Promluva na 13. v mezidobí "B"

28.06.2015 - promluvy

28/6 2015 - 13. v mezidobí "B"

 

O tom se ve slušné společnosti nemluví. Časté pravidlo, které řekneme malým dětem a které by se mělo dodržovat. i mezi dospělými, i ve sdělovacích prostředcích. Říkali to naši předkové, kteří neznali cizí slova, ale cítili, že se nemá dělat negativní reklama. Kéž bychom si více cítili i my.

Zdá se mě, že v dnešní společnosti jako by bylo neslušné mluvit o smrti. Všem přejeme zdraví a neřekneme až do smrti a vůbec už neřekneme  jak to zpívávali koledníci o vánocích: Přejeme zdraví štěstí mír po celé zemi a  po smrti Boží království.

Půjdeme tak proti proudu. A je to proud silný, to poznávají i lékaři, kteří se věnují starým lidem. Přijmou dědečka na oddělení, pečují o něj ze všech sil a on za pár dní v klidu umře. Příbuzní podají stížnost na nedostatečnou péči, že prý mohl žít o týden déle. Nevím, nevím, stejně by zemřel,  ale ptám se: A co potom? Pamatovali příbuzní také na duši. zavolali kněze, aby ho připravil na setkání s Bohem, aby mu nabídl možnost usmíření a uzavření života?

Bůh nechce smrt člověka, čteme to už ve Starém Zákoně  v knize Moudrosti 1,13 jasně, on nestvořil smrt, ale ďáblovou závistí přišla na svět. Církevní učitelé říkají, že kdyby první lidé nezhřešili, stejně by nežili tisíce let, ale ten přechod z pozemského života na věčnost by vypadal úplně jinak. Já dodávám, že možná jako usnutí, vždyť když spíte, také o sobě nevíte, většinou si tu chvíli ani nevybíráte, takže unaveni ne  a ne usnout anebo zase někdy se zavřou oči, kdy to člověk nejméně čeká, a dokonce ani nepotřebuje, třeba na silnici za volantem.

Přesto usínáme s tím, že s probudíme  a budeme odpočati. Asi tak to mohlo být v Božím plánu, který se v ráji zachovával. Lidé by se zřejmě umírali s tím,,že ukládají své tělo k spánku a že se probudí k věčnému životu.

To jsou však jen úvahy. Skutečnost je taková, že ďáblovou závistí přišel hřích na svět a on to opravdu tak ďábelsky vymyslel, že nás to špatné láká zatímco to dobré nám připadá je těžké a nezajímavé. Víme přece, že děti jdou do školky a hned po návratu umí sprostá slova., zatímco básničky se musí dlouho učit.

Bůh to tak nenechal, proto poslal svého Syna, který ukázal, že je Pánem nad  nemocemi, i nad těmi skrytými  i nad smrti. O tom mluvil, dcerušku Jairovu a další mrtvé křísil  a pak to sám ukázal svým vzkříšením.

Tak to je. A my to zvěstujeme a vyznáváme, zvláště v den vzkříšení, každou neděli. Tak to chceme, tak si to naplánujeme, mši svatou i o prázdninách i na cestách.

Zkusme to tak plánovat, když hovoříme o budoucnosti, o zdraví, o nemocech a nebojme se - i o umírání. A dodávám: i na pohřbech. K čemu je nám řečník, který tam vyjmenuje všechny funkce, které zesnulý měl a všechna vyznamenání, která dostal. Když byl pokřtěn, dostal milost zemřít a žít s Kristem. Když o tu milost přišel, dostal možnost se smířit ve svaté zpovědi a ve svátosti nemocných, prostě být zaopatřen. A o to jde. S tím počítejme, takhle se na to dívejme. Tím Božím pohledem. Bůh nestvořil smrt. On chce, aby vše bylo, aby jeho stvoření žilo. A Pán Ježíš, který žije a kraluje na věky věků, nám k tomu pomůže, živým i mrtvým! Proto  se můžeme těšit a dokonce si přát po smrti Boží království. A tomuto slovu se nemusíme vyhýbat. Proto: v té chvíli nejvnitřnější, kdy přichází při pozdvihování se k tomu hlásíme a vnitřně vyznáváme. Ježíši v tobě žiji, v tobě umírám tvůj jsem živý i mrtvý. To je tak pěkné, že můžeme dodat: Ježíši v tebe věřím, Ježíši v tebe doufám, tebe nade všechno miluji. Ať to tak je, ať se nám to podaří. Amen.

Komentáře:

přidej komentář

Místo trávníku vyholeného na minimum si pořídit květinové pásy či nějaké vyšší rostliny je

správná volba. (23)

 

drahý špás. (5)

 

moc práce navíc. (13)

 

nutné pro dobré životní prostředí. (19)

 

pěkný výmysl. (1)

 

Sám(sama) nevím. (18)

 

celkem hlasovalo 79 lidí

předchozí ankety

Dnes je 17. července 2019

svátek má Martina

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU