Silvestr už 30. dubna?

30.04.2019 - lidová zbožnost

Silvestr už 30. dubna?

 V době předkřesťanské dělili Keltové rok na dva půlroky. Ten živý nebo také zelený půlrok začínal 1. května, kdy vše začalo růst a končil posledního října.

 Je tedy pochopitelné, že také 30. dubna se s tím suchým rokem lidé  loučili rozpustilým svátkem, který byl spjatý s pohanským božstvem (modlou) Belenem. Nazýval se Beltaine a v překladu znamená zářící oheň či Belenův oheň a byl to nástup k pohostinnému letnímu období. Proto se zapalovaly velké ohně a u nich se dělaly  různé kousky, třeba házení hořícími košťaty. Je zajímavé, že tento zvyk je stále živý přes všechno zakazování, předělávání a někdy i velmi smutné dohry na popáleninových odděleních v nemocnici. Hasiči a záchranáři právem říkají, že nejhorší služba je 31. prosince a 30. dubna.

K pohanským bájím patří i názor, že v této noci se k lidem se zlým úmyslem přibližují různé divoženky, víly a bosorky, ale bojí se ohně. Lehce se k tomu dostaly i čarodějnice, jejichž upalování na hranicích je smutnou kapitolou dějin ( a žel nejen katolické církve, jak se běžně vtlouká lidem do hlavy). A v některých nekřesťanských náboženstvích upalovali (možná dále upalují) všechny vdovy.

V předvečer Beltainu se milenci vydávali do lesů, květen potom byl svátkem milostných her a z této doby možná také pochází líbání pod rozkvetlým stromem na 1. máje. Odezvou asi je i zvyk, že v některých krajích stavějí chlapci máj pod okny své milé, někde jí malují i srdce na cestu před její dům. Jinde zase dělají cestičky a nápisy ostatním děvčatům a někde všem mladým.

V době ranně křesťanské se v Římě 1. května slavilo výročí posvěcení baziliky svatých apoštolů, které bylo v roce 570. Měli tedy posvícení. Do celosvětového kalendáře byli na ten den zapsáni dva apoštolové, Filip a Jakub. Noc před tím svátkem se proto někdy  nazývala filipojakubská.

V Německu mají v kalendáři 1. května svatou Valburgu a noci před ním říkají Valburžina. Ona však k tomu svátku přišla zvláštním způsobem. Zemřela totiž 25. února 779 po velice plodném životě. Narodila se v Anglii začátkem 8. století, byla neteří sv. Bonifáce, apoštola Germánů, a její bratr Wynbald, byl od strýce pozván do Německa, aby pomohl s evangelizací. Proto v Heindenheim založil mužský klášter. A protože chtěl, aby tam byl i ženský klášter, povolal sem svou sestru Walpurgis. Německy se jí začalo říkat Walburga. Klášter Heidenheim vykvetl pod vedením sourozenců ve zvláštní kulturní středisko uprostřed pustiny. O Walburze se vypráví, že byla,  podobně jako jiné světice ve starých klášterech, skutečnou matkou podřízeným sestrám, pečovala o nemocné a chudé a přesto nezanedbávala práci ani modlení a řeholnicím předčítala svaté knihy.

 Mimořádné je na ní dvojí: Když její bratr Wynbald zemřel, ujala se Walburga i vedení mužského kláštera. Bylo jí tehdy asi padesát let a až do vysokého stáří dokázala moudře spravovat mnichy i sestry a duchovně je vést. Její památka se proto připomínala 25. února, u nás ji ten den najdeme v kalendáři dodnes. Protože však byly 1. května přeneseny její ostatky do města Eichstaettu, začal se později v Německu její svátek slavit 1. května. Proto se ty starodávné zvyky a zlozvyky spojené s koncem dubna v Německu také nazývají Valburžina noc. Světice je v tom však naprosto nevinně.


 U nás proslavil 1. květnový večer Karel Hynek Mácha svým nezapomenutelným Májem.

 Když v začátcích průmyslové revoluce chtěli majitelé strojů z pracujících vydřít všechno, ti se bránili a požadovali záruky, že nebudou přetěžováni a zneužíváni. Proto dne 1. května 1886 proběhla ve Spojených státech pod vedením odborů celodenní stávka, usilující o osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz. Celkově stávkovalo asi tři sta tisíc dělníků. 3. května proběhlo v Chicagu shromáždění, při kterém došlo ke střetu demonstrantů s pořádkovými silami a přišlo o život několik stávkujících v důsledku policejní palby. Na památku této události zavedla v roce 1889 Druhá internacionála na popud Francouzů 1. května Svátek práce, který se má slavit na celém světě. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově a krásně o tom píše Jan Neruda. Je zajímavé, že v USA a Kanadě se svátek práce - Labor Day v americké angličtině - slaví první pondělí v září.

Papež Pius XII. cítil podobně jako jeho předchůdci, že Kristovi učedníci mají hájit právo a spravedlnost ve světě a proto v roce 1955 vepsal do kalendáře na 1. května svátek sv. Josefa Dělníka. Svátek apoštolů Filipa a Jakuba byl posunut na 3. května.

Na konec zeleného půlroku měli pohané další svátek. Slavil v noci z 31. října na 1. listopadu a nazýval se Samhain a jím začínal suchý nebo také mrtvý půlrok.  Pohané tenkrát věřili, že mrtví se vracejí zpět na zem a že je třeba je postrašit, aby jim nevlezli do domů.

Dnes mají v ten den v severní Americe Haloween, jehož název vznikl zkrácením anglického „All-Hallows-evening", tedy „Předvečer Všech svatých". 1. listopadu se totiž v církvi slaví slavnost všech svatých a další den se přidává památka na zemřelé. V ty dny na své zemřelé vděčně vzpomínáme, modlíme se za ně  a z obou důvodů jim zdobíme hroby.

Buďme opatrní na různé zhýralé a strašidelné zvyky se skrytým pohanským pozadím přivážené s mohutnou reklamou z druhé strany Atlantského oceánu. Vyřezávání dýní přinesli do severní Ameriky katoličtí přistěhovalci z Irska a nebylo v něm nic pohanského, protože doma na Všechny svaté děkovali Bohu za úrodu a při té příležitosti používali nejkrásnějších plodů na výzdobu. Dejme přednost kráse před ošklivostí a křesťanské naději na vzkříšení a shledání v nebi před pohanskými bájemi o bloudění duší.

Použito církevního kalendáře, knihy o lidových zvycích a knihy Zdeňka Susy Ultreia a internetového slovníku Wikpedia)

Komentáře:

přidej komentář

Místo trávníku vyholeného na minimum si pořídit květinové pásy či nějaké vyšší rostliny je

správná volba. (23)

 

drahý špás. (5)

 

moc práce navíc. (13)

 

nutné pro dobré životní prostředí. (19)

 

pěkný výmysl. (1)

 

Sám(sama) nevím. (18)

 

celkem hlasovalo 79 lidí

předchozí ankety

Dnes je 17. července 2019

svátek má Martina

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU