Svatý Mikuláš - Kostelní píseň ke cti sv. Mikuláše

27.11.2018 - lidová zbožnost

   Píseň k sv. Mikuláši - uvedená v kancionále brněnské diecéze - Cesta k věčné spáse, sestaveném Mons Karlem Eichlerem, rodákem z velkomeziříčské farnosti

 

1. Slavný světče, Mikuláši, - jenž jsi v širém světě ctěn, - od praotců obci naší - za ochránce vyvolen, - i my tebe vroucně ctíme, - slavíme a velebíme, - prosíme tě: Oroduj - za nás, za lid věrný svůj!

 

2. Vzpomínáme mládí tvého, jež jsi prožil nevinně, - uctívaje .Boha svého, - jemu slouže jedině; - od dětinství tvými hosty - modlitby jsou, tuhé posty, - nezkalená čistota, - laskavost a dobrota.

 

3. Rozdával jsi štědrou rukou, - čeho Bůh ti požehnal; - kde - kdo tísněn nouze mukou, - ochotně jsi pomáhal, - obětoval statky svoje, - na věno jsi dal je troje, - panny hanby uchránil,  - šlechetnost svou světu skryl.

 

4. Netoužil jsi po cti, chvále, - dobré skutky konaje, - rád žes uctil nebes Krále, - jemuž mysl známa je, - proto pravé u pokoře - díky působí ti hoře, - opustiv svou otčinu - prcháš raděj v cizinu.

 

5. Moře šlehá, - bouře lítá - hučí, řve a burácí, - jak skořápka loď se zmítá, - z boku na bok převrací, - plavící se hrůzou trnou; - s důvěrou se k tobě hrnou: - prosba k nebi přemilá - divou bouři zkrotila.

 

6. Dospěls požehnané země, - kde žil Kristus, Boží Syn, - uctils oné hory témě, - kde sňal křížem tíži vin; - v tajemství se svatá noříš, - vroucí láskou k Pánu hoříš, - křídla rostou duši tvé - k letu v kraje nadhvězdné.

 

7. Ale širší roli tobě - určil vzdělávati Bůh, - do vlasti tě v oné době - zavedl zpět Svatý Duch. - Biskupem tě vyvolili, - ač ses zdráhal, posvětili, - poslouchat tě, vroucně ctít, - za jásotu slíbil lid.

 

8. Jasným sluncem vzor Tvůj svítí, - slovo tvoje nadšené - k pravdě, ctností, Bohu řídí - lásky city plamenné, - dobrodiním léčíš trudy, - přísně káráš hřích a bludy, - požehnání seješ v kraj, - duše lidu vedeš v ráj.

 

9. Že jsi káral nepravosti, - ku pravdě lid přiváděl, - zuřil, soptil v slepé zlosti, - zarytý dav nepřátel, - z domova tě na poušť štvali, - v žalář vrhli a týrali, - pak jsi prožil mnoho let - utrpení, slz a běd.

 

10. Strasti snášels trpělivě, - a kdyžs uzřel svobodu, - hojíš opět dobrotivě - boly svého národu; - učil, těšil, povzbuzoval, - dobrodiní prokazoval, - požehnání rozséval, - tisícerý ztišil , žal.

 

11. Bohat ctnostmi, zásluhami - opustil jsi země lán, - vešels v nebe svaté chrámy, - kde ti uchystal mzdu Pán. - Vyprošuj  nám pevnou víru, - naší vlasti dopřej míru, - ať umíme svatě žít, - dobrým skutkem nešetřit.

 

12. Za tvé ctnosti ctíme tebe, láskou k  tobě planeme, - s tebou sdílet slasti nebe, - vroucí touhou prahneme. Patrone náš Mikuláši, - přímluvou svou touze naší - ku pomoci rád vždy spěj, - s tebou shledati se dej!

 

notyksvmik.jpg

Komentáře:

Co dát do pytlíčku? | Jan - 12.11.2017

Určitě jablko nebo krásný kus jiného ovoce, neškodí sladkost, může být i menší hračka anebo nějaká skládačka.

Do mikulášského pytlíku | jan - 30.11.2015

dáme samozřejmě ovoce, nějakou sladkost a neškodil by obrázek s modlitbou. Pamatujeme, že méně je často více a že hmotné věci mají své duchovní souvislosti. Jak je psáno - raději suchý chléb u přítele než tučná hovězina od nepřítele. (Slovo PŘÍTEL však berte v našem slova smyslu nikoliv podle současných registračních zákonů či vyjadřování snoubenek, které se bojí říci: \"To je můj chlapec, ... můj milý, ... můj snoubenec.\")

mikulas | misa - 22.11.2015

co se dava do pytlicku detem na mikulase?dekuji za odpoved mam teprve 1 dite

K fotografiím z roku 2007 | otec Jan - 6.12.2010

Tenkrát jsem ještě nevěděl, že je to naposledy, kdy mohu posloužit krásně nastrojenému a hodnému biskupu Mikuláši ve farnosti jemu zasvěcené. Vím však, že letos zemřelý otec Stanislav biskup z podzemní církve měl pravdu, když nás učil jak zní naše ANO: Ano a rád ........... A on také říkal, že když nám ďábel něco nabízí, máme říci NE, když na nás přesto znovu doléhá a říká: Aspoň něco, máme odpovědět: ANI KOUSEK. A když nám pak řekne: Aspoň kousíček, máme říci: TÁHNI. Neplatí to také o přítomnosti čertů (tedy zpodobení ďábla) v doprovodu sv. Mikuláše, když někdo říká, že by u toho čerti aspoň na chvilku mohli být.


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Místo trávníku vyholeného na minimum si pořídit květinové pásy či nějaké vyšší rostliny je

správná volba. (12)

 

drahý špás. (4)

 

moc práce navíc. (8)

 

nutné pro dobré životní prostředí. (13)

 

pěkný výmysl. (0)

 

Sám(sama) nevím. (4)

 

celkem hlasovalo 41 lidí

předchozí ankety

Dnes je 26. června 2019

svátek má Adriana

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU