Svatý Mikuláš - Kostelní píseň ke cti sv. Mikuláše

27.11.2018 - lidová zbožnost

   Píseň k sv. Mikuláši - uvedená v kancionále brněnské diecéze - Cesta k věčné spáse, sestaveném Mons Karlem Eichlerem, rodákem z velkomeziříčské farnosti

 

1. Slavný světče, Mikuláši, - jenž jsi v širém světě ctěn, - od praotců obci naší - za ochránce vyvolen, - i my tebe vroucně ctíme, - slavíme a velebíme, - prosíme tě: Oroduj - za nás, za lid věrný svůj!

 

2. Vzpomínáme mládí tvého, jež jsi prožil nevinně, - uctívaje .Boha svého, - jemu slouže jedině; - od dětinství tvými hosty - modlitby jsou, tuhé posty, - nezkalená čistota, - laskavost a dobrota.

 

3. Rozdával jsi štědrou rukou, - čeho Bůh ti požehnal; - kde - kdo tísněn nouze mukou, - ochotně jsi pomáhal, - obětoval statky svoje, - na věno jsi dal je troje, - panny hanby uchránil,  - šlechetnost svou světu skryl.

 

4. Netoužil jsi po cti, chvále, - dobré skutky konaje, - rád žes uctil nebes Krále, - jemuž mysl známa je, - proto pravé u pokoře - díky působí ti hoře, - opustiv svou otčinu - prcháš raděj v cizinu.

 

5. Moře šlehá, - bouře lítá - hučí, řve a burácí, - jak skořápka loď se zmítá, - z boku na bok převrací, - plavící se hrůzou trnou; - s důvěrou se k tobě hrnou: - prosba k nebi přemilá - divou bouři zkrotila.

 

6. Dospěls požehnané země, - kde žil Kristus, Boží Syn, - uctils oné hory témě, - kde sňal křížem tíži vin; - v tajemství se svatá noříš, - vroucí láskou k Pánu hoříš, - křídla rostou duši tvé - k letu v kraje nadhvězdné.

 

7. Ale širší roli tobě - určil vzdělávati Bůh, - do vlasti tě v oné době - zavedl zpět Svatý Duch. - Biskupem tě vyvolili, - ač ses zdráhal, posvětili, - poslouchat tě, vroucně ctít, - za jásotu slíbil lid.

 

8. Jasným sluncem vzor Tvůj svítí, - slovo tvoje nadšené - k pravdě, ctností, Bohu řídí - lásky city plamenné, - dobrodiním léčíš trudy, - přísně káráš hřích a bludy, - požehnání seješ v kraj, - duše lidu vedeš v ráj.

 

9. Že jsi káral nepravosti, - ku pravdě lid přiváděl, - zuřil, soptil v slepé zlosti, - zarytý dav nepřátel, - z domova tě na poušť štvali, - v žalář vrhli a týrali, - pak jsi prožil mnoho let - utrpení, slz a běd.

 

10. Strasti snášels trpělivě, - a kdyžs uzřel svobodu, - hojíš opět dobrotivě - boly svého národu; - učil, těšil, povzbuzoval, - dobrodiní prokazoval, - požehnání rozséval, - tisícerý ztišil , žal.

 

11. Bohat ctnostmi, zásluhami - opustil jsi země lán, - vešels v nebe svaté chrámy, - kde ti uchystal mzdu Pán. - Vyprošuj  nám pevnou víru, - naší vlasti dopřej míru, - ať umíme svatě žít, - dobrým skutkem nešetřit.

 

12. Za tvé ctnosti ctíme tebe, láskou k  tobě planeme, - s tebou sdílet slasti nebe, - vroucí touhou prahneme. Patrone náš Mikuláši, - přímluvou svou touze naší - ku pomoci rád vždy spěj, - s tebou shledati se dej!

 

notyksvmik.jpg

Komentáře:

Co dát do pytlíčku? | Jan - 12.11.2017

Určitě jablko nebo krásný kus jiného ovoce, neškodí sladkost, může být i menší hračka anebo nějaká skládačka.

Do mikulášského pytlíku | jan - 30.11.2015

dáme samozřejmě ovoce, nějakou sladkost a neškodil by obrázek s modlitbou. Pamatujeme, že méně je často více a že hmotné věci mají své duchovní souvislosti. Jak je psáno - raději suchý chléb u přítele než tučná hovězina od nepřítele. (Slovo PŘÍTEL však berte v našem slova smyslu nikoliv podle současných registračních zákonů či vyjadřování snoubenek, které se bojí říci: \"To je můj chlapec, ... můj milý, ... můj snoubenec.\")

mikulas | misa - 22.11.2015

co se dava do pytlicku detem na mikulase?dekuji za odpoved mam teprve 1 dite

K fotografiím z roku 2007 | otec Jan - 6.12.2010

Tenkrát jsem ještě nevěděl, že je to naposledy, kdy mohu posloužit krásně nastrojenému a hodnému biskupu Mikuláši ve farnosti jemu zasvěcené. Vím však, že letos zemřelý otec Stanislav biskup z podzemní církve měl pravdu, když nás učil jak zní naše ANO: Ano a rád ........... A on také říkal, že když nám ďábel něco nabízí, máme říci NE, když na nás přesto znovu doléhá a říká: Aspoň něco, máme odpovědět: ANI KOUSEK. A když nám pak řekne: Aspoň kousíček, máme říci: TÁHNI. Neplatí to také o přítomnosti čertů (tedy zpodobení ďábla) v doprovodu sv. Mikuláše, když někdo říká, že by u toho čerti aspoň na chvilku mohli být.


(ochrana proti spamu)
všechny položky jsou povinné, HTML tagy budou odstraněny

Dnes je 16. zaří 2019

svátek má Ludmila

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU