Nový Rok 2013

01.01.2013 - promluvy

  Asi před  25 roky vyšly dějiny Křtin. Muselo to být nejprve schváleno po ideologické stránce a proto se tam od mnoha autorů dočteme to, co se nápadně podobá dnešnímu světu: Pořád se tam zdůrazňuje komerční rozměr křtinských poutí a stejně jako dnes v Blesku a podobných časopisech  se všechno považuje za honbu za senzacemi, i to uzdravování, které se zde odehrávalo.

V evangeliu jsme slyšeli, že Maria všechno uchovávala ve svém srdci. A učedníci jejího Syna to dělají dále. Nehledají senzace, nevidí všechno jen ekonomicky, ale uvažují o všech těch zázračných událostech. Tak došli církevní otcové ( ale i učitelky církve a další přemýšlivé ženy) k tomu, že Panna Maria je Boží Matka, Bohorodička a že je panenská Bohorodička, protože Božího Syna počala z Ducha svatého. To je veliký zázrak, a protože jak církev věří, tak se modlí a jak se modlí tak věří, dostalo se to do modliteb. A je to tak důležité, že když to vyznáváme, skláníme se anebo dokonce klekáme.

Proto dnes máme slavnost Matky Boží Panny Marie, panenské Bohorodičky. Jde o to, abychom to pokorně přijali, abychom nehledali senzace a nepodávali své vlastní  vysvětlení.

Tak budeme  pravými ctiteli té, která je služebnice Páně.

A dokonce i tehdy, když se někdo objeví někdo a tvrdí, že v Písmu vyčetl, že Panna Maria měla ještě další děti, že Pán Ježíš měl bratry a sestry. To slovo v Písmu najdeme, ale když se pokorně  a pozorně podíváme na další místa, zjistíme, že stejným slovem jsou označováni bratři i bratranci i synovci a v ženském tvaru zase sestry, sestřenice i neteře. Tak to církev chápala, tak to pokorně přijímáme. Proto je pro nás Panna Maria Bohorodička  a ustavičná Panna, jak si dnes ještě v modlitbách připomeneme, protože takto věříme.

Ona ať se za nás přimlouvá u svého Syna, Spasitele světa. Amen.

Komentáře:

přidej komentář

Místo trávníku vyholeného na minimum si pořídit květinové pásy či nějaké vyšší rostliny je

správná volba. (27)

 

drahý špás. (6)

 

moc práce navíc. (13)

 

nutné pro dobré životní prostředí. (19)

 

pěkný výmysl. (2)

 

Sám(sama) nevím. (21)

 

celkem hlasovalo 88 lidí

předchozí ankety

Dnes je 21. července 2019

svátek má Vítězslav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU