XIII. hasičská pouť ve Křtinách 27.4.2014

27.04.2014 - promluvy

 

13. hasičská pouť, neděle Božího milosrdenství 27.4.2014 evangelium o odpuštění hříchů

 

Hasiči musí zůstat na místě požáru i když se nám neodborníkům zdá, že tam už nic nehoří. Doutnající žhavý popel dokáže své. Je vždycky nebezpečný.

Horší však může být i chladný popel a to po požáru všeobecně, protože teď nemyslím na spalování látek za přítomnosti kyslíku.

Je i žár vášně, v člověku vznikne skutečně požár.

Hasiči musí před zásahem všechno přesně pojmenovat a po zásahu všechno přesně popsat. I já se teď pokusím popsat jeden požár, i když nevím přesně, kde se stal.

Byli dva kolegové, měli stejnou práci v uměleckém světě. Každý byl ženatý a můžeme si říci, že tedy blízko sebe žila rodina pana A. a rodina pana B. Na stará kolena se pan A. strašně zamiloval do paní B. „My to bez sebe nevydržíme, ty jsi konečně ta pravá, s tou mou to nikdy nebylo ono." Známe to z laciných románů a špatných filmů, ale on to v té chvíli říkal vážně. „Já se k tobě nastěhuji a nikdo nebude rušit naši velkou lásku." Jak řekl, tak udělal. Dva kohouti na jednom smetišti však nemohou být, proto pan A. (ten zamilovaný) řekl svému kolegovi v práci, tedy panu B. „Budu bydlet u tvé ženy, hned se tam nastěhuji, formality počkají, ty můžeš bydlet v mém bytě. Tady máš klíče." Vzal je, co mu zbývalo.

Pan B. jde tedy večer s novými klíči do bytu, pro jistotu zazvoní, i když by si mohl otevřít sám. „Co tady chcete?" „Budu tady bydlet. Váš muž si užívá románek v mém bytě, a dal  mi klíče abych nemusel shánět hotel nebo ubytovnu." Když si paní A. představila, že by měla být v jednom bytě s cizím člověkem, nevydržela to, skočila z okna

Ty dva spaloval žár vášně a tady najednou skutečně byl chladný popel smrti.

Hříšné lásky jedné plavovlásky - to byl film. Kluci se už nemohli dočkat, až budou mít občanský průkaz a uvaděčka je bude muset pustit na tento mládeži nepřístupný film. Hřích je však vždycky něco zlého, požár, tragédie. Sobectví povýšené nade všechno a nad všechny. A největším tragédií je, když si to lidé neuvědomí. A ty, kteří takto jednají na filmovém plátně nebo na obrazovce, potichu obdivují a skrytě po tom touží. To je ten nebezpečný vnitřní žár a požár. A spáleniště a nakonec chladný popel.

Hasič musí být pro svou věc zapálen. Také ho musí stravovat vnitřní žár. A my obdivujeme ty nejmenší, jak je to baví, i ty starší, jak se jim věnují, jak pro hasičskou věc přímo hoří.

A vědí, že být hasičem znamená na prvním místě obětavost pro druhé, ochrana jejich života a jejich majetku. Také se pracuje s popelem ale úplně v jiném slova smyslu.

Pravá láska zahřívá, rozehřívá, ale nespaluje. to jen sobectví - i sobectví ve dvou - spaluje, ničí a nakonec vede k chladnému popelu smrti.

A co když si to uvědomíme, že i nám, že i mě takové nebezpečí hrozí.

O Pánu Ježíši čteme, že ho horlivost přímo stravovala, že hořel pro svůj úkol: zachránit lidské duše. Proto udělal všechno, šel dobrovolně i na kříž. Kéž by to platilo i o nás, jeho učednících. On si to přeje, on nám přichází na pomoc. Když chodil po Svaté zemi, uzdravoval na těle i na duši. Když vstal zmrtvých a získal tělo oslavené, přišel a uzdravuje dál. I lidské duše popálené hříchem. Proto dal  moc odpouštět hříchy svým apoštolům, jak jsme slyšeli v evangeliu.  Z popela nikdo nepovstane, co je spálené, už je skutečně prach. Z propasti hříchu je možné povstat, díky Pánu Ježíši, díky jeho oběti, díky poslání, které dal apoštolům.  I nám, i své církvi, i pro  nás hříšné. Abychom žili, jak jsem dnes slyšeli v evangeliu. Amen.

Komentáře:

přidej komentář

Místo trávníku vyholeného na minimum si pořídit květinové pásy či nějaké vyšší rostliny je

správná volba. (12)

 

drahý špás. (4)

 

moc práce navíc. (8)

 

nutné pro dobré životní prostředí. (13)

 

pěkný výmysl. (0)

 

Sám(sama) nevím. (4)

 

celkem hlasovalo 41 lidí

předchozí ankety

Dnes je 26. června 2019

svátek má Adriana

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU