Pohřeb v Bohdalově 11.11.2017

11.11.2017 - farsnost Nové Veselí


Pohřeb z Chroustova do Bohdalova 11.11.2017


Doma:


 dle obřadů a modlitba Otče náš za naši zemřelou, za jejího manžela a rodiče z obou stran.


 U kříže na závěr:


Za všechny zemřelé občany a rodáky z Chroustova, za naše příbuzné a za duše v očistci:

Jménem zemřelé vás prosím, abyste jí, jestli někoho ve svém životě zarmoutila, pro milosrdenství Boží na tomto posvátném místě ze srdce odpustili. 

Všichni: Odpusť jí Pán Bůh JAKO I MY JÍ ODPOUŠTÍME.. 


 V kostele:


Úvodem:

Zarmoucená rodino, milí příbuzní, sousedé, přátelé, vážení smuteční hosté

Naše sestra v Kristu, paní Valerie Fišarová, spatřila poprvé světlo světa v obci Hradiště na území těšínského Slezska 31.5.1922 jako čtvrté ze šesti dětí rodičů Antonína Waszka a Marie, rozené Skoczové z Horního Těrlicka, kde stojí farní kostel zasvěcený také sv. Vavřinci jako u nás. V něm  byla malá Valeria 8.6. pokřtěna a tím získala naději na věčný život v nebi. Z její cesty k tomuto cíli všech našich cest připomínám školní léta v  Hradišti. A také vyšívání a další ruční práce. 6. října 1962 byla na Místním národním výboře a pak v kostele sv. Vavřince v Horním Těrlicku oddána s Josefem Fišarem z Chroustova. Spolu snášeli všechno dobré i zlé, jak si před oltářem slíbili, z těch prvních věcí především narození syna. Naše sestra v Kristu ovdověla v roce 1989. Byla nejstarší občankou Chroustova  a umírá zaopatřena v nemocnici v Novém Městě na Moravě jako poslední ze svých sourozenců 3. listopadu.

I my se přidáváme k těmto vzpomínkám, ty jsou vždycky důležité a proto je potřeba si je předávat i dalším pokolením. Přidáváme i svou vděčnosti, protože děkování není nikdy dost. A rodičům, především mamince je potřeba děkovat. Proto teď začne mše svatá, oběť díkůvzdání, při níž už neděkujeme sami, ale přímo s Pánem Ježíšem. Nejprve v tichu poprosíme o odpuštění pro našeho zemřelého i pro sebe.


 Čtení z Písma:

 1. čtení č. 11 - Flp 3,20-21 Přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené.

evangelium č. 11 - Jan 6,37-40 Kdo věří v Syna, má život věčný; a já ho vzkřísím v poslední den.


 Promluva:


Zarmoucená rodino, milí příbuzní, sousedé, rodáci, přátelé, vážení smuteční hosté

Mamince se každý svěří, protože dává všechno. Dětem vždy říkám: Když nedokážeš říci pravdu před cizími, řekni mamince potichu, jak to skutečně bylo. Mamince se věří, protože dává pro dítě vše, i svou krev. Pánu Ježíši, který za nás prolil svou krev můžeme také věřit. A pohřeb nebrat jen jako vzpomínku a pěkné rozloučení,  ani jen jako poděkování, které neděláme sami a do prázdna nebo před veřejnosti, ale skrze Krista, který žije a kraluje na věky věků. Pohřeb můžeme brát jako vyprovázení na cestu, jako loučení, když někdo odjíždí a my mu přejeme, aby se tam šťastně dostal. Zde na zemi někdy dodáváme a přejeme ti také šťastný návrat. Čistě občansky řečeno, naše sestra odchází na cestu, z které není návratu. Křesťansky řečeno, protože Ježíši Kristu můžeme věřit a můžeme na něj ve všem dát, jako křesťané tedy můžeme říci: Odchází a my jí přejeme aby došla cíle, aby  poznala co nejdříve Boží lásku. Tu nádheru, jejímž obrazem zde na zemi je láska mateřská, a byla i láska její. A toto shledání je připraveno i pro nás. Jako jsme se těšili na maminčinu náruč, můžeme se těšit na náruč Boží. A přát to mamince i sobě. Za to se modlíme, teď hned, u hrobu, při každé návštěvě hřbitova i při každé vzpomínce na své rodiče, na naši maminku.


 Po mši svaté:

modlitby dle obřadů


U hrobu:

modlitby dle obřadů, spouštění do hrobu


Církevní zpěv


Pomodleme se ještě jednou Otče náš a Zdrávas Maria za naši sestru  v Kristu, za ty, kdo odpočívají na našem hřbitově, za všechny naše příbuzné zde na Moravě i ve Slezsku, za naše kněze, učitele a lékaře a všechny dobrodince a také za ty, kdo zahynuli ve světových válkách a za duše v očistci


Jménem zarmoucené rodiny vám všem děkuji za vaše modlitby, zpěvy, hudbu, křesťanskou účast na pohřbu a všechny služby při něm. Potěšili jste je v jejich zármutku a prokázali jste tak úctu tělesným pozůstatkům jejich zesnulé.


Kněz:  Odpočinutí věčné dej jí a všem zemřelým, Pane,

Všichni:  a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen.


Kněz: Požehnej vás, na všech cestách tohoto světa provázej a ke šťastnému shledání ve svém království přiveď všemohoucí Bůh + Otec i Syn i Duch Svatý.  Amen.


Hudba, kondolence


Komentáře:

přidej komentář

Od 1.1.2018: Nejlepším čtyřnohým přítelem člověka je

pes. (20)

 

kůň. (3)

 

židle. (19)

 

postel. (34)

 

stůl. (3)

 

Neumím to rozhodnout. (2)

 

celkem hlasovalo 81 lidí

předchozí ankety

Dnes je 18. ledna 2018

svátek má Vladislav

Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a dojíždějící duchovní správce Bohdalova,

59214 Nové Veselí, V Ulici 91

(telefon: 566 667 136

přenosný 736 52 92 21

 penaz.vmZAVINÁČseznam.cz

anebo také poutnik-janZAVINÁČseznam.cz - raději pište na oba, kdyby se jeden pokazil),

DÁVÁ VŠEM PRÁVO POUŽÍT COKOLI Z TĚCHTO STRÁNEK 

K DOBRÉMU ÚČELU