to je takový jakýsi Boží humor. 

     Chci moc poděkovat všem kněžím, kteří lemovali mou cestu – byl to určitě nezapomenutelný František Kšica.  Jako malí kluci jsme ministrovávali v tomto chrámu svatého Vavřince a dívali se na obraz člověka, který se nebál obětovat své tělo, protože nechtěl opustit Krista. Takže díky všem.  Ještě mám jednu prosbu. 

     Nezapomínejme na prosbu za budoucího presidenta naší země.  Když jsem z Brna odjížděl, tak ještě probíhala debata všech  prezidentských kandidátů – byli přítomni všichni – všech osm – kromě toho současného, který se nezúčastňuje předvolebních klání – a moc bychom si přáli, aby to byl jeden z nich.  Dostal jsem zprávu – těsně přede mší svatou, že ty otázky byly velmi pěkně mířeny k víře, křesťanům, k věcem, které přesahují člověka.  Ten pořad jsme uschovali jako živý a odvysíláme ho jako živý – to znamená, nic v něm nevystříháme – v reprízách a bude na našem webu k přeposlechnutí kdykoliv.  (www.proglas.cz). Moc naše země potřebuje toho, kdo říká: „Potřebujeme být klidnější, vděčnější, sjednocenější, vzájemně si schopni odpouštět.

    Vidím to na svatém otci, když on říká: „Církev ať není tou co říká – smíš x nesmíš, dobře x špatně, ano x ne, ale odstupňovat, rozlišovat, věnost se každému.“  Ano může to být spojeno s mírným zmatkem, třeba doktrinálním, ale proč ne.  Ježíš s láskou pohleděl a řekl: „Jdi, odpouštím ti  a už nehřeš!“      Nejprve  odpouštěl a pak vznesl nějakou podmínku.  Ať je toto i naše cesta. Děkuji moc za tuto možnost se takto shromažďovat a že jsme v tomto společenství rádi.

Po zaplacení autobusů a nutné režie zůstalo 6 081 Kč, které jsme darovali nadaci Andělský strom zřízenou Mezinárodním vězeňským společenstvím – na nákup vánočních dárků pro děti vězněných  osob.  Pán Bůh zaplať všem dárcům. Poděkování patří také místnímu faráři otci Tomáši Šímovi a všem farníkům z Olešnice, kteří celou pouť velmi dobře a obětavě organizačně připravili. Díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.

 

Volba presidenta republiky 2018.  Máme devět kandidátů.  Vím koho volit rozhodně nebudu, ale donedávna jsem nevěděl, koho volit budu.  Nedávno jsem  musel do Prahy.  A tak jsem si říkal, že se poptám, těch, kteří a) skutečně milují  naši vlast,   b)mají obavu o ztrátu drahocenné svobody,    c) kteří se dotýkají nejvyšších politických pater a za d) kteří takřka všechny kandidáty dobře znají a ví co se od nich dá v případě jejich zvolení očekávat. Všichni mnou dotázaní  se shodli na jedné osobě:  Pavel Fišer.  A tak Vás touto cestou prosím - běžte k volbám a pokud nemáte vybraného svého kandidáta - dejte hlas tomuto muži. A v tomto smyslu můžete s klidným svědomím poradit nerozhodnutým.  jL

 

Rozhodl jsem se volit a podpořit volbu Dr. Pavla Fischera (Nepleťte si ho s bývalým premiérem Janem F. 2009 - 2010)

Mám k tomu své důvody:  

 • Je odborně dokonale připraven. Profesor Drahoš je skvělý akademik, ale není politik

 • Manželé Fischerovi jsou stateční, rozhodní, obětaví, soustavní a pracovití lidé s velkým pochopením pro nejpotřebnější z nás. Dosvědčili to tím, že si proti nátlaku lékařů vynutili narození geneticky poškozeného dítěte. Toto dítě, které se nikdy nepostavilo na vlastní nohy a umělo říct jen několik málo slov, vychovávali doma, matka ho opouštěla jen, když bylo na operačním sále. Dochovali proti všem prognózám Vojtěcha do 19 let. Byli upozorněni, že další dítě bude s pravděpodobností 9:1 stejně postižené. Přesto mají další 3 zdravé děti.

 • Hájí rodinu jako základ společnosti

 • Hájí důstojnost člověka

 • Hájí českou národní kulturu a identitu

 • Hájí naši vlast jako pevně vymezené teritorium

 • Hájí křesťanské hodnoty, které garantují bezpečnost Evropy proti islámskému terorismu a multikulturnímu morálnímu rozkladu

 • Je střízlivě realistický, nehádá se, usiluje o sjednocení společnosti kolem zásadních hodnot

  Nevím, co víc bychom si mohli přát ve volbách, kde po letech nevolíme menší zlo, ale můžeme volit dobro

   

   

        Přehled míst, hlavních celebrantů, účelů a výsledků sbírek poutí NJ za rok 2017.

Místo

Hl. celebrant

Úmysl sbírky

Částka Kč

Vel. Meziříčí

P. P. Kafka

Fond Puls

            0

Lysice

P. M. Honig

Křesťané v nouzi (CSI)

      1 210

Křižanov

P. P. Šenkyřík

Chudí na Ukrajině

     15 851  

Měřín

Mons. V. Slouk

 Oprava kostela v Měříně

       4 471

Nové Veselí

P. P. Sobotka

 Farnost Hrádek u Znojma 

     14 041          

Jimramov

P. M. Kabrda

 Cenap

     13 071

Oslavice

P. P. Košulič

Betlém nenarozeným 

      3 802

Olešná

P. L.Kozubík

Děti z početných rodin - pěší pouť

     10 863

Radostín

Mons. J. Peňáz

 Domácí hospic Vysočina

      7 426

Bystré

Mons. J. Kajnek

 Centrum Božího Milosrdenství

      3 834

Trpín

P. M. Pitřinec

 Hospic sv. Anežky České v Č. K.

      1 000

Olešnice

Mons. M. Holík

 Andělský strom                                                                         

      6 081              

Děkuji dobrodincům, kteří svým dodatečným darem dorovnali  výsledek ztrátových sbírek na 0.

  2000 – 90 000 Kč            2001 –  121 400 Kč            2002 – 164 000 Kč        2003 – 189 020 Kč

  2004 – 168 830 Kč          2005 -   178 160 Kč           2006 – 246 900 Kč        2007 – 263 681 Kč

  2008 – 189 948 Kč          2009 -   150 948 Kč          2010  - 101 943 Kč        2011 -  161 328 Kč

  2012 -  125 618 Kč          2013 -     90 271 Kč          2014 –   52 951 Kč        2015     58 691 Kč

  2016 -     52 060 Kč         2017  -    81 650 Kč

 Náš společný dobrý skutek  za  patnáct  roků konání poutí NJ  2 434 448 Kč – všem poutníkům jménem obdarovaných - Pán Bůh zaplať.

 

 

Představení a rozhovor s P. Mgr. Jiřím Brtníkem, farářem v Tvarožné a Blažovicích – hlavním celebrantem poutě NJ ve Velkém Meziříčí:

Stručné představení – věk, dětství, mládí, studia, působiště

Bohem milovaní, když mi bylo téměř pět roků, chodil jsem s tatínkem po vesnici a zvonil klíči. Dostal jsem jako dar krásnou rodinu. Rodiče mi příkladem i modlitbou byli nástroji živé víry. Na konci osmiletého biskupského gymnázia jsem jasně cítil cestu, kterou pro mě Bůh připravil – kněžství. Mezi maturitou a seminářem jsem ještě využil roku volna ke zkušenostem a naučení jazyků v zahraničí, v Londýně jako pečovatel o děti a v La Salettě.

Otče  co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů?   

Zodpovědnosti, nezištnosti, lásce, žité víře, ale také zálibě v přírodě a v hudbě.  

Co bylo tím nejdůležitější  impulsem pro rozhodnutí stát se knězem?

Vzory výborných kněží a na druhé straně farností, které potřebovaly více péče, ale hlavně neviditelné, ale jasné Boží vedení.

Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější? 

Nejkrásnější je ten dar kněžského svátostného sjednocení s Ježíšem. Nejdůležitější je důvěřovat mu, vzdát se sebe a poslouchat jeho.

Co může věřící člověk dělat pro to aby vzrostla víra v jeho okolí?

Též se vzdát sebe (ve smyslu dát na první místo Boha a tím i bližní) a modlit se, což je vlastně téměř to samé.

Mohl byste nám  přiblížit úmysl sbírky, která je dnes obětována na …(ze sbírky se hradí režie, autobusy a co zbude, tak se pošle tam, kam určí halvní celebrant)……….?  

 

Kde vás nejvíc „tlačí boty“? 

Tam, kde se dělám příliš velikým.

Na co se nejvíc těšíte? 

Na to, co má pro mě Pán připravené v dalších měsících, i když vím, že bych se měl více těšit na to, že bude Pán více chválen. Tak snad se to spojí.

Co Vám udělalo v poslední době radost?

Boží milosrdenství ke mně ve svátosti smíření.

Co je pro rodiny podstatné co potřebují, čím může církev rodinám pomáhat, jak to prožíváte ve své službě?

Kromě toho, co jsem řekl v otázce na vzrůst víry v mém okolí, což je základ i pro rodinu, je to každodenní osobní i společný život s Ježíšem a také doprovázení vysvětlováním dětem, proč děláme to a to v církvi, v modlitbě, v rozjímání a vzdělávání... Církev může pomáhat tak, že je to bude učit.

                

                                                                 Pozvánky.

FATYM zve na faru do Prosiměřic na duchovní obnovy exercičního typu v roce 2018.  Začíná se vždy ve čtvrtek v 18:00, zakončení v neděli ve 14:00.S sebou: spací pytel nebo deku, Bibli, poznámkový blok a potraviny do společné kuchyně. Cena: 300 Kč (vzhledem k skutečným nákladům budeme vděční i za případné dary navíc). Přihlášky: ŘKF Náměstí 20, 671 03 Vranov n/D, e-mail:  marek@fatym.com, telefon 515 296 384.     Nabízíme:  18. – 21. 1. – Soluňáci – P. Marek Dunda – téma: To je výzva;    1. – 4. 2. – Marianky střední – P. Marek Dunda – téma: Viděli jsme Pána;  8. – 11. 2. – ženy – jáhen Ladislav Kinc – téma: Duchovní boj;  15. – 18. 2. – muži – jáhen Ladislav Kinc – téma: Duchovní boj;   22. - 25. 2. – Marianky malé – P. Marek Dunda – téma: Mám cíl;    1. – 4. 3. – ženy – P. Milan Plíšek – téma: Hovory o víře;    15. – 18. 3. – maminky Marianek a Soluňáků – P.Marek Dunda – téma:  Milosrdný neváhá;

12. – 15. 4. – Marianky dospělé – P. Marek Dunda – téma: PTNT.

 

 Plán  poutí na rok  2018:  8. 5.   poutní výlet rodin s dětmi

                                            20. – 22. 7.  – Západní Čechy II. 

                                            20. – 25. 8. -  XVIII. pěší pouť na Velehrad

                                            8. 9.  – XV. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka  

 

   Plán konání prosebných putovních mariánských poutí NJ rok  20187 a výhled na 2019:

2018           13. březen      Křižanov

                   12.duben  Měřín   14. květen Bohdalov  13.červen Žďár I.                  

                   12.červenec Křoví (Lísek)    13. srpen Olešná           13. září Pavlov

                  11.(15.) říjen Velká Bíteš       13. listopad Jámy  13. prosinec Olešnice

2019           leden  Velké Meziříčí     únor Lysice              březen      Křižanov

                   duben                           květen Nové Veselí       červen      Jimramov

                   červenec                      srpen                    září           Radostín

                   říjen                     listopad                       prosinec  Olešnice

Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno heslem – kdo dřív přijde -  . . . . . . .    

 

Srdečné pozvání na 218. pouť NJ – v úterý 13. února 2018  v  17 hodin do Radešínské Svratky – hlavní celebrant  P. .

 

Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20. 1. 2018. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.       

 

Zpravodaj NJ sestavuje, vydává, o Vaše modlitby prosí a všem čtenářům žehná –   jáhen Ladislav Kinc, 59264 Prosetín 79, tel č. 516 463 315, 606948970, kinc@dieceze.cz

 

Komentáře:

přidej komentář

Čerti a další příšery v průvodu sv. Mikuláše jsou

zajímaví. (6)

 

odporní. (13)

 

nepostradatelní. (9)

 

nebezpeční. (9)

 

normální. (5)

 

zbyteční. (5)

 

celkem hlasovalo 47 lidí

předchozí ankety

Dnes je 15. prosince 2018

svátek má Radana / Radan

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU