Poutníci děkuji všem dobrodincům

27.10.2016 - pěší pouť na Velehrad

Všem, kteří nám pomáhají během našich pěších poutí na Velehrad - což jest celkem 260 km - 110 ze Svatého  Kopečka a 150 z Netína (Vítochova) na Vysočině, jsem poslal toto poděkování i jménem ostatních Maticí. Těch, kteří přijali poutníky, nachystali občerstvení, otevřeli  kostel, kapli či tělocvičnu ale především svoje srdce, je něco přes  260. Na jeden kilometr jeden dobrodinec. Bohu díky za vás. Hoši a holky, děkujem.

Díky dobrovolníkům druhého stupně, kteří ve své farnosti roznášejí toto poděkování s přiloženým kalendářem na rok spásy 2017, vyjde poštovné na jedno poděkování na 6,50 Kč. 

SPOLEČENSTVÍ CYRILOMETODĚJSKÝCH POUTNÍKŮ

Vám děkuje upřímným křesťanským

PÁN BŮH ZAPLAŤ

za obětavou pomoc při pěší pouti na Velehrad

 /i z Velehradu/  L.P. 2016

Podle starých zvyklostí patříte mezi nás, protože poutníkem je i ten, kdo sice nemůže jít celou cestu pěšky, ale jakýmkoli způsobem se na pouti podílí.

Těší nás, jak se naplňuje heslo těchto poutí, že to má být „radost pro všechen lid“  jak  píše v evangeliu svatý Lukáš (2,10) a že Vám se zase podařilo naplnit slovo Pána Ježíše: „Byl jsem na cestě a ujali jste se mně.“ jak píše  svatý Matouš (25,35)

Ve Křtinách na podzim L.P. 2016

Mons Jan Peňáz

i jménem všech ostatních Maticí

Komentáře:

přidej komentář

Dnes je 23. července 2018

svátek má Libor

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU