K svátku matek na 4. neděli velikonoční od j. LK

14.05.2014 - promluvy

život." Bůh nám dává život skrze matky. Každý z nás má tři. V pohádkách se často nad kolébkou dítěte sklánějí tři sudičky, dvě dobré - jedna zlá. My nemáme sudičky, ale tři dobré - tři nejlepší maminky !

Naše maminka - společně s Bohem a s naším tatínkem nás počala, devět měsíců nosila pod srdcem, bolestně porodila a potom živila, šatila, starala se, chránila, léčila, vychovávala, trpěla za nás, zlobila se s námi a........ byla a je nám vším.

Matka Boží Panna Maria - svou pokorou a poslušností, svým ano nám přivedla na svět Božího Syna - Pána Ježíše, který svým utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním zničil naše hříchy a smrt - dává nám věčný život..... a na kříži nám ji dal za Matku

Matka Církev - toto tajemné tělo Ježíšovo, toto společenství věřících nám zprostředkovává vše co potřebujeme na naší životní pouti, abychom dosáhli toho co nám dal Pán Ježíš a my byli šťastní navěky.

Ptá se pán chlapečka: „Jak se máš?" - „Dobře."- „Proč se máš dobře?"- „Protože jsem hodný."

Svatý Jan Pavel II. se doprovázel matku Terezu při její službě v domě umírajících malomocných a řekl: „Kdybych mohl, papežoval bych odtud." A potom pochopil, že člověk může zakusit absolutní štěstí skrze absolutně nezištnou službu člověku.

Naše tři matky nám naprosto nezištně slouží po celý život - děkujme jim svou poslušností a tím, že se budeme za všech sil naplnit jejich touhu a cíl našeho života - budovat nebe zde na zemi a jednou po smrti v nebi se s nimi radovat navěky. AMEN.

Komentáře:

přidej komentář

Místo trávníku vyholeného na minimum si pořídit květinové pásy či nějaké vyšší rostliny je

správná volba. (12)

 

drahý špás. (4)

 

moc práce navíc. (8)

 

nutné pro dobré životní prostředí. (13)

 

pěkný výmysl. (0)

 

Sám(sama) nevím. (4)

 

celkem hlasovalo 41 lidí

předchozí ankety

Dnes je 26. června 2019

svátek má Adriana

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU