Kronika poutníka 2018

25.08.2018 - pěší pouť na Velehrad

Start: 19.8. 2018 odpoledne v 5:05

STARÁ HRANICE Čech a Moravy

mezi Sirákovem a Újezdem u Cyrilometodějské lípy  s PŘEDÁNÍM STUHY se znakem Sirákova, kde je  krásně vyjádřeno vše o místě, na kterém jsme právě stáli: štít jako evropské rozvodí,  zemské znaky Čech i Moravy a barvy i symboly sirákovské kaple

 

Pozdrav p. Vlčka za Sirákov a sdružení, které vybudovalo celý areál na zemské hranici

Pozdrav starosty Újezda, první moravské obce

Pozdrav za rudolecké, na jejichž katastru jsme právě byli

89 poutníků vyšlo v 17.30, asi čtvrtina z diecéze Hradec Králové, pěšky z Jihlavy (30 km) došel D.N. a všechno si nesl sebou na zádech jako pravý poutník. Nesli jsme poutnický kříž O. Olivy a vlajku brněnské diecéze.

Ohlédli jsme se na západ a na obzoru viděli Vysoký kámen - kopec u Jihlavy blízko nájezdu na dálnici u Pávova - 661 m.

Vyjádřena možnost, že ODSUD se jednou také třeba bude putovat na západ, k sv. Prokopovi na Sázavě či k sv. Václavovi ver St. Boleslavi případně do Čihoště.

Na silnici se zpěv poutníků odrážel od obou lesních stěn po stranách a vytvářel nádhernou ozvěnu. Díky, Bože, Stvořiteli, za přírodu i za lidské nadání a schopnosti.

Když jsme vstoupili do matričního obvodu Nového Veselí, pozdravil nás pan starosta městyse.

V kapli v Újezdě - 15 let od jejího rozšíření, kde se lidé scházejí k modlitbám každou neděli od 1/5 do 1/1 - nás uvítal člen ERF p. Sáblík. I dnes zazněly modlitby a písně vedené  p. Karlem Štikarem a prosby o Ducha Svatého pro naše představené v církvi, představitele ve společnosti i všechny ve školství

Občerstvení - Pán Bůh zaplať, milé sestry z Újezda

Zastávka v N. Veselí ve dvoře, kde je známá chalupa na Vysočině a modlitba za všechny představitele, minulé i současné,

Zakončení v kostele - v 19,30 nás došlo 39

Te Deum, svatováclavský chorál, ale pro únavu jsme si dovolili zpívat v sedě

Všichni nám přáli, abychom dobře došli

Dej to Pán Bůh

 

Pondělí 20/8 sv. Bernarda

V N. Veselí jsme od p. starosty dostali 8. stuhu, vyšlo nás 23, od křížku za obcí pokračovalo 13, 

 občerstvení v Březí a Kotlasech, odpočinek v Radostíně, ve 14 jsme přišli do Netína, v 15.15 mše sv.

v občerstvení na faře, 31 nás pokračovalo do Laviček, modlitby a občerstvení, všem Pán Bůh zaplať.

Z Vítochova vyšlo 69, z Vranova nad Dyjí 63, celkově tedy 163

Do VM došlo 24, přespalo 12. Občerstvení bylo také, děkujem všem za vše.

Úterý 21/8

z VM 15 

 z Olešnice 67

ze Znojma 87

z Valče a Dalešic - poprvé v dějinách -  6

celkem 175

My:  dvojí občerstvení na Rudě

mohutné občerstvení v O. Bitýšce, Pán Bůh zaplať, holky z Bitýšky.

Už nás jde 24 i s p. starostou, který nás kousek doprovodí.

Díky o. Jiřímu za požehnání a zapůjčení počítače, na němž to píšu.

 

Pokračování díky p. faráři Martinovi (a počítači v Milonicích)

Středa 22/ 8

dnes začali svou pouť tito poutníci

z Brna 6

z Olomouce 10

z Prostějova (POZOR: to je pokračování etapové pouti z Levého Hradce) 13

všech  poutníků i s těmi, kdo začali už včera, celkem 204

Čtvrtek 23/8

znojemští vyšli z Blučiny, kde se k nim přidali poutníci z Brna a Valče  - 95

ze Křtin 26

z Ruprechtova 69 - spojili jsme se v Račicích a poobědvali v Rostěnicích. Pán Bůh zaplať, milí rostěničtí i pane předsedo.

olomoučtí 18

levohradečtí 14

v poledne - 222 

Bohu díky, andělům a svatým díky a zvláště Panně Marii, kterou stále prosíme o déšť.

Pán Bůh zaplať všem dobrodincům, za které se stále modlíme.

A šli jsme za pěkného větříku!

 odpoledne vyšlo z Ratíškovic (a Ostrovačičtí a okolní) 26 poutníků

Pátek 24/8

Znojemských s Valčí a Brnem 97

celá Vysočina 101

olomoučtí 19

etapoví z Levého Hradce 13

Tito se sešli na Klimentku, kde jsme prosili za vodu, vzývali Pannu Marii, ochránkyni Evropy a svaté slovanské apoštoly. Připutovala tam i sestra Jaroslava ze Slovenska. 

Ratíškovice a Říčany a Kounice ve farnosti Ostrovačice 24 

poprvé z Brankovic - 5 poutníků

Celkem 259 (před 17 lety nás na 1. pouti  bylo 244 a 1 z Uh. Brodu)

Odpoledne pršelo, na nás moc ne, ale když jsme přicházeli do Boršic, právě rozhlas svolával hasiče. 

Sobota 25/8

Brzy ráno vychází 8 poutníků z Uherského Brodu, 5 z Nedachlebic od nového kostela sv. Cyrila a Metoděje a jedna poutnice z Veselí nad Moravou.

Všech je nás tedy 273

I s poutníky, kteří za námi dojeli autobusy je nás kolem 400  poutníků

V Boršicích dává požehnání na cestu převor benediktinského kláštera v Sampore na Slovensku.

Setkáváme se v bazilice, kde počítací stroje zaznamenají, že do ní vstoupilo přes 800 lidí

Obnova zasvěcení, vstup do Společenství čistých srdcí, jeho členové vedou růženec, o. biskup Pavel Posád slouží mši svatou, pěkně a přesně připomene význam putování, rozliší cíl a cestu, všem poděkuje

Matice bělehradská nabídne se slevou jídlo a nápoje, na dvoře Stojanova gymnázia se předávají kříže, dnes poprvé i druhá ozdoba těm, kteří připutovali už po osmnácté (je nás 10). Předávání všech křížů, i když ochotné poutnice předem připravily seznamy, trvá hodinu, a to mně pomáhají rodná sestra, její dcera Ludmila a její vnučka Kateřina.

Krátká přednáška jáhna Kince o poslední papežské encyklice, svátostné požehnání vede Mons Jindřich Bartoš, čte při něm úvahu p. prof  P. Petra Piťhy o víře

Odjezd domů 

 

Bohu díky     

za počasí, za déšť i za to, že jsme překonali horko

za nohy, které nám dal a které nás donesly až sem

za dobré lidi, které nám poslal do cesty

Panně Marii díky za doprovázení na cestách

Andělům strážným díky za ochranu

Svatým Cyrilu a Metodějovi a jejich žákům díky za slovo života

 

Děkujeme všem, kteří nás poutníky přijali a po cestě nám pomáhali.

 

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře:

přidej komentář

Místo trávníku vyholeného na minimum si pořídit květinové pásy či nějaké vyšší rostliny je

správná volba. (11)

 

drahý špás. (4)

 

moc práce navíc. (8)

 

nutné pro dobré životní prostředí. (13)

 

pěkný výmysl. (0)

 

Sám(sama) nevím. (4)

 

celkem hlasovalo 40 lidí

předchozí ankety

Dnes je 25. června 2019

svátek má Ivan

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU