Na Jakoubku u Přibyslavic u Velké Bíteše 22.7.2012

24.07.2012 - promluvy

 

Matka chtěla místo v Božím království pro své syny Jakuba a Jana, oni to také chtěli, Pán Ježíš vysvětlil podmínky, ale nakonec připomněl, že to všechno záleží na jeho Otci.

Každý z nás poutníkem je k věčnosti, chceme dojít do Božího království, i když jsem také rádi, že někdy dojdeme k cíli té malé pouti, třeba sem k Jakoubkovi.

Takže i nám jde o to Boží království, u našeho Otce v nebi. Byli lidí, kteří budovali pozemské říše, tisíciletou říši chtěli vybudovat nacisté. „A komu se to nelíbí, toho zavřeme. A zavřeme a zničíme také ty, kteří se nám nelíbí." Tak vznikly koncentrační tábory, které nebyly jen u Němců. Z těch německých byl nejhorší  ten v Osvětimi. Velitelem byl Rudolf Hes a po válce byl souzen. Vězněn byl ve Wadowicích, je to zajímavé. Píše se o tom v posledním čísle Apoštola Milosrdenství. Odsoudili ho k trestu smrti a vše připravili. Šibenici postavili tak, aby naposledy viděl to hrozné dílo, které budoval. Ten člověk byl pokřtěný a když očekával rozsudek smrti, šel do sebe, uznal svou vinu, litoval a chtěl jít ke svaté zpovědi. Měl na to právo jako pokřtěný. Když litoval, tak byl připraven. Kdo ho však vyzpovídá. Věznice byla v péči otců pallotinů a jejich představený tam měl tedy jít. Nebyl toho schopen, protože válku prožil v koncentráku a bolesti byly stále živé. Tak požádali otce jezuity. Víte, že oni jsou vždycky posláni, tam, kde to je nejhorší a že vždycky poslechnou, protože mají ještě čtvrtý slib - slib poslušnosti papeži. Když začali chodit ve velkém poutníci na Svatý Hostýn, kde je 8 měsíců zima  a4 měsíce chladno, tak tam poslali jezuity, a jsou tam dodnes  a počasí se nezměnilo.

Jezuita tedy přišel do wadowické věznice, za přísných bezpečnostních opatření vyzpovídal odsouzeného velitele koncentračního tábora. Jak jsem řekl: On svou vinu uznal, svých hříchů litoval, rozsudek přijal. Chtěl to tím napravit. A to je stejné jako při každé jiné svaté zpovědi, kde také my říkáme nakonec: „Těchto hříchů lituji a chci se polepšit." Zpověď trvala několik, hodin, otec jezuita udělil rozhřešení. O čem se mluvilo zůstává zpovědním tajemstvím, ale na tváři jezuity bylo poznat úlevu. Té si také všimly zbožné ženy, které čekaly před věznicí.

Zbožné ženy je základ všeho, i Pána Ježíše doprovázely, staraly a se o něj a o apoštoly, bez starostí zbožných žen by nebyly bohoslužby v krásném a čistém prostředí, jedině na zbožných ženách z farnosti závisí, jestli se společně něco udělá mimo kostel.  Zbožných žen si musíme vážit a moc jim děkovat.

Tenkrát ve Wadowicích však musela zasáhnout vězeňská stráž a chránit otce jezuitu, když vycházel z vězení, protože zbožné ženy se na něj vrhly s výčitkami, jak si mohl dovolit odpustit takovému vrahovi. Chápeme je, ve válce přišly o své syny, muže a bolest byla ještě příliš živá. Musíme však vidět celou věc ve světle Božího slova a učení církve: Za prvé: Odpustil Pán Ježíš, on jediný tím,že prolil svou krev. My skrze službu církve těžíme ve svátosti smíření z jeho oběti. Za druhé: Máme se vždy radovat z návratu ztraceného syna, to je evangelium, to je radostná zvěst.

A pokud toužíme po místě v Božím království, nemůžeme odmítat evangelium. A navíc možná počítat s jistým překvapením. Svatý Pavel píše, že ani oko nevidělo, ani na mysl lidskou nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kdo ho milují. I my můžeme být překvapeni tím, pro koho všechno je nebe připraveno: jistě i pro černochy a také bělochy, jistě i pro lidi z etnika menšinového, tak jako většinového. Pro nás ať je to připomínkou Ježíšových slov: Blahoslavení milosrdní, protože oni milosrdenství dojdou..

Jako dopadla dobře tato jubilejní 10. pouť na Jakoubek, ať dopadne dobře i naše životní pouť. Kéž dosáhneme jejího cíle, kéž dojdem anebo aspoň dolezem k nebeské bráně, k našemu Otci, který je na nebesích a který nás očekává. Kéž se nám to podaří  pod ochranou Panny Marie, Průvodkyně na cestách, pod ochranou andělů strážných a sv. Jakuba patrona poutníků. Amen.

 

Komentáře:

přidej komentář

Místo trávníku vyholeného na minimum si pořídit květinové pásy či nějaké vyšší rostliny je

správná volba. (27)

 

drahý špás. (6)

 

moc práce navíc. (13)

 

nutné pro dobré životní prostředí. (19)

 

pěkný výmysl. (2)

 

Sám(sama) nevím. (21)

 

celkem hlasovalo 88 lidí

předchozí ankety

Dnes je 21. července 2019

svátek má Vítězslav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU