Promluva jáhna Kince na 4. neděli velikonoční

23.04.2013 - promluvy

 Věčný život - nebe - dobrý Pastýř.

 Bratři a sestry,

naše Církev má za sebou událost, která měla být jedním z vrcholů letošního roku, kdy slavíme 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje do naší vlasti. Tou událostí byla národní pouť duchovních na Velehrad. Tuto událost jsme prožili v lesku a bídě současných služebníků Krista a Církve. Nejvíc mě v programu zasáhly dvě věci, které se pokusím spojit s poselstvím dnešního Božího Slova a týdne modliteb za nová duchovní povolání. 

a) Divadelní představení jednoho brněnského souboru, v kterém tři herci mistrně zahráli obrazy ze života jednoho z našich velkých kněží - Mons. Antonína Huvara, který byl 10 let vězněn a mučen v době, kdy v naší zemi vládli komunisté. Za co byl potrestán? Pracoval s mládeží - snažil se mladé lidi vést jako dobrý pastýř k Bohu, do nebe - skrze život víry.  Bylo to představení - svědectví o víře, věrnosti povolání, pravdě a Bohu.  Kdybych měl tu moc, tak bych toto představení objednal do místního kulturního domu a s patřičným komentářem daroval lidem, zvláště mladým -  k poučení a povzbuzení.

b) Slova z přednášky jednoho z našich nejuznávanějších kněží - dobrých pastýřů současnosti - pro nás hlasatele Božího Slova - snažil povzbudit slovy Pána Ježíše: „Petře, chci ti něco říct."  To říká Pán Ježíš pastýři první Církve Petrovi, ale také každému z nás.

Přemýšlíš nad tím co tobě chce Pán Ježíš říct dneska svým slovem ?!?  Co chce Pán Ježíš říct tvými ústy těm, kteří budou dnes v kostele?!?

     Dnes máme uvažovat o dvou věcech - jedna je veledůležitá, druhá nás má k první přivést: Věčný život (nebe) a prosba o nová duchovní povolání.   

   Zemře člověk - pokřtěný katolický křesťan. Přijde k nebeské bráně a odvážně na ni zaklepe.  Po chvíli ji svatý Petr otvírá se slovy: „Co si přeješ synu?"- „Jdu do nebe." - „To nejde tak lehce, jakýpak byl Tvůj život, čím jsi naplnil čas svého života?" - „Chodil jsem v neděli do kostela." - „Tím jsi plnil jen svou povinnost, ale cos udělal z lásky?".......Člověk musel dlouho přemýšlet, ale potom se usmál, našel: „Dal jsem 50 Kč na tříkrálovou sbírku a do sbírky Diakonie jsem dal oblečení, které jsem už nenosil." Svatý Petr se zamyslel a zavolal anděla spravedlnosti se slovy: „Dej mu padesát korun a jeho staré oblečení" Když to anděl udělá, zavírá Petr před tím člověkem nebeskou bránu - navěky. 

   Bratři a sestry - naše zem a Církev trpí nedostatkem kněží a Bohu zasvěcených osob.  V kněžských seminářích a řeholních noviciátech je spousta volných míst.    

   V jedné škole, když jsem dětem nabídl vypracování užitečného úkolu, dostal jsem od mluvčího třídy otázku:  „Pane jáhen, je to povinný, musíme to udělat?"

   Nemalá část lidí současnosti vyvíjí poměrně velkou snahu vyhnout se plnění svých povinností, natož aby vykonali něco z lásky, bez nároku na okamžitou odměnu.

   Jak by to dopadlo, kdyby svatí Cyril a Metoděj na žádost knížete Rostislava a císaře Michala řekli: „Je to povinný jít na Moravu, k těm negramotným lidem?  Musíme?"

   Jak by to dopadlo, kdyby stejně odpověděla sv. Matka Tereza, sv. František, sv. Mikuláš, sv. Vavřinec a zástupy všech svatých a andělů? A nejen svatých, ale všech lidí, kteří vykonali a dělají něco dobrého a prospěšného pro druhé nezištně? 

   Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti za dobré pastýře a za dar víry. Děkujeme Ti za každou příležitost vykonat dobro.  Prosíme Tě - přijmi naše modlitby a oběti a daruj nám nová a trvalá duchovní povolání, která tato společnost tak velmi potřebuje - AMEN. 

 

Komentáře:

přidej komentář

Místo trávníku vyholeného na minimum si pořídit květinové pásy či nějaké vyšší rostliny je

správná volba. (27)

 

drahý špás. (6)

 

moc práce navíc. (13)

 

nutné pro dobré životní prostředí. (19)

 

pěkný výmysl. (2)

 

Sám(sama) nevím. (21)

 

celkem hlasovalo 88 lidí

předchozí ankety

Dnes je 21. července 2019

svátek má Vítězslav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU