Promluva jáhna Ladislava na svátek Sv. Rodiny 2012

31.12.2012 - promluvy

 

Poklad manželství a rodiny.

V katedrále po udílení svátosti kněžství novokněží děkovali svému biskupovi za nezaslouženou milost. Jako výraz poděkování a úcty mu darovali kytici. Jáhen, který stál blízko při pohledu na kytici si v duchu rouhavě řekl: „No nazdar, to je koště." Biskup kytici přijal, chvíli se na ni díval, rozzářil se a řekl: „Děkuji, tak krásnou kytici jsem ještě neviděl. Je mě líto, že nemohu jít ke každému z vás a ukázat vám ji. Je krásná a dokonce jsou zde i kočičky."  Biskup otevřel rouhajícímu jáhnovi oči a snad i srdce. 

Bratři a sestry - to co uslyšíte - je také taková kytice, kterou jsem natrhal na Boží louce myšlenek kazatelů Božího Slova a událostí života. Duchovních otců, kteří svěřené duše milují a chtějí je skrze dar dobře žitého manželství a rodiny přivést do nebe.  Mnohým z vás se na první pohled možná líbit nebudou, ale mějte na paměti výše uvedený příklad a snažte se je přijmout očima víry, věřícím srdcem.

Pán Ježíš - pán a král pro svůj příchod na tento svět zvolil naprostou chudobu - jedno bohatství, poklad si neodepřel - rodinu. Když máš otce, matku, rodinu jsi nesmírně bohatý. Pokud tvůj otec matka, rodina mají víru, pak jsi bohatý dvojnásob.

 V jednom kostele jsem se podíval do Betlémské jeskyně a místo tří osob jsem tam uviděl jen dvě.  Kdo tam chyběl?  Svatý Josef. Tak je to mnohdy i v našich rodinách - chybí tam manžel a otec. Někdy uteče, utíká sám, jindy je vyhnán, vyháněn. Mnohdy - žel - i když je přítomen, jako by tam nebyl. Za malou chvíli budeme obnovovat před Bohem své manželské sliby - buď společně nahlas nebo sami v duchu.  Jsou to silná slova - odevzdání se, přijetí druhého člověka se vším co k němu patří, láska, úcta, věrnost,  nést dobré a zlé až do smrti,  nikdy tě neopustím.

K tomuto nám všem malá nabídka několika poučných textů. Když budete chtít tak na mé e-mailové adrese: kinc@biskupstvi.cz - si je můžete vyžádat.

Max Kašparů: 12 rad koho si do manželství nebrat (případně jak to s ním vydržet).

Ladislav Simajchl: 12 rad jak vychovat z dítěte zločince

Roman Kubín: 15 vědecky podložených důvodů, proč je nesezdané soužití (na hromádce, na psí knížku) špatné pro následné manželství a rodinu.

Různí autoři: Poznávací otázky pro kandidáty manželství. (Stále se doplňuje) 

Největším ničitelem, nepřítelem manželství  a rodiny je jedno z moderních náboženství - jájismus. Křesťané mají základní pravidlo života: Miluj Boha nade všechno a bližního jako sám sebe. Jájismus má také pravidlo:  JÁ;   jenom JÁ;  jenom a jenom - nikdo jiný jenom JÁ. 

Papežský kazatel P. R. Cantalamessa: Co mohou nejcennějšího dát rodiče dětem?  Víru.  Jak ji předat? Zásadní tajemství každé výchovy v evangeliu: Ježíš poslouchal své rodiče, protože jeho rodiče poslouchali Boha! K tomu jsou nutné dvě zásadní podmínky:

1. Zdravý duchovní život, který rodinu udržuje v Boží přítomnosti, v jeho světle a požehnání. Když říkáme duchovní život, myslíme tím osobní i společnou modlitbu, naslouchání Božímu slovu, přijímání svátostí, vzájemnou lásku a lásku k bližnímu.

 2. Další zásadní podmínkou je vzájemná láska a porozumění mezi rodiči. Největším darem, kterým mohou rodiče obdarovat své děti, je jejich vzájemná osobní láska.

Babička pláče v domově důchodců: „Proč mě sem děti dali, vždyť jsem jim dala všechno?" Právě proto.

Střípky ze života:

Kolik má mít katolická rodina dětí? Manželé mají svobodu a zodpovědnost před Bohem. Je na nich, ale je možné se zamyslet nad číslem 4 - jedno pro Pána Boha, jedno pro tatínka, jedno pro maminku a jedno pro ostatní (společnost).

Děti, kdy je maminka nejhodnější?  Nebudete tomu věřit - možná až později, ale maminka je nejhodnější, když je nejpřísnější.

Otec (jáhnův nedostižný vzor): Život bez víry v Boha si nedovedu představit. Mým cílem je obstát před Božím soudem, chci se sejít se svou ženou a dětmi v Božím království.  U věčného soudu budu odpovídat na otázku: Kde je tvoje žena a děti, které jsem ti svěřil?  Ne vždy se mně vše daří, ale to co ve své hlouposti nebo lenosti zkazím, Bůh doplní nebo napraví. Víra a zbožnost našich dětí - na kterou jsem hrdý - považuji za velký Boží dar a ne svou zásluhu.

Nedávno v naší zemi našlo ohlas tzv. Velké varování, proti kterému vystoupil moravský metropolita. Bratři muži, otcové - jedno vážné varování, s kterým by snad arcibiskup souhlasil - pokud se stane a Vaše žena bude toužit po dítěti (v dnešní antikoncepční době) neříkejte ne.  Vaše ANO k této touze se vyplatí  vám i  celé Vaší rodině.

Co dodat na závěr? Četl jsem nedávno s našimi nejmladšími knihu - román o životě Svaté rodiny: Ve stínu Otce.  Jako červená nit se celou knihou vine víra Matky Boží Panny Marie.  Vždy, když je sv.Josef v rozpacích a neví kudy kam, hrozí velké nebezpečí, Panna Maria pozvedá zrak k nebi a říká: ON ví,  ON pomůže.

Když půjdeme touto mariánskou cestou, cestou pokorné víry, věřím že naše manželství a rodiny budou nádhernými květy jedné překrásné kytice Kristovy Církve, světa naší krásné vlasti. Amen.

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Místo trávníku vyholeného na minimum si pořídit květinové pásy či nějaké vyšší rostliny je

správná volba. (27)

 

drahý špás. (6)

 

moc práce navíc. (13)

 

nutné pro dobré životní prostředí. (19)

 

pěkný výmysl. (2)

 

Sám(sama) nevím. (21)

 

celkem hlasovalo 88 lidí

předchozí ankety

Dnes je 21. července 2019

svátek má Vítězslav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU