Promluva jáhna L. na Svatou rodinu

30.12.2013 - promluvy

 

Manželství a rodina, sliby a jejich plnění.

Úcta, poslušnost, láska - tyto tři slova spojují poselství všech čtyř úryvků Božího slova o svátku Svaté rodiny.

Otče Pavle, bratři a sestry, milé děti!

Dříve než slavnostně pod vedením našeho duchovního otce obnovíme manželské sliby - uslyšíme několik otázek, myšlenek a výzev - povzbuzení. 

Na sv.  Štěpána  řekl pan president Vánoční poselství.  V něm se pochlubil splněnými sliby, které dal v předvolební kampani.  Za chvíli budeme obnovovat  manželské sliby.  Plníme je?  Kdybychom žili v manželství několik měsíců, tak jako je pan president ve své funkci, tak bychom asi s čistým svědomím a úsměvem mohli říct:  „Plníme a víc než na 100%".  

Když ale žijeme v manželství - roky, desetiletí - 

Plníme své sliby?  Vždy a za všech okolností?  

Plníme slib doživotní a naprosté odevzdanosti?  

            Slib naprostého a doživotního přijetí?  

            Slib lásky,  úcty, věrnosti? 

            Slib ochotného přijetí dětí a jejich výchovy podle 

            Božího zákona?

            Slib nesení  dobrého a zlého až do smrti?

            Slib vzájemného neopuštění se do smrti?

            Slib společné prosby, aby nám Pán Bůh pomáhal?  Při přednášce pro manžely ( v kostele bylo asi 200 lidí) jsem položil otázku:  Znáte ve svém okolí manžele, kteří jsou pro vás vzorem manželského života? Máte vzor pro život v manželství?  Po chvíli váhání se opatrně zvedlo sedm rukou.   Nemáme vzory - a nebo je nevidíme nebo o nich nevíme?  Divíme se a bolí nás, že mnoho mladých lidí nechce žít v manželství a žijí ve stavu smrtelného hříchu, tzv. na hromádce. Mají vzory, mají příklady - v nás? 

P. Ladislav Kubíček napsal o manželství knížečku:  „Manželství jako umělecké dílo."   

Mons. Jiří Mikulášek píše ve vánočním pozdravu:  „Boží Syn  si odepřel  bohatství a moc,  ale neodepřel  si prostředí rodiny.  I svoje  veřejné působení zahájil zázrakem při  oslavě  založení rodiny" 

Papež František k rodinám: „Rodina, aby mohla prospívat - musí žít tři slova: prosím, promiň a děkuji." 

Našimi vzory a pomocníky jsou svatí.  Je pravda, že je velmi málo společně blahořečených nebo svatořečených manželů. Většinou je to tak, že jeden se stane svatým, protože mu ten druhý nebe trápením pomohl - a i když se i ten druhý do nebe dostane,  svatozáře se mu zde na zemi nedostane.   Svatořečených manželských dvojic máme v Církvi málo na počet, ale zato velmi kvalitních.  Jeden pár má velmi blízko k naší vlasti. Jako příklad, vzor a pomoc nám může sloužit blahoslavený Karel Habsburský s manželkou Zitou.  

Jak žili své manželství, vedli svou rodinu?  Svou rodinu zasvětili Nejsvětějšímu Srdci Ježíšově, každý den se společně modlili a byli na mši svaté.  Za jedenáct roků manželství přijali osm dětí, osmé přišlo na svět  po otcově smrti.  V den svatby řekl Karel Zitě:  „Dnes začíná naše společná cesta do nebe." A ona to potvrdila svým „Ano.".   Když Karel umírá - ve vyhnanství, ve velké nouzi a chudobě  -  jedna z jeho posledních vět zní:  Dobrý Bože, ochraňuj naše děti. Ochraňuj jejich těla i duše a nech je raději zemřít, než  aby se dopustili smrtelného hříchu.  

Na závěr několik výzev: 

  Ženy - neodmítejte  a neopovrhujte svými muži nebo dopadnete jako Davidova žena Míkal.

  Muži   - když vaše ženy zatouží  po dítěti, neříkejte sobecky NE, abyste nepřišli o svou ženu, o rodinu. 

  Babičky a dědečci - nikdy nepřispívejte k rozpadu manželství svých dětí, abyste neožebračili své vnoučata o rodiče, o rodinu. 

  Děti - každý dne se modlete za tatínka a maminku, aby se měli rádi, velmi to potřebují. 

  Vy, kteří žijete v pohodě, užívejte si jí a čerpejte síly pro čas nepohody. 

  Vy, kteří žijete v nepohodě, bolesti, utrpení - pracujete na věčnosti, věčném  životě, štěstí - nejen svém, ale pro druhé. 

   V jednom království chřadla princezna.  Mnoho lékařů se snažilo ji uzdravit, bez úspěchu.  Nakonec přichází stařec, který zná tajemství života. Dává princezně zakrytý košík se slovy: „Přijmi ho, starej se o něj - uzdravíš se a budeš šťastná."  Jaké bylo zklamání princezny, když v košíku uviděla maličké, nemocné, zimou se třesoucí děťátko.  Ale pocítila soucit s maličkým a začala se o něho starat, přijala ho.  Po letech začal chodit, mluvit.  Tím, že se o něj starala - sama se uzdravila.  

   Oslavujeme Vánoce - Bůh se člověku dává jako nemohoucí dítě - zcela závislé na člověku.  Ano dítě je naděje našich rodin, naděje Církve, naděje společnosti.  Přejeme si štěstí, lásku, radost, zdraví.  Přijměme do svých rodin Dítě - Ježíše a každé dítě, které nám Bůh dá a věřme, že je pramenem skutečného zdraví, štěstí a všeho toho po čem toužíme. 

Ježíšku, P. Maria, Josefe, bl. Karle s manželkou Zitou - orodujte za nás! AMEN. 

 

Komentáře:

přidej komentář

Místo trávníku vyholeného na minimum si pořídit květinové pásy či nějaké vyšší rostliny je

správná volba. (12)

 

drahý špás. (4)

 

moc práce navíc. (8)

 

nutné pro dobré životní prostředí. (13)

 

pěkný výmysl. (0)

 

Sám(sama) nevím. (4)

 

celkem hlasovalo 41 lidí

předchozí ankety

Dnes je 27. června 2019

svátek má Ladislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU