OHLÁŠKY na tento týden pro NOVÉ VESELÍ i BOHDALOV - TENTO TÝDEN

10.12.2017 - farsnost Nové Veselí

Mše sv. a bohoslužby ve farnostech NOVÉ VESELÍ a BOHDALOV 10. – 17.12. 2017

Slouží Jan Peňáz, farář, mobil: 736 52 92 21 email: penaz.vm@seznam.cz, stránky: www.poutnik-jan.cz

To vše dle listu sv. Jakuba 4,15 – Dá-li Pán Bůh …

 

10. 12. Neděle 2. adventní, sv. Julie a Eulálie, Julie

N.VESELÍ 8:00 za Oldřišku Chlubnovu, za rodinu Chlubnovu, syna a Jana Pospíšila

            BOHDALOV 10:00 za rodinu Simonidesovu, Landovu, Šimkovu a Boží požehnání

 

Pondělí 11.12. sv. Damasa I., Dana Chroustov 17:00

N.VESELÍ 7:30 za farníky – místo 1.1.2018

BUDEČ 16:00 na úmysl dárce

CHROUSTOV 17:00 za rodiče Cejnkovy, Bradáčovy, děti, duše v očistci a Boží pomoc pro rodinu

 

Úterý 12.12. Panny Marie Guadalupské, Simona

Středa 13.12. sv. Lucie, Lucie  - Nový Jeruzalém v Olešnici, odjezd Nové Veselí 14,35 Újezd 14,55 Rudolec 15,05 Bohdalov 15,15 Pokojov Březí 15,25

N.VESELÍ 7:30 za mého bratra a jeho ž a + rodinu a duše v očistci

 

Čtvrtek 14. 12. sv. Jana od Kříže, Lydie

N.VESELÍ už v 6:30 na úmysl dárce

BOHDALOV 17:00 Bohdalov za rodiče Kubovy, Miroslava Němce a celou živou rodinu

ÚJEZD 18:00 na úmysl dárce

 

Pátek 15.12. sv. Valeriána, Radana, SVÁTOST SMÍŘENÍ OD 15 H. – JEN MÍSTNÍ KNĚZ, PAK OD 18.30

BOHDALOV už v 6:30 za víru, naději a lásku, za zdraví těla a spásu duše

N.VESELÍ 17:00 za rodiče Flesarovy, syna Jana, rodiče Perničkovy, syna Jana a Žofii Perničkovu

 

Sobota 16. 12. sv. Adelhaidy, Albína

N.VESELÍ už v 6:30 na úmysl dárce, od 7:30 do 11 SPOLEČNÁ SVÁTOST SMÍŘENÍ U CIZÍCH KNĚŽÍ

 

17. 12. Neděle 3. adventní, sv. Lazara, Daniel,

N.VESELÍ 8:00 za Karla Dudka, jeho rodiče a celou žijící i zemřelou přízeň

           BOHDALOV 10:00 za Jana a Boženu Mokrých, rodiče a sourozence a Bohumíra Vondráka, rodiče a sourozence  

 

Oznámení 10.12. - všude:

V úterý je Panny Marie Guadalupské, ve středu sv. Lucie. Zkuste napsat dopis Ježíškovi – ne s dětskou prosbou o dárečky ale s poděkováním za dary, které nám za desítky let života dopřál a hlavně ho poprosit o úplně jiné dary – víru v rodinách, smíření mezi lidmi, mír ve světě. I u nás bude Ježíškova pošta. Přijďte na roráty, už o půl sedmé ráno, bez elektřiny, jen se svícemi a budeme čekat na denní světlo. Děti by měly v klidu stihnout i začátek školy. Mohou si přinést lampičky. Příprava biřmovanců se týká celé farnosti, proto se po každé mši sv. budeme modlit č. 003 Přijď Duchu Svatý … a č. 022 Svatý Michaeli ...Oznámení jen pro NOVÉ VESELÍ


Na Nový Jeruzalém odjíždíme ve středu ve 14:35 a jedeme přes Újezd a Bohdalov do Březí. Roráty budou ve čtvrtek a v sobotu o půl sedmé ráno. Zpovídat budu v pátek od 3 hodin a pak od 18.30, v sobotu pak bude SPOLEČNÁ SVÁTOST SMÍŘENÍ U CIZÍCH KNĚŽÍ od 7:30 do 11. Mše svaté budou tento týden v pondělí v 7:30, ve středu 7:30, ve čtvrtek už v 6:30 se svícemi, v pátek v 17 hodin za rodiče Flesarovy, syna Jana, rodiče Perničkovy, syna Jana a Žofii Perničkovu a v sobotu už v 6:30 se svícemi. Kaple: pondělí Budeč v 16 hodin a ve čtvrtek Újezd v 18 hodin. Příští neděli v 8 hodin za Karla Dudka, jeho rodiče a celou žijící i zemřelou přízeň. Každou neděli bude při pozdvihování zvonit i zvon na věži, jak se to dělává i jinde. Tento týden tedy budou u nás mše svaté v pondělí a ve středu v 7:30, ve čtvrtek a v sobotu pravé roráty už v 6:30, v pátek v 17 hodin a za týden zase v 8 h. Kaple: pondělí Budeč v 16, čtvrtek Újezd v 18.


Oznámení jen pro BOHDALOV


Na Nový Jeruzalém odjíždíme ve středu v 15:05 z Rudolce a jedeme přes Bohdalov v 15.15 do Pokojova a dál. Mše svatá bude v Chroustově zítra v 17 hodin za rodiče Cejnkovy, Bradáčovy, děti, duše v očistci a Boží pomoc pro rodinu a zde ve farním kostele bude ve čtvrtek v 17 hodin za rodiče Kubovy, Miroslava Němce a celou živou rodinu, v pátek budou opravdické roráty v 6:30 za víru, naději a lásku, za zdraví těla a spásu duše. Příští neděli zase v 10 hodin za Jana a Boženu Mokrých, rodiče a sourozence a Bohumíra Vondráka, rodiče a sourozence. Svátost smíření bude až ve čtvrtek 21.12. večer. Tento týden tedy bude mše svatá zde ve čtvrtek v 17, v pátek už v 6:30 a příští neděli v 10. V Chroustově zítra v 17 hod.Komentáře:

přidej komentář

Od 1.12.2017: Je psáno, že blaženější je dávat než dostávat (Sk.ap.20,35). Já nejraději

dostávám. (2)

 

dávám. (15)

 

hlavně dostávám, ale také dávám. (28)

 

hlavně dávám, ale také rád dostávám. (15)

 

Je mi to jedno. (1)

 

Sám nevím. (0)

 

celkem hlasovalo 61 lidí

předchozí ankety

Dnes je 16. prosince 2017

svátek má Albína

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU